KNOWLEDGE HYPERMARKET


Фiзичнi величини та їх одиницi.Повні уроки
Строка 5: Строка 5:
 +
У міру розвитку техніки, її широкого застосування в різних країнах, людство прийшло до необхідності введення й використання легко відтворених одиниць виміру, які були би по можливості довговічними. Така система виміру довго розроблялася й була реалізована на тих незмінних взаємозв'язках, які вже існують у природі й до яких прагнули звести одиниці виміру. При цьому зіграли свою роль пізнання в атомній області, де буливиявлено такі незмінні міри. <br>Більше зручний такий вибір одиниць виміру, при якому довільно і незалежно друг від друга встановлюються одиниці виміру для порівняно невеликого числа величин, а всі інші одиниці виміри встановлюються на основі відомих закономірностей, існуючих між цими величинами.<br>Визначення: <br>Одиниці фізичних величин, які встановлюються довільно й незалежно від інших, називаються '''основним''''''и'''. Одиниці фізичних величин, залежні від основних й установлювані на основі відомих фізичних закономірностей, називаються '''похідними'''. <br>Сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин становить систему одиниць виміру.<br>Міжнародна система одиниць (СИ - Система Інтернаціональна) була затверджена в 1960 р. на XI Генеральної конференції по мірах й вагам. Вона ґрунтується на базисні (основних) і додаткових одиницях, наведених у таблиці. <br>Ці базисні (основні) одиниці разом з додатковими одиницями і когерентними похідними одиницями називаються одиницями СИ. При цьому одиниці, які випливають із останніх, відповідно до правил СИ, як десяткову кратну або дробові (див. таблицю), називаються кратними або дробовими одиницями СИ. <br>Виключення становить у силу причин історичного характеру лише кілограм. <br><!--{12865192037283}-->
-
 
+
{| width="245.2pt" cellspacing="3" cellpadding="0" border="1"
-
 
+
-
 
+
-
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+
-
|-
+
-
| 1
+
-
| 3
+
-
|-
+
-
|
+
-
| 3
+
-
|-
+
-
|
+
-
|
+
-
|}
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
У міру розвитку техніки, її широкого застосування в різних країнах, людство прийшло до необхідності введення й використання легко відтворених одиниць виміру, які були би по можливості довговічними. Така система виміру довго розроблялася й була реалізована на тих незмінних взаємозв'язках, які вже існують у природі й до яких прагнули звести одиниці виміру. При цьому зіграли свою роль пізнання в атомній області, де буливиявлено такі незмінні міри. <br>Більше зручний такий вибір одиниць виміру, при якому довільно і незалежно друг від друга встановлюються одиниці виміру для порівняно невеликого числа величин, а всі інші одиниці виміри встановлюються на основі відомих закономірностей, існуючих між цими величинами.<br>Визначення: <br>Одиниці фізичних величин, які встановлюються довільно й незалежно від інших, називаються '''основним''''''и'''. Одиниці фізичних величин, залежні від основних й установлювані на основі відомих фізичних закономірностей, називаються '''похідними'''. <br>Сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин становить систему одиниць виміру.<br>Міжнародна система одиниць (СИ - Система Інтернаціональна) була затверджена в 1960 р. на XI Генеральної конференції по мірах й вагам. Вона ґрунтується на базисні (основних) і додаткових одиницях, наведених у таблиці. <br>Ці базисні (основні) одиниці разом з додатковими одиницями і когерентними похідними одиницями називаються одиницями СИ. При цьому одиниці, які випливають із останніх, відповідно до правил СИ, як десяткову кратну або дробові (див. таблицю), називаються кратними або дробовими одиницями СИ. <br>Виключення становить у силу причин історичного характеру лише кілограм.
+
-
 
+
-
<br><!--{12865192037283}-->
+
-
 
+
-
{| width="245.2pt" cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" align="center" class="MsoTableWeb1" style=""
+
|- style=""
|- style=""
|  
|  
Строка 111: Строка 91:
| width="121" style="width: 81.9pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
| width="121" style="width: 81.9pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="color: green;">сила</span><span lang="UK" style=""> електричного <span style="color: green;">струму</span></span>  
+
<span lang="UK" style="color: green;">сила</span><span lang="UK" style=""> електричного струму</span>  
| width="89" style="width: 60.75pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
| width="89" style="width: 60.75pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="color: green;">ампер</span>&lt;span lang="UK" style="" /&gt;
+
<span lang="UK" style="color: green;">ампер</span>
| width="105" style="width: 71.25pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
| width="105" style="width: 71.25pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
Строка 124: Строка 104:
| width="121" style="width: 81.9pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
| width="121" style="width: 81.9pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="color: green;">сила</span><span lang="UK" style=""> <span style="color: green;">світла</span></span>  
+
<span lang="UK" style="color: green;">сила</span><span lang="UK" style=""> світла</span>
| width="89" style="width: 60.75pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
| width="89" style="width: 60.75pt; padding: 0cm 5.4pt;" |  
Строка 141: Строка 121:
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="color: green;">плоский</span><span lang="UK" style=""> <span style="color: green;">кут</span></span>
+
<span lang="UK" style="color: green;">плоский</span><span lang="UK" style=""> кут</span>&lt;/span&gt;
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
Строка 166: Строка 146:
<br>  
<br>  
-
Особлива увага була звернена на те, щоб при цьому не грало ролі відношення одиниць до властивостей конкретних речовин. Так були відкинуто, наприклад, такі одиниці, як атмосфера, і торр (торрічеллі). <br>Роль системи СИ визначається цілим поруч її властивостей, які роблять цю систему особливо зручної для застосування в теорії й на практиці.
+
Особлива увага була звернена на те, щоб при цьому не грало ролі  
-
1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Одиниці СИ універсальні й застосовні у всіх областях&nbsp; фізики й техніки, тому що не мають ніякого відношення до властивостей конкретного матеріалу. <br>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ці одиниці можуть бути реалізовані з достатнім ступенем точності у відповідності зі своїми визначеннями або еквівалентними їм співвідношеннями.<br>3. &nbsp;&nbsp; &nbsp;Система СИ абсолютна: сила або енергія будь-якої природи може бути виражена в діючим у цій системі механічних одиницях (відповідно сили або енергії).<br>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;У випадку електродинаміки тут діє когерентна система чотирьох одиниць із електричною базисною одиницею (система МКСА - метр, кілограм, секунда, ампер).<br>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Система СИ прийнята в міжнародних масштабах і вводиться в всіх країнах у законодавчому порядку. У СРСР СИ була прийнята до уживанню з 1963 р.  
+
відношення одиниць до властивостей конкретних речовин. Так були
-
Для основних одиниць виготовляються еталонні міри. Вони відтворюють розмір одиниці виміру з максимально можливої точністю. Еталонні міри зберігаються в спеціальних наукових установах - інститутах метрології - в особливих незмінних умовах.<br>У міру вивчення Фізики будемо знайомить із різними фізичними одиницями.<br>Розглянемо&nbsp; дві з них <br>Метр (позначення: м, m; від ін.-гречок. μέτρον - міра, вимірник) - одиниця виміру довжини й відстані в СИ.<br>Погонний метр - одиниця виміру кількості довгомірних об'єктів (звичайно виробів, матеріалів і т.п.), що відповідає шматку або ділянці довжиною один метр. Погонний метр нічим не відрізняється від звичайного метра, це одиниця якої вимірюють довжину матеріалу не залежно від ширини. Погонним метром можуть, наприклад, вимірювати тканини, хоча вірніше було б вимірювати їхню площу, але якщо ширина тканини мається на увазі відом і постійної - використається поняття погонний метр. Говорячи строго, у побуті частіше використається поняття саме погонного метра, інформація про ширину або висоту предметів мається на увазі відомої або неважливої. Найменування погонного метра виділяється в спеціальній літературі або для створення різного експресивного фарбування мови.<br>За одиницю довжини можна було прийняти будь-яку величину: взяти прямокутний брусок («лінійку»), відзначити на ньому довільно дві крапки й сказати, що відстань між ними і є метр. Однак історично метр був уведений як сорокамильонна частина довжини меридіана, що проходить через Париж, що, зрозуміло, надає метру особливу важливість і величчя. Після проведення виміру довжини меридіана був виготовлений еталон метра.<br>В 1799 із платини був виготовлений еталон метра, довжина якого відповідала однієї сорокамильонной частини Паризького меридіана.<br>Під час правління Наполеона метрична система поширилася по всій Європі. Тільки у Великобританії, що не була завойована Наполеоном, залишилися традиційні міри довжини: дюйм, фут й ярд.<br>В1889 був виготовлений більше точний міжнародний еталон метра. Цей еталон виготовлений зі сплаву 90&nbsp;% платини й 10&nbsp;% іридію і має поперечний переріз у вигляді букви «X». Його копії були передані на зберігання в країни, у яких метр був визнаний у якості стандартної одиниці довжини. Цей еталон усе ще зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг (розташовано в м. Севр біля Парижа), хоча більше по своєму первісному призначенню не використається.<br>[[Image:Den 7 4 1.jpg]]<br>З 1960 було вирішено відмовитися від використання виготовленого людьми предмета як еталон метра.<br>Сучасне визначення метра в термінах часу й швидкості світла&nbsp; було уведено в 1983 році:<br>Метр - це довжина шляхи, прохідного світлом у вакуумі за (1/ 299 792 458) секунди.<br>Із цього визначення треба, що в системі СИ швидкість світла в&nbsp; вакуумі прийнята рівної в точності 299 792 458 м/с. Таким чином, визначення метра, як і два сторіччя назад, знову прив'язане до секунді, але цього разу за допомогою універсальної світової константи.<br>Кілограм (позначення: кг, kg) - одиниця виміру маси, одна з основних одиниць СИ.<br>Кілограм визначається як маса міжнародного еталона кілограма, що зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг і являющего собою циліндр діаметром і висотою 39.17 мм із платино-іридіевого сплаву (90&nbsp;% платини, 10&nbsp;% іридію). Спочатку кілограм визначався як маса одного кубічного дециметра (літра) чистої води при температурі 4 °C і стандартному атмосферному тиску на рівні моря.<br>[[Image:Den 7 4 2.jpg]]<br>На даний момент кілограм - єдина одиниця СИ, що визначена за допомогою предмета, виготовленого людьми - платиново-іридіевого еталона. Всі інші одиниці тепер визначаються за допомогою фундаментальних фізичних властивостей й законів.<br>Еталон був виготовлений в 1889 р. і з тих пор зберігається в&nbsp; Міжнародному бюро мір і ваг під трьома герметичними скляними ковпаками. Були виготовлені також точні офіційні копії міжнародного еталона, які використаються як національні еталони кілограма. Усього було створено більше 80 копій. Копії міжнародного еталона зберігаються також й у Російській Федерації, вВНИИ метрології ім. Менделєєва. Приблизно раз в 10 років національні еталони рівняються з міжнародним. Ці порівняння показують, що точність національних еталонів становить приблизно 2 мкг. Так як вони зберігаються в тих же умовах, немає ніяких підстав уважати, що міжнародний еталон точніше. По різних причинах за сто років міжнародний еталон губить 3х10?8 своєї маси. Однак, по визначенню, маса міжнародного еталона в точності дорівнює одному кілограму. Тому будь-які зміни дійсної маси еталона приводять до зміни величини кілограма.<br>Для усунення цих неточностей у цей час розглядаються різні варіанти перевизначення кілограма на основі фундаментальних фізичних законів.<br> <!--{12865192037287}-->
+
відкинуто, наприклад, такі одиниці, як атмосфера, і торр (торрічеллі).  
-
{| width="678" cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" align="center" class="MsoTableWeb1" style=""
+
<br>Роль системи СИ визначається цілим поруч її властивостей, які роблять
 +
 
 +
цю систему особливо зручної для застосування в теорії й на практиці.
 +
 
 +
1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Одиниці СИ універсальні й застосовні у всіх
 +
 
 +
областях&nbsp; фізики й техніки, тому що не мають ніякого відношення до
 +
 
 +
властивостей конкретного матеріалу. <br>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ці одиниці
 +
 
 +
можуть бути реалізовані з достатнім ступенем точності у відповідності зі
 +
 
 +
своїми визначеннями або еквівалентними їм співвідношеннями.<br>3.
 +
 
 +
&nbsp;&nbsp; &nbsp;Система СИ абсолютна: сила або енергія будь-якої
 +
 
 +
природи може бути виражена в діючим у цій системі механічних одиницях
 +
 
 +
(відповідно сили або енергії).<br>4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;У випадку
 +
 
 +
електродинаміки тут діє когерентна система чотирьох одиниць із
 +
 
 +
електричною базисною одиницею (система МКСА - метр, кілограм, секунда,
 +
 
 +
ампер).<br>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Система СИ прийнята в міжнародних
 +
 
 +
масштабах і вводиться в всіх країнах у законодавчому порядку. У СРСР СИ
 +
 
 +
була прийнята до уживанню з 1963 р.
 +
 
 +
Для основних одиниць виготовляються еталонні міри. Вони відтворюють
 +
 
 +
розмір одиниці виміру з максимально можливої точністю. Еталонні міри
 +
 
 +
зберігаються в спеціальних наукових установах - інститутах метрології - в
 +
 
 +
особливих незмінних умовах.<br>У міру вивчення Фізики будемо знайомить із
 +
 
 +
різними фізичними одиницями.<br>Розглянемо&nbsp; дві з них <br>Метр
 +
 
 +
(позначення: м, m; від ін.-гречок. μέτρον - міра, вимірник) - одиниця
 +
 
 +
виміру довжини й відстані в СИ.<br>Погонний метр - одиниця виміру
 +
 
 +
кількості довгомірних об'єктів (звичайно виробів, матеріалів і т.п.), що
 +
 
 +
відповідає шматку або ділянці довжиною один метр. Погонний метр нічим не
 +
 
 +
відрізняється від звичайного метра, це одиниця якої вимірюють довжину
 +
 
 +
матеріалу не залежно від ширини. Погонним метром можуть, наприклад,
 +
 
 +
вимірювати тканини, хоча вірніше було б вимірювати їхню площу, але якщо
 +
 
 +
ширина тканини мається на увазі відом і постійної - використається
 +
 
 +
поняття погонний метр. Говорячи строго, у побуті частіше використається
 +
 
 +
поняття саме погонного метра, інформація про ширину або висоту предметів
 +
 
 +
мається на увазі відомої або неважливої. Найменування погонного метра
 +
 
 +
виділяється в спеціальній літературі або для створення різного
 +
 
 +
експресивного фарбування мови.<br>За одиницю довжини можна було прийняти
 +
 
 +
будь-яку величину: взяти прямокутний брусок («лінійку»), відзначити на
 +
 
 +
ньому довільно дві крапки й сказати, що відстань між ними і є метр. Однак
 +
 
 +
історично метр був уведений як сорокамильонна частина довжини меридіана,
 +
 
 +
що проходить через Париж, що, зрозуміло, надає метру особливу важливість
 +
 
 +
і величчя. Після проведення виміру довжини меридіана був виготовлений
 +
 
 +
еталон метра.<br>В 1799 із платини був виготовлений еталон метра, довжина
 +
 
 +
якого відповідала однієї сорокамильонной частини Паризького
 +
 
 +
меридіана.<br>Під час правління Наполеона метрична система поширилася по
 +
 
 +
всій Європі. Тільки у Великобританії, що не була завойована Наполеоном,
 +
 
 +
залишилися традиційні міри довжини: дюйм, фут й ярд.<br>В1889 був
 +
 
 +
виготовлений більше точний міжнародний еталон метра. Цей еталон
 +
 
 +
виготовлений зі сплаву 90&nbsp;% платини й 10&nbsp;% іридію і має
 +
 
 +
поперечний переріз у вигляді букви «X». Його копії були передані на
 +
 
 +
зберігання в країни, у яких метр був визнаний у якості стандартної
 +
 
 +
одиниці довжини. Цей еталон усе ще зберігається в Міжнародному бюро мір і
 +
 
 +
ваг (розташовано в м. Севр біля Парижа), хоча більше по своєму первісному
 +
 
 +
призначенню не використається.<br>[[Image:Den 7 4 1.jpg]]<br>З 1960 було
 +
 
 +
вирішено відмовитися від використання виготовленого людьми предмета як
 +
 
 +
еталон метра.<br>Сучасне визначення метра в термінах часу й швидкості
 +
 
 +
світла&nbsp; було уведено в 1983 році:<br>Метр - це довжина шляхи,
 +
 
 +
прохідного світлом у вакуумі за (1/ 299 792 458) секунди.<br>Із цього
 +
 
 +
визначення треба, що в системі СИ швидкість світла в&nbsp; вакуумі
 +
 
 +
прийнята рівної в точності 299 792 458 м/с. Таким чином, визначення
 +
 
 +
метра, як і два сторіччя назад, знову прив'язане до секунді, але цього
 +
 
 +
разу за допомогою універсальної світової константи.<br>Кілограм
 +
 
 +
(позначення: кг, kg) - одиниця виміру маси, одна з основних одиниць
 +
 
 +
СИ.<br>Кілограм визначається як маса міжнародного еталона кілограма, що
 +
 
 +
зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг і являющего собою циліндр
 +
 
 +
діаметром і висотою 39.17 мм із платино-іридіевого сплаву (90&nbsp;%
 +
 
 +
платини, 10&nbsp;% іридію). Спочатку кілограм визначався як маса одного
 +
 
 +
кубічного дециметра (літра) чистої води при температурі 4 °C і
 +
 
 +
стандартному атмосферному тиску на рівні моря.<br>[[Image:Den 7 4
 +
 
 +
2.jpg]]<br>На даний момент кілограм - єдина одиниця СИ, що визначена за
 +
 
 +
допомогою предмета, виготовленого людьми - платиново-іридіевого еталона.
 +
 
 +
Всі інші одиниці тепер визначаються за допомогою фундаментальних фізичних
 +
 
 +
властивостей й законів.<br>Еталон був виготовлений в 1889 р. і з тих пор
 +
 
 +
зберігається в&nbsp; Міжнародному бюро мір і ваг під трьома герметичними
 +
 
 +
скляними ковпаками. Були виготовлені також точні офіційні копії
 +
 
 +
міжнародного еталона, які використаються як національні еталони
 +
 
 +
кілограма. Усього було створено більше 80 копій. Копії міжнародного
 +
 
 +
еталона зберігаються також й у Російській Федерації, вВНИИ метрології ім.
 +
 
 +
Менделєєва. Приблизно раз в 10 років національні еталони рівняються з
 +
 
 +
міжнародним. Ці порівняння показують, що точність національних еталонів
 +
 
 +
становить приблизно 2 мкг. Так як вони зберігаються в тих же умовах,
 +
 
 +
немає ніяких підстав уважати, що міжнародний еталон точніше. По різних
 +
 
 +
причинах за сто років міжнародний еталон губить 3х10?8 своєї маси. Однак,
 +
 
 +
по визначенню, маса міжнародного еталона в точності дорівнює одному
 +
 
 +
кілограму. Тому будь-які зміни дійсної маси еталона приводять до зміни
 +
 
 +
величини кілограма.<br>Для усунення цих неточностей у цей час
 +
 
 +
розглядаються різні варіанти перевизначення кілограма на основі
 +
 
 +
фундаментальних фізичних законів.<br> <!--{12865192037287}-->
 +
 
 +
{| width="678" cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" align="center"
|- style=""
|- style=""
| rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Кратність</span>  
+
<span lang="EN-GB">Кратність</span>  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Префікс</span>  
+
<span lang="EN-GB">Префікс</span>  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Позначення</span>  
+
<span lang="EN-GB">Позначення</span>  
| rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Приклад</span>  
+
<span lang="EN-GB">Приклад</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">українське</span>  
+
<span lang="EN-GB">українське</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">міжнародне</span>  
+
<span lang="EN-GB">міжнародне</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">українське</span>  
+
<span lang="EN-GB">українське</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">міжнародне</span>  
+
<span lang="EN-GB">міжнародне</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">101</span>  
+
<span lang="EN-GB">101</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">дека</span>  
+
<span lang="EN-GB">дека</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">deca</span>  
+
<span lang="EN-GB">deca</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">да</span>  
+
<span lang="EN-GB">да</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">da</span>  
+
<span lang="EN-GB">da</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">дал — декалітр</span>  
+
<span lang="EN-GB">дал — декалітр</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">102</span>  
+
<span lang="EN-GB">102</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">гекто</span>  
+
<span lang="EN-GB">гекто</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">hecto&gt;</span>  
+
<span lang="EN-GB">hecto&gt;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">г</span>  
+
<span lang="EN-GB">г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">h</span>  
+
<span lang="EN-GB">h</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">га — гектар</span>  
+
<span lang="EN-GB">га — гектар</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">103</span>  
+
<span lang="EN-GB">103</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">кіло</span>  
+
<span lang="EN-GB">кіло</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">kilo</span>  
+
<span lang="EN-GB">kilo</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">к</span>  
+
<span lang="EN-GB">к</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">k</span>  
+
<span lang="EN-GB">k</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">кг — кілограм</span>  
+
<span lang="EN-GB">кг — кілограм</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">106</span>  
+
<span lang="EN-GB">106</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мега</span>  
+
<span lang="EN-GB">мега</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">mega</span>  
+
<span lang="EN-GB">mega</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">М</span>  
+
<span lang="EN-GB">М</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">M</span>  
+
<span lang="EN-GB">M</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">МДж — мегаджоуль</span>  
+
<span lang="EN-GB">МДж — мегаджоуль</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">109</span>  
+
<span lang="EN-GB">109</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">гіга</span>  
+
<span lang="EN-GB">гіга</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">giga</span>  
+
<span lang="EN-GB">giga</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Г</span>  
+
<span lang="EN-GB">Г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">G</span>  
+
<span lang="EN-GB">G</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">ГГц — гігагерц</span>  
+
<span lang="EN-GB">ГГц — гігагерц</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">1012</span>  
+
<span lang="EN-GB">1012</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">тера</span>  
+
<span lang="EN-GB">тера</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">tera</span>  
+
<span lang="EN-GB">tera</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Т</span>  
+
<span lang="EN-GB">Т</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">T</span>  
+
<span lang="EN-GB">T</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">ТВ — теравольт</span>  
+
<span lang="EN-GB">ТВ — теравольт</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">1015</span>  
+
<span lang="EN-GB">1015</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">пета</span>  
+
<span lang="EN-GB">пета</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">peta</span>  
+
<span lang="EN-GB">peta</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">П</span>  
+
<span lang="EN-GB">П</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">P</span>  
+
<span lang="EN-GB">P</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Пфлоп — петафлоп</span>  
+
<span lang="EN-GB">Пфлоп — петафлоп</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">1018</span>  
+
<span lang="EN-GB">1018</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">экса</span>  
+
<span lang="EN-GB">экса</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">exa</span>  
+
<span lang="EN-GB">exa</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Е</span>  
+
<span lang="EN-GB">Е</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">E</span>  
+
<span lang="EN-GB">E</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">1021</span>  
+
<span lang="EN-GB">1021</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">зета</span>  
+
<span lang="EN-GB">зета</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">zetta</span>  
+
<span lang="EN-GB">zetta</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">З</span>  
+
<span lang="EN-GB">З</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Z</span>  
+
<span lang="EN-GB">Z</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">1024</span>  
+
<span lang="EN-GB">1024</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">йота</span>  
+
<span lang="EN-GB">йота</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">yotta</span>  
+
<span lang="EN-GB">yotta</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Й</span>  
+
<span lang="EN-GB">Й</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Y</span>  
+
<span lang="EN-GB">Y</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
Строка 389: Строка 537:
<br>  
<br>  
-
{| cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" class="MsoTableWeb1" style=""
+
{| cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" style="width: 681px; height: 421px;"
|- style=""
|- style=""
| valign="top" rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Частка</span>  
+
<span lang="EN-GB">Частка</span>  
| valign="top" colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Префікс</span>  
+
<span lang="EN-GB">Префікс</span>  
| valign="top" colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Позначення</span>  
+
<span lang="EN-GB">Позначення</span>  
| valign="top" rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" rowspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">Приклад</span>  
+
<span lang="EN-GB">Приклад</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">українське</span>  
+
<span lang="EN-GB">українське</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">міжнародне</span>  
+
<span lang="EN-GB">міжнародне</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">українське</span>  
+
<span lang="EN-GB">українське</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">міжнародне</span>  
+
<span lang="EN-GB">міжнародне</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-1</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-1</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">деци</span>  
+
<span lang="EN-GB">деци</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">deci</span>  
+
<span lang="EN-GB">deci</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">д</span>  
+
<span lang="EN-GB">д</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">d</span>  
+
<span lang="EN-GB">d</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">дм — дециметр</span>  
+
<span lang="EN-GB">дм — дециметр</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-2</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-2</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">санти</span>  
+
<span lang="EN-GB">санти</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">centi</span>  
+
<span lang="EN-GB">centi</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">с</span>  
+
<span lang="EN-GB">с</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">c</span>  
+
<span lang="EN-GB">c</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">см — сантиметр</span>  
+
<span lang="EN-GB">см — сантиметр</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-3</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-3</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мілі</span>  
+
<span lang="EN-GB">мілі</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">milli</span>  
+
<span lang="EN-GB">milli</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">м&lt;</span>  
+
<span lang="EN-GB">м&lt;</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">m</span>  
+
<span lang="EN-GB">m</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мл — мілілітр</span>  
+
<span lang="EN-GB">мл — мілілітр</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-6</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-6</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мікро</span>  
+
<span lang="EN-GB">мікро</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">micro</span>  
+
<span lang="EN-GB">micro</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мк</span>  
+
<span lang="EN-GB">мк</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">[http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1 µ]</span>
+
µ  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">мкм — мікрометр, мікрон</span>  
+
<span lang="EN-GB">мкм — мікрометр,  
 +
</span>  
 +
 
 +
мікрон
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-9</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-9</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">нано</span>  
+
<span lang="EN-GB">нано</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">nano</span>  
+
<span lang="EN-GB">nano</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">н&lt;</span>  
+
<span lang="EN-GB">н&lt;</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">n&gt;</span>  
+
<span lang="EN-GB">n&gt;</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">нм — нанометр</span>  
+
<span lang="EN-GB">нм — нанометр</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-12</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-12</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">піко</span>  
+
<span lang="EN-GB">піко</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">pic</span>  
+
<span lang="EN-GB">pic</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">п</span>  
+
<span lang="EN-GB">п</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">p&gt;</span>  
+
<span lang="EN-GB">p&gt;</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">пФ — пікофарад</span>  
+
<span lang="EN-GB">пФ — пікофарад</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-15</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-15</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">фемто</span>  
+
<span lang="EN-GB">фемто</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">femto</span>  
+
<span lang="EN-GB">femto</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">ф</span>  
+
<span lang="EN-GB">ф</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">f</span>  
+
<span lang="EN-GB">f</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">фс — фемтосекунда</span>  
+
<span lang="EN-GB">фс — фемтосекунда</span>  
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-18</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-18</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">ато</span>  
+
<span lang="EN-GB">ато</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">atto</span>  
+
<span lang="EN-GB">atto</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">а</span>  
+
<span lang="EN-GB">а</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">a</span>  
+
<span lang="EN-GB">a</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-21</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-21</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">зепто</span>  
+
<span lang="EN-GB">зепто</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">zepto</span>  
+
<span lang="EN-GB">zepto</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">з</span>  
+
<span lang="EN-GB">з</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">z</span>  
+
<span lang="EN-GB">z</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
|- style=""
|- style=""
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">10-24</span>  
+
<span lang="EN-GB">10-24</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">йокто</span>  
+
<span lang="EN-GB">йокто</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">yocto</span>  
+
<span lang="EN-GB">yocto</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">й</span>  
+
<span lang="EN-GB">й</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="EN-GB" style="font-size: 11pt;">y</span>  
+
<span lang="EN-GB">y</span>  
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
| valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;" | <br>
Строка 606: Строка 757:
<br>  
<br>  
-
{| cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" class="MsoTableWeb1" style=""
+
{| cellspacing="3" cellpadding="0" border="1" style=""
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Найменування</span>  
+
<span lang="UK">Найменування</span>  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Значення в метричній системі</span>  
+
<span lang="UK">Значення в метричній  
 +
</span>  
 +
 
 +
системі
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="2" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Зворотне співвідношення</span>  
+
<span lang="UK">Зворотне співвідношення</span>  
|- style=""
|- style=""
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
'''<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Міри довжини</span>'''  
+
'''<span lang="UK">Міри довжини</span>'''  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Верста=100 сажнів</span>  
+
<span lang="UK">Верста=100 сажнів</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">км</span>  
+
<span lang="UK">км</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,066</span>  
+
<span lang="UK">1,06</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
1 км&lt;span lang="UK" style="font-size: 11pt;" /&gt;
+
1 км  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,9374</span>  
+
<span lang="UK">0,9374</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Сажень=3 аршини=7 футів</span>  
+
<span lang="UK">Сажень=3 аршини=7 футів</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м</span>  
+
<span lang="UK">м</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">2,1336</span>  
+
<span lang="UK">2,1336</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,4687</span>  
+
<span lang="UK">0,4687</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Косий сажень</span>  
+
<span lang="UK">Косий сажень</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м</span>  
+
<span lang="UK">м</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">2,4800</span>  
+
<span lang="UK">2,4800</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,4032</span>  
+
<span lang="UK">0,4032</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Маховий сажень&lt;</span>  
+
<span lang="UK">Маховий сажень&lt;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м</span>  
+
<span lang="UK">м</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,7600</span>  
+
<span lang="UK">1,7600</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,5682</span>  
+
<span lang="UK">0,5682</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Лікоть</span>  
+
<span lang="UK">Лікоть</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м</span>  
+
<span lang="UK">м</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,4000</span>  
+
<span lang="UK">0,4000</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">2,5000</span>  
+
<span lang="UK">2,5000</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Сотка</span>  
+
<span lang="UK">Сотка</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">21,3360</span>  
+
<span lang="UK">21,3360</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0469</span>  
+
<span lang="UK">0,0469</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Аршин=16 вершків=28 дюймів</span>  
+
<span lang="UK">Аршин=16 вершків=28  
 +
</span>  
 +
 
 +
дюймів
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">711,2000</span>  
+
<span lang="UK">711,2000</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0014</span>  
+
<span lang="UK">0,0014</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Вершки</span>  
+
<span lang="UK">Вершки</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">44,4500</span>  
+
<span lang="UK">44,4500</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0225</span>  
+
<span lang="UK">0,0225</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Фут=12 дюймів</span>  
+
<span lang="UK">Фут=12 дюймів</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">304,8000</span>  
+
<span lang="UK">304,8000</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0033</span>  
+
<span lang="UK">0,0033</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Дюйм</span>  
+
<span lang="UK">Дюйм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм;</span>  
+
<span lang="UK">мм;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">25,4000</span>  
+
<span lang="UK">25,4000</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм<br>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0394</span>  
+
<span lang="UK">0,0394</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Лінія=10 крапок</span>  
+
<span lang="UK">Лінія=10 крапок</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">2,5400</span>  
+
<span lang="UK">2,5400</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,3937</span>  
+
<span lang="UK">0,3937</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Крапка</span>  
+
<span lang="UK">Крапка</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм</span>  
+
<span lang="UK">мм</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,2540</span>  
+
<span lang="UK">0,2540</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 мм  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">3,9370</span>  
+
<span lang="UK">3,9370</span>  
|- style=""
|- style=""
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
'''<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Міри площі;</span>'''  
+
'''<span lang="UK">Міри площі;</span>'''  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратна верста;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратна верста;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">км2;</span>  
+
<span lang="UK">км2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,1380</span>  
+
<span lang="UK">1,1380</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 км2</span>  
+
<span lang="UK">1 км2</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,8787</span>  
+
<span lang="UK">0,8787</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Десятина;</span>  
+
<span lang="UK">Десятина;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м2;</span>  
+
<span lang="UK">м2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">10,9250</span>  
+
<span lang="UK">10,9250</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0915</span>  
+
<span lang="UK">0,0915</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратний сажень;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратний сажень;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м2;</span>  
+
<span lang="UK">м2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">4,5520</span>  
+
<span lang="UK">4,5520</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1 м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,2197</span>  
+
<span lang="UK">0,2197</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратний аршин;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратний аршин;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м2;</span>  
+
<span lang="UK">м2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0506</span>  
+
<span lang="UK">0,0506</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" | 1м2  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">19,7707</span>  
+
<span lang="UK">19,7707</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратні вершки;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратні вершки;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">см2;</span>  
+
<span lang="UK">см2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">19,7580</span>  
+
<span lang="UK">19,7580</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 с2</span>  
+
<span lang="UK">1 с2</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0506</span>  
+
<span lang="UK">0,0506</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратний фут;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратний фут;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">дм2;</span>  
+
<span lang="UK">дм2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">9,2900</span>  
+
<span lang="UK">9,2900</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 дм2</span>  
+
<span lang="UK">1 дм2</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,1076</span>  
+
<span lang="UK">0,1076</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратний дюйм;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратний дюйм;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">см2;</span>  
+
<span lang="UK">см2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">6,4520</span>  
+
<span lang="UK">6,4520</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 див2</span>  
+
<span lang="UK">1 див2</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,1550</span>  
+
<span lang="UK">0,1550</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Квадратна лінія;</span>  
+
<span lang="UK">Квадратна лінія;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм2;</span>  
+
<span lang="UK">мм2;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">6,4520</span>  
+
<span lang="UK">6,4520</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 мм2</span>  
+
<span lang="UK">1 мм2</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,1550</span>  
+
<span lang="UK">0,1550</span>  
|- style=""
|- style=""
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
'''<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Міри об'єму;</span>'''  
+
'''<span lang="UK">Міри об'єму;</span>'''  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічний сажень;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічний сажень;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м3;</span>  
+
<span lang="UK">м3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">9,7130</span>  
+
<span lang="UK">9,7130</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,1030;</span>  
+
<span lang="UK">0,1030;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічний аршин;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічний аршин;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м3;</span>  
+
<span lang="UK">м3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,3597</span>  
+
<span lang="UK">0,3597</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">2,7801;</span>  
+
<span lang="UK">2,7801;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічні вершки;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічні вершки;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">см3;</span>  
+
<span lang="UK">см3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">87,8240</span>  
+
<span lang="UK">87,8240</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 див3;</span>  
+
<span lang="UK">1 див3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0114;</span>  
+
<span lang="UK">0,0114;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічний фут;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічний фут;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">дм3;</span>  
+
<span lang="UK">дм3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">28,3170</span>  
+
<span lang="UK">28,3170</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 дм3;</span>  
+
<span lang="UK">1 дм3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0353;</span>  
+
<span lang="UK">0,0353;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічний дюйм;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічний дюйм;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">см3</span>  
+
<span lang="UK">см3</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">16,3870</span>  
+
<span lang="UK">16,3870</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 див3;</span>  
+
<span lang="UK">1 див3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0610;</span>  
+
<span lang="UK">0,0610;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Кубічна лінія;</span>  
+
<span lang="UK">Кубічна лінія;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мм3;</span>  
+
<span lang="UK">мм3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">16,3870;</span>  
+
<span lang="UK">16,3870;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 мм3;</span>  
+
<span lang="UK">1 мм3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0610;</span>  
+
<span lang="UK">0,0610;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Цебро;</span>  
+
<span lang="UK">Цебро;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">12. 299;</span>  
+
<span lang="UK">12. 299;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0813;</span>  
+
<span lang="UK">0,0813;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Штоф (кружка);</span>  
+
<span lang="UK">Штоф (кружка);</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,2300;</span>  
+
<span lang="UK">1,2300;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,8130;</span>  
+
<span lang="UK">0,8130;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Пляшка винна;</span>  
+
<span lang="UK">Пляшка винна;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,7687;</span>  
+
<span lang="UK">0,7687;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,3009;</span>  
+
<span lang="UK">1,3009;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Пляшка горілочна;</span>  
+
<span lang="UK">Пляшка горілочна;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,6150;</span>  
+
<span lang="UK">0,6150;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1,6260;</span>  
+
<span lang="UK">1,6260;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Чарка=2 шкалики;</span>  
+
<span lang="UK">Чарка=2 шкалики;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мл;</span>  
+
<span lang="UK">мл;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">123,0000;</span>  
+
<span lang="UK">123,0000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 мол;</span>  
+
<span lang="UK">1 мол;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0081;</span>  
+
<span lang="UK">0,0081;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Шкалик;</span>  
+
<span lang="UK">Шкалик;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мл;</span>  
+
<span lang="UK">мл;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">61,5000;</span>  
+
<span lang="UK">61,5000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 мол;</span>  
+
<span lang="UK">1 мол;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0163;</span>  
+
<span lang="UK">0,0163;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Чверть (для сипучих тіл);</span>  
+
<span lang="UK">Чверть (для сипучих тіл);</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">м3;</span>  
+
<span lang="UK">м3;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,2624;</span>  
+
<span lang="UK">0,2624;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">3,8110;</span>  
+
<span lang="UK">3,8110;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Чверть (для рідин);</span>  
+
<span lang="UK">Чверть (для рідин);</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">3,0750;</span>  
+
<span lang="UK">3,0750;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,3252;</span>  
+
<span lang="UK">0,3252;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Гарнец;</span>  
+
<span lang="UK">Гарнец;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">л;</span>  
+
<span lang="UK">л;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">3,2800;</span>  
+
<span lang="UK">3,2800;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,3049;</span>  
+
<span lang="UK">0,3049;</span>  
|- style=""
|- style=""
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| colspan="5" style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
'''<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Міри ваги;</span>'''  
+
'''<span lang="UK">Міри ваги;</span>'''  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Берковец =10 пудів;</span>  
+
<span lang="UK">Берковец =10 пудів</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">кг;</span>  
+
<span lang="UK">кг</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">163,8000;</span>  
+
<span lang="UK">163,8000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0061;</span>  
+
<span lang="UK">0,0061;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Пуд=40 фунтів;</span>  
+
<span lang="UK">Пуд=40 фунтів</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">кг;</span>  
+
<span lang="UK">кг</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">16,3810;</span>  
+
<span lang="UK">16,3810;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0611;</span>  
+
<span lang="UK">0,0611;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Фунт=32 лота =96 золотників;</span>  
+
<span lang="UK">Фунт=32 лота =96  
 +
</span>  
 +
 
 +
золотників
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">г;</span>  
+
<span lang="UK">г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">409,5000;</span>  
+
<span lang="UK">409,5000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0024;</span>  
+
<span lang="UK">0,0024;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Фунт артилерійський;</span>  
+
<span lang="UK">Фунт артилерійський</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">г;</span>  
+
<span lang="UK">г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">489,0000;</span>  
+
<span lang="UK">489,0000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0020</span>  
+
<span lang="UK">0,0020</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Лот=3 золотники;</span>  
+
<span lang="UK">Лот=3 золотники</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">г;</span>  
+
<span lang="UK">г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">12,8000;</span>  
+
<span lang="UK">12,8000;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,078&gt;</span>  
+
<span lang="UK">0,078&gt;</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Золотник=96 часток;</span>  
+
<span lang="UK">Золотник=96 часток</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">г;</span>  
+
<span lang="UK">г</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">4,2660;</span>  
+
<span lang="UK">4,2660</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,2344</span>  
+
<span lang="UK">0,2344</span>  
|- style=""
|- style=""
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">Частка;</span>  
+
<span lang="UK">Частка</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">мг;</span>  
+
<span lang="UK">мг</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">44,4350;</span>  
+
<span lang="UK">44,4350</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">1 мг;</span>  
+
<span lang="UK">1 мг;</span>  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
| style="padding: 0cm 5.4pt;" |  
-
<span lang="UK" style="font-size: 11pt;">0,0225</span>  
+
<span lang="UK">0,0225</span>  
|}
|}
-
<br>  
+
<br> <br>  
<br>  
<br>  

Версия 07:11, 8 октября 2010

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>>Фізика: Фiзичнi величини та їх одиницi.

Частина 1


У міру розвитку техніки, її широкого застосування в різних країнах, людство прийшло до необхідності введення й використання легко відтворених одиниць виміру, які були би по можливості довговічними. Така система виміру довго розроблялася й була реалізована на тих незмінних взаємозв'язках, які вже існують у природі й до яких прагнули звести одиниці виміру. При цьому зіграли свою роль пізнання в атомній області, де буливиявлено такі незмінні міри.
Більше зручний такий вибір одиниць виміру, при якому довільно і незалежно друг від друга встановлюються одиниці виміру для порівняно невеликого числа величин, а всі інші одиниці виміри встановлюються на основі відомих закономірностей, існуючих між цими величинами.
Визначення:
Одиниці фізичних величин, які встановлюються довільно й незалежно від інших, називаються основним'и'. Одиниці фізичних величин, залежні від основних й установлювані на основі відомих фізичних закономірностей, називаються похідними.
Сукупність основних і похідних одиниць фізичних величин становить систему одиниць виміру.
Міжнародна система одиниць (СИ - Система Інтернаціональна) була затверджена в 1960 р. на XI Генеральної конференції по мірах й вагам. Вона ґрунтується на базисні (основних) і додаткових одиницях, наведених у таблиці.
Ці базисні (основні) одиниці разом з додатковими одиницями і когерентними похідними одиницями називаються одиницями СИ. При цьому одиниці, які випливають із останніх, відповідно до правил СИ, як десяткову кратну або дробові (див. таблицю), називаються кратними або дробовими одиницями СИ.
Виключення становить у силу причин історичного характеру лише кілограм.


тип величини

назва основної одиниці

скорочене позначення

1.

довжина

метр

м

2.

маса

кілограм

кг

3

час

секунда

с

4.

кількості речовини

моль

моль

5.

температура

кельвін

К

6.

сила електричного струму

ампер

А

7.

сила світла

кандела

кд<

додаткова величина

1.

плоский кут</span>

радіан

радий

2.

тілесний кут<

стерадіан

ср


Особлива увага була звернена на те, щоб при цьому не грало ролі

відношення одиниць до властивостей конкретних речовин. Так були

відкинуто, наприклад, такі одиниці, як атмосфера, і торр (торрічеллі).


Роль системи СИ визначається цілим поруч її властивостей, які роблять

цю систему особливо зручної для застосування в теорії й на практиці.

1.    Одиниці СИ універсальні й застосовні у всіх

областях  фізики й техніки, тому що не мають ніякого відношення до

властивостей конкретного матеріалу.
2.    Ці одиниці

можуть бути реалізовані з достатнім ступенем точності у відповідності зі

своїми визначеннями або еквівалентними їм співвідношеннями.
3.

    Система СИ абсолютна: сила або енергія будь-якої

природи може бути виражена в діючим у цій системі механічних одиницях

(відповідно сили або енергії).
4.    У випадку

електродинаміки тут діє когерентна система чотирьох одиниць із

електричною базисною одиницею (система МКСА - метр, кілограм, секунда,

ампер).
5.    Система СИ прийнята в міжнародних

масштабах і вводиться в всіх країнах у законодавчому порядку. У СРСР СИ

була прийнята до уживанню з 1963 р.

Для основних одиниць виготовляються еталонні міри. Вони відтворюють

розмір одиниці виміру з максимально можливої точністю. Еталонні міри

зберігаються в спеціальних наукових установах - інститутах метрології - в

особливих незмінних умовах.
У міру вивчення Фізики будемо знайомить із

різними фізичними одиницями.
Розглянемо  дві з них
Метр

(позначення: м, m; від ін.-гречок. μέτρον - міра, вимірник) - одиниця

виміру довжини й відстані в СИ.
Погонний метр - одиниця виміру

кількості довгомірних об'єктів (звичайно виробів, матеріалів і т.п.), що

відповідає шматку або ділянці довжиною один метр. Погонний метр нічим не

відрізняється від звичайного метра, це одиниця якої вимірюють довжину

матеріалу не залежно від ширини. Погонним метром можуть, наприклад,

вимірювати тканини, хоча вірніше було б вимірювати їхню площу, але якщо

ширина тканини мається на увазі відом і постійної - використається

поняття погонний метр. Говорячи строго, у побуті частіше використається

поняття саме погонного метра, інформація про ширину або висоту предметів

мається на увазі відомої або неважливої. Найменування погонного метра

виділяється в спеціальній літературі або для створення різного

експресивного фарбування мови.
За одиницю довжини можна було прийняти

будь-яку величину: взяти прямокутний брусок («лінійку»), відзначити на

ньому довільно дві крапки й сказати, що відстань між ними і є метр. Однак

історично метр був уведений як сорокамильонна частина довжини меридіана,

що проходить через Париж, що, зрозуміло, надає метру особливу важливість

і величчя. Після проведення виміру довжини меридіана був виготовлений

еталон метра.
В 1799 із платини був виготовлений еталон метра, довжина

якого відповідала однієї сорокамильонной частини Паризького

меридіана.
Під час правління Наполеона метрична система поширилася по

всій Європі. Тільки у Великобританії, що не була завойована Наполеоном,

залишилися традиційні міри довжини: дюйм, фут й ярд.
В1889 був

виготовлений більше точний міжнародний еталон метра. Цей еталон

виготовлений зі сплаву 90 % платини й 10 % іридію і має

поперечний переріз у вигляді букви «X». Його копії були передані на

зберігання в країни, у яких метр був визнаний у якості стандартної

одиниці довжини. Цей еталон усе ще зберігається в Міжнародному бюро мір і

ваг (розташовано в м. Севр біля Парижа), хоча більше по своєму первісному

призначенню не використається.
Den 7 4 1.jpg
З 1960 було

вирішено відмовитися від використання виготовленого людьми предмета як

еталон метра.
Сучасне визначення метра в термінах часу й швидкості

світла  було уведено в 1983 році:
Метр - це довжина шляхи,

прохідного світлом у вакуумі за (1/ 299 792 458) секунди.
Із цього

визначення треба, що в системі СИ швидкість світла в  вакуумі

прийнята рівної в точності 299 792 458 м/с. Таким чином, визначення

метра, як і два сторіччя назад, знову прив'язане до секунді, але цього

разу за допомогою універсальної світової константи.
Кілограм

(позначення: кг, kg) - одиниця виміру маси, одна з основних одиниць

СИ.
Кілограм визначається як маса міжнародного еталона кілограма, що

зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг і являющего собою циліндр

діаметром і висотою 39.17 мм із платино-іридіевого сплаву (90 %

платини, 10 % іридію). Спочатку кілограм визначався як маса одного

кубічного дециметра (літра) чистої води при температурі 4 °C і

стандартному атмосферному тиску на рівні моря.
[[Image:Den 7 4

2.jpg]]
На даний момент кілограм - єдина одиниця СИ, що визначена за

допомогою предмета, виготовленого людьми - платиново-іридіевого еталона.

Всі інші одиниці тепер визначаються за допомогою фундаментальних фізичних

властивостей й законів.
Еталон був виготовлений в 1889 р. і з тих пор

зберігається в  Міжнародному бюро мір і ваг під трьома герметичними

скляними ковпаками. Були виготовлені також точні офіційні копії

міжнародного еталона, які використаються як національні еталони

кілограма. Усього було створено більше 80 копій. Копії міжнародного

еталона зберігаються також й у Російській Федерації, вВНИИ метрології ім.

Менделєєва. Приблизно раз в 10 років національні еталони рівняються з

міжнародним. Ці порівняння показують, що точність національних еталонів

становить приблизно 2 мкг. Так як вони зберігаються в тих же умовах,

немає ніяких підстав уважати, що міжнародний еталон точніше. По різних

причинах за сто років міжнародний еталон губить 3х10?8 своєї маси. Однак,

по визначенню, маса міжнародного еталона в точності дорівнює одному

кілограму. Тому будь-які зміни дійсної маси еталона приводять до зміни

величини кілограма.
Для усунення цих неточностей у цей час

розглядаються різні варіанти перевизначення кілограма на основі

фундаментальних фізичних законів.

Кратність

Префікс

Позначення

Приклад

українське

міжнародне

українське

міжнародне

101

дека

deca

да

da

дал — декалітр

102

гекто

hecto>

г

h

га — гектар

103

кіло

kilo

к

k

кг — кілограм

106

мега

mega

М

M

МДж — мегаджоуль

109

гіга

giga

Г

G

ГГц — гігагерц

1012

тера

tera

Т

T

ТВ — теравольт

1015

пета

peta

П

P

Пфлоп — петафлоп

1018

экса

exa

Е

E


1021

зета

zetta

З

Z


1024

йота

yotta

Й

Y
Частка

Префікс

Позначення

Приклад

українське

міжнародне

українське

міжнародне

10-1

деци

deci

д

d

дм — дециметр

10-2

санти

centi

с

c

см — сантиметр

10-3

мілі

milli

м<

m

мл — мілілітр

10-6

мікро

micro

мк

µ

мкм — мікрометр,

мікрон

10-9

нано

nano

н<

n>

нм — нанометр

10-12

піко

pic

п

p>

пФ — пікофарад

10-15

фемто

femto

ф

f

фс — фемтосекунда

10-18

ато

atto

а

a


10-21

зепто

zepto

з

z


10-24

йокто

yocto

й

y
Найменування

Значення в метричній

системі

Зворотне співвідношення

Міри довжини

Верста=100 сажнів

км

1,06

1 км

0,9374

Сажень=3 аршини=7 футів

м

2,1336

1 м

0,4687

Косий сажень

м

2,4800

1 м

0,4032

Маховий сажень<

м

1,7600

1 м

0,5682

Лікоть

м

0,4000

1 м

2,5000

Сотка

мм

21,3360

1 мм

0,0469

Аршин=16 вершків=28

дюймів

мм

711,2000

1 мм

0,0014

Вершки

мм

44,4500

1 мм

0,0225

Фут=12 дюймів

мм

304,8000

1 мм

0,0033

Дюйм

мм;

25,4000

1 мм

0,0394

Лінія=10 крапок

мм

2,5400

1 мм

0,3937

Крапка

мм

0,2540

1 мм

3,9370

Міри площі;

Квадратна верста;

км2;

1,1380

1 км2

0,8787

Десятина;

м2;

10,9250

1 м2

0,0915

Квадратний сажень;

м2;

4,5520

1 м2

0,2197

Квадратний аршин;

м2;

0,0506

1м2

19,7707

Квадратні вершки;

см2;

19,7580

1 с2

0,0506

Квадратний фут;

дм2;

9,2900

1 дм2

0,1076

Квадратний дюйм;

см2;

6,4520

1 див2

0,1550

Квадратна лінія;

мм2;

6,4520

1 мм2

0,1550

Міри об'єму;

Кубічний сажень;

м3;

9,7130

0,1030;

Кубічний аршин;

м3;

0,3597

2,7801;

Кубічні вершки;

см3;

87,8240

1 див3;

0,0114;

Кубічний фут;

дм3;

28,3170

1 дм3;

0,0353;

Кубічний дюйм;

см3

16,3870

1 див3;

0,0610;

Кубічна лінія;

мм3;

16,3870;

1 мм3;

0,0610;

Цебро;

л;

12. 299;

0,0813;

Штоф (кружка);

л;

1,2300;

0,8130;

Пляшка винна;

л;

0,7687;

1,3009;

Пляшка горілочна;

л;

0,6150;

1,6260;

Чарка=2 шкалики;

мл;

123,0000;

1 мол;

0,0081;

Шкалик;

мл;

61,5000;

1 мол;

0,0163;

Чверть (для сипучих тіл);

м3;

0,2624;

3,8110;

Чверть (для рідин);

л;

3,0750;

0,3252;

Гарнец;

л;

3,2800;

0,3049;

Міри ваги;

Берковец =10 пудів

кг

163,8000;

0,0061;

Пуд=40 фунтів

кг

16,3810;

0,0611;

Фунт=32 лота =96

золотників

г

409,5000;

0,0024;

Фунт артилерійський

г

489,0000;

0,0020

Лот=3 золотники

г

12,8000;

0,078>

Золотник=96 часток

г

4,2660

0,2344

Частка

мг

44,4350

1 мг;

0,0225


<br> Отредактировано и выслано Борисенко И. Г.

<br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас