KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища .Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>> Фізика: Фiзика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фiзичнi явища.


Мета: Ознайомитися з  поняттям « Фiзичнi тiла i фiзичнi явища», навчиться розрізняти фізичні явища.

Хід уроку 

Однієї з найдавніших наук, що дозволяє пізнати сили природи й поставити їх на службу людині, що дає можливість зрозуміти сучасну техніку й розвивати її далі, є фізика. Знання фізики необхідні не тільки вченим і винахідникам. Без них не може обійтися ні агроном, ні робітник, ні лікар. Кожному з вас вони теж будуть потрібні не раз, а багатьом, може бути, доведется зробити нові відкриття й винаходи. Те, що зроблено працею багатьох учених і винахідників - чудово. Імена багатьох з них ви вже чули: Аристотель, М. Ломоносов, Н. Коперник і багато хто інші. Але поперед ще багато невирішених завдань: треба поставити на службу людині тепло й світло Сонця, навчитися безпомилково пророкувати погоду, пророкувати стихійні лиха, треба проникнути на величезні океанські й земні глибини, треба розвідати й освоїти інші планети й зоряні мири й багато чого іншого, чого немає навіть у казках.

Але для цього треба насамперед засвоїти те, що добуто, зокрема, опанувати знаннями по фізиці. Фізика - найцікавіша наука. Її треба вивчати з більшою увагою, доходити до самої суті. Однак не розраховуйте на легкий успіх. Наука - не розвага, не все буде весело й цікаво. Вона вимагає наполегливої праці. 


Одержавши якісь знання, людина сформулював закон, використав у своїй життєдіяльності вивчене явище, створив прилади й машини, інші допоміжні знаряддя, за допомогою яких він може успішне й досконаліше вивчати й глибше описувати інші явища. Процес вивчення фізики можна зрівняти з рухом по сходам завжди нагору.
Фізичне тіло або просто тіло.
Тіло - це певна сутність, яку можна розглядати як єдине ціле й характеризувати певними фізичними величинами. Наприклад, у механіці тіло харатеризується масою, положенням у просторі, розмірами й орієнтацією, на нього діють сили, воно може мати швидкість чи прискорення. В термодинаміці тіло харатеризується об'ємом, температурою тощо. В електростатиці тіла характеризуються зарядами і потенціалами.
Слово тіло часто вживається разом із додатковими визначниками, наприклад: механічне тіло, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло тощо.

Фізичні тіла складаються з різних речовин (деревина,
гума, пісок, залізо тощо).

Речовина досить повно визначається за трьома ознаками:

а) займає частину простору;

б) має масу;

в) побудована з часточок за рахунок сил
притягання і відштовхування.

12gg.jpg

Приклади фізичних тіл
Фізичні явища.

Фізичне явище - явище, що не супроводжується утворенням нових речовин, воно проявляється в зміні форми тіла або агрегатного стану речовини.

Захід Сонця - одне із чаруючих фізичних явищ.

4742882.jpg

5гн54г.JPGКонтролюючий блок №1.

1. Укажіть, що ставиться до поняття «фізичне тіло», а що до поняття «речовина»: літак, космічний корабель, мідь, авторучка, порцеляна, вода, автомобіль.

2. Приведіть приклади наступних фізичних тіл: а) складаються з того самого речовини; б) з різних речовин однакової назви й призначення.

3. Назвіть фізичні тіла, які можуть бути зроблені зі скла, гуми, деревини, сталі, пластмаси.

4. Укажіть речовини, з яких складаються наступні тіла: ножиці, склянка, футбольна камера, лопата, олівець.

5. Накреслите в зошиті таблицю й розподілите в ній наступні слова: свинець, грім, рейки, пурга, алюміній, світанок, буран, Місяць, спирт, ножиці, ртуть, снігопад, стіл, мідь, вертоліт, нафта, кипіння, заметіль, постріл, повінь.

Фізичне тіло 

Речовина 

Явище 

 

6. Приведіть приклади механічних явищ.

7. Приведіть приклади теплових явищ.

8. Приведіть приклади звукових явищ.

9. Приведіть приклади електричних явищ.

10. Приведіть приклади магнітних явищ.

11. Приведіть приклади світлових явищ.

12. Пропоновану нижче таблицю накреслите в зошиті й впишіть слова, що ставляться до механічних, звукових, теплових, електричних, світлових явищ, куля котиться, свинець плавиться, холодніє, чутні гуркоти грому, сніг тане, зірки мерехтять, вода кипить, наступає світанок, луна, пливе колода, маятник годин коливається, хмари рухаються, гроза, летить голуб, блискає блискавка, шелестить листя, горить електрична лампа.

Механічні 

Теплові 

Звукові 

Електричні 

СвітловіЗавдання.

Назвіть два-три фізичні явища, які спостерігаються при пострілі з гармати.


Список використаних джерел:

1. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл., 2002, Київ

2. Коршак Є. В., Ляшенко О. І., Савченко В.Ф. Фізика 7 клас: Підруч. для для загальноосвітніх навч. закл. - Ірпінь: Перун, 2002.

3. Сергеев А. В. Наблюдения учащихся при изучении физики на первой ступени обучения: Пособие для учителей. - К.: Рад. шк., 1987.

Отредактировано и выслано Борисенко И. Г.


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас