KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімічні властивості кислот. Повні уроки
Строка 1: Строка 1:
-
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 8 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот</metakeywords>'''
+
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]&gt;&gt;[[Хімія|Хімія]]&gt;&gt;[[Хімія 8 клас. Повні уроки]]&gt;&gt;Хімія: Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот. Повні уроки<metakeywords>Хімія, клас, урок, на тему, Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот</metakeywords>'''  
-
-----------------
+
-
'''''Тема. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифікація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.'''''
+
----
-
===Мета уроку:===
+
 
 +
'''''Тема. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифікація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.'''''  
 +
 
 +
=== Мета уроку: ===
*дослідити хімічні властивості кислот, їх класифікацію. Проаналізувати реакції заміщення й обміну. Дізнатися про використання кислот.
*дослідити хімічні властивості кислот, їх класифікацію. Проаналізувати реакції заміщення й обміну. Дізнатися про використання кислот.
-
===Задачі уроку:===  
+
 
 +
=== Задачі уроку: ===
*прослідкувати хімічні властивості кислот у взаємодії з основними оксидами, основами, солями. Прослідкувати реакції заміщення й обміну. Пояснити учням способи використання кислот у природі.
*прослідкувати хімічні властивості кислот у взаємодії з основними оксидами, основами, солями. Прослідкувати реакції заміщення й обміну. Пояснити учням способи використання кислот у природі.
-
===Основні терміни:===
 
-
<br>Кислоти - речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню.<br>Кислотний залишок – це група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.<br>Основністю - кількість атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі.<br>Дисоціація – це процес розкладу молекули на дрібніші частинки: на більш прості молекули, атоми, атомні групи, на йони.<br>Електролітична дисоціація – це процес розкладу нейтральної молекули на йони, але цей процес відбувається в електролітах.
+
=== Основні терміни:  ===
-
===Хід уроку===
+
 
-
===Частина 1. Взаємодія кислот з основними оксидами, основами, солями.===
+
*Кислоти - речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню.
-
Реакції заміщення й обміну.<br><br>Кислотами з позиції теорії електролітичної дисоціації називаються речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню.<br>Найбільш характерною хімічною властивістю кислот є їх здатність реагувати з основами (а також амфотерними оксидами) з утворенням солей, наприклад:<br><br>H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O<br>2HNO3 + FeO = Fe(NO3)2 + H2O<br>2HCL + ZnO = ZnCl2&nbsp; + H2O<br><br>В результаті останньої реакції утворюється хлорид цинку.<br>&nbsp;<br>''Мал. 1. Хлорид цинку.''<br><br>Процес гідролізу солей можна спостерігати при взаємодії сильної основи та слабкої кислоти. Для цього пропонуємо вам переглянути наступне відео.<br>''Відео 1. Взаємодія сильної основи і слабкої кислоти.''  
+
*Кислотний залишок – це група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.
 +
*Основністю - кількість атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі.
 +
*Дисоціація – це процес розкладу молекули на дрібніші частинки: на більш прості молекули, атоми, атомні групи, на йони.
 +
*Електролітична дисоціація – це процес розкладу нейтральної молекули на йони, але цей процес відбувається в електролітах.  
 +
 
 +
=== Хід уроку ===
 +
 
 +
=== Частина 1. Взаємодія кислот з основними оксидами, основами, солями. ===
 +
 
 +
Реакції заміщення й обміну. Кислотами з позиції теорії електролітичної дисоціації називаються речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню. Найбільш характерною хімічною властивістю кислот є їх здатність реагувати з основами (а також амфотерними оксидами) з утворенням солей, наприклад: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 2HNO3 + FeO = Fe(NO3)2 + H2O 2HCL + ZnO = ZnCl2&nbsp; + H2O В результаті останньої реакції утворюється хлорид цинку.  
 +
 
 +
''Мал. 1. Хлорид цинку.'' Процес гідролізу солей можна спостерігати при взаємодії сильної основи та слабкої кислоти. Для цього пропонуємо вам переглянути наступне відео. ''Відео 1. Взаємодія сильної основи і слабкої кислоти.''  
http://www.youtube.com/watch?v=2C02NA80MxE<br><br>Взаємодія кислот з солями:<br>Na2S +2HCl = 2NaCl + H2S↑ (реакція обміну) <br>Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ (реакція заміщення)<br>2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑<br><br>В результаті останньої реакції обміну утворюється сульфат натрію.<br>&nbsp;<br>''Мал. 2. Сульфат натрію.''<br><br>Щоб простежити та проаналізувати взаємодію кислот з розчинами солей, до вашої уваги наступне відео.<br>''Відео 2. Кислоти і розчини солей.''  
http://www.youtube.com/watch?v=2C02NA80MxE<br><br>Взаємодія кислот з солями:<br>Na2S +2HCl = 2NaCl + H2S↑ (реакція обміну) <br>Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ (реакція заміщення)<br>2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑<br><br>В результаті останньої реакції обміну утворюється сульфат натрію.<br>&nbsp;<br>''Мал. 2. Сульфат натрію.''<br><br>Щоб простежити та проаналізувати взаємодію кислот з розчинами солей, до вашої уваги наступне відео.<br>''Відео 2. Кислоти і розчини солей.''  
-
http://www.youtube.com/watch?v=G6Z_tzuhmzQ
+
http://www.youtube.com/watch?v=G6Z_tzuhmzQ  
-
===Контролюючий блок 1:===
+
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що являють собою кислоти?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які хімічні властивості притаманні кислотам?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які характерні реакції можна спостерігати при взаємодії кислот з солями, основами, основними оксидами?
+
=== Контролюючий блок 1: ===
-
===Частина 2. Класифікація кислот.===
+
-
Кислоти класифікують за їх силою, за основністю та по наявності або відсутністю кисню у складі кислоти. <br>За силою кислоти поділяють на сильні та слабкі. Найважливішими сильними кислотами є азотна HNO3, сірчана H2SO4 і соляна HCL. <br>За наявністю кисню розрізняють оксигеновмісні кислоти (HNO3, H3PO4 і т.д.) та безоксигенні кислоти (HCL, H2S, HCN і т. д.).<br>За основністю, тобто за кількістю атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі, кислоти поділяють на одноосновні (наприклад, HCL, HNO3), двоосновні (H2S, H2SO4), триосновні (H3PO4) і т.д.<br>Назви безоксигенних кислот утворюють, додаючи до кореня української назви утворюючого кислоту елемента суфікс «о» і закінчення «водень»; HCL – хлороводень, H2Se – селеноводень.<br>&nbsp;<br>''Мал. 3. Структура селеноводню.''
+
-
===Контролюючий блок 2:===  
+
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За якими основними ознаками класифікують кислоти?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; На які види можна поділити кислоти за наявністю кисню?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як можна відрізнити між собою одноосновні, двоосновні та триосновні кислоти?
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Що являють собою кислоти?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які хімічні властивості притаманні кислотам?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які характерні реакції можна спостерігати при взаємодії кислот з солями, основами, основними оксидами?
-
===Частина 3. Використання кислот.===  
+
 
 +
=== Частина 2. Класифікація кислот.  ===
 +
 
 +
Кислоти класифікують за їх силою, за основністю та по наявності або відсутністю кисню у складі кислоти. <br>За силою кислоти поділяють на сильні та слабкі. Найважливішими сильними кислотами є азотна HNO3, сірчана H2SO4 і соляна HCL. <br>За наявністю кисню розрізняють оксигеновмісні кислоти (HNO3, H3PO4 і т.д.) та безоксигенні кислоти (HCL, H2S, HCN і т. д.).<br>За основністю, тобто за кількістю атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі, кислоти поділяють на одноосновні (наприклад, HCL, HNO3), двоосновні (H2S, H2SO4), триосновні (H3PO4) і т.д.<br>Назви безоксигенних кислот утворюють, додаючи до кореня української назви утворюючого кислоту елемента суфікс «о» і закінчення «водень»; HCL – хлороводень, H2Se – селеноводень.<br>&nbsp;<br>''Мал. 3. Структура селеноводню.''
 +
 
 +
=== Контролюючий блок 2:  ===
 +
 
 +
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; За якими основними ознаками класифікують кислоти?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; На які види можна поділити кислоти за наявністю кисню?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як можна відрізнити між собою одноосновні, двоосновні та триосновні кислоти?  
 +
 
 +
=== Частина 3. Використання кислот. ===
<br>Азотна кислота широко використовується для виробництва добрив, барвників, лаків, пластмас, лікарських та вибухових речовин, а також хімічних волокон.<br>&nbsp; <br>''Мал. 4. Азотна кислота.''<br><br>Сірчана кислота витрачається у великих кількостях для виробництва мінеральних добрив,барвників, хімічних волокон, пластмас,лікарських речовин. Використовується для видобування металів з руд; заповнення кислотних акумуляторів. Знаходить застосування у нафтовій промисловості для очищення&nbsp; нафтопродуктів. <br>''&nbsp;<br>Мал.5. Використання сірчаної кислоти.''<br><br>Щоб краще зрозуміти властивості азотної та сірчаної кислоти, пропонуємо вам переглянути наступне відео.<br>''Відео 3. Вплив азотної та сірчаної кислоти на залізо.''  
<br>Азотна кислота широко використовується для виробництва добрив, барвників, лаків, пластмас, лікарських та вибухових речовин, а також хімічних волокон.<br>&nbsp; <br>''Мал. 4. Азотна кислота.''<br><br>Сірчана кислота витрачається у великих кількостях для виробництва мінеральних добрив,барвників, хімічних волокон, пластмас,лікарських речовин. Використовується для видобування металів з руд; заповнення кислотних акумуляторів. Знаходить застосування у нафтовій промисловості для очищення&nbsp; нафтопродуктів. <br>''&nbsp;<br>Мал.5. Використання сірчаної кислоти.''<br><br>Щоб краще зрозуміти властивості азотної та сірчаної кислоти, пропонуємо вам переглянути наступне відео.<br>''Відео 3. Вплив азотної та сірчаної кислоти на залізо.''  
-
http://www.youtube.com/watch?v=Ma5Bq3aQq9k<br><br>Фосфорна кислота використовується у складах для знежирення металевих поверхонь перед нанесенням захисних покриттів,входить до складу композицій для перетворення іржі перед фарбуванням, застосовується для захисту від&nbsp; корозії трубопроводів, що прокачують морську воду. <br><br>''&nbsp;<br>Мал. 6. Вироблення фосфорної кислоти.''<br><br>Соляна кислота широко застосовується в нафтовій промисловості для обробки привибійних зон свердловин з метою збільшення нафтовіддачі пластів, використовується у складах травильних розчинів для видалення іржі і відкладень у трубопроводах і свердловинах, а також як затверджував фенол-формальдегідних смол.
+
http://www.youtube.com/watch?v=Ma5Bq3aQq9k<br><br>Фосфорна кислота використовується у складах для знежирення металевих поверхонь перед нанесенням захисних покриттів,входить до складу композицій для перетворення іржі перед фарбуванням, застосовується для захисту від&nbsp; корозії трубопроводів, що прокачують морську воду. <br><br>''&nbsp;<br>Мал. 6. Вироблення фосфорної кислоти.''<br><br>Соляна кислота широко застосовується в нафтовій промисловості для обробки привибійних зон свердловин з метою збільшення нафтовіддачі пластів, використовується у складах травильних розчинів для видалення іржі і відкладень у трубопроводах і свердловинах, а також як затверджував фенол-формальдегідних смол.  
-
===Контролюючий блок 3:===
+
-
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як використовується соляна кислота?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які кислоти використовують для виробництва хімічних волокон?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яке основне призначення фосфорної кислоти?
+
=== Контролюючий блок 3: ===
-
===Домашнє завдання:===  
+
-
<br>Знайдіть в додаткових джерелах як використовується у повсякденному житті нітратна кислота.
+
<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Як використовується соляна кислота?<br>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Які кислоти використовують для виробництва хімічних волокон?<br>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яке основне призначення фосфорної кислоти?
-
===Цікаво знати, що…===  
+
 
 +
=== Домашнє завдання:  ===
 +
 
 +
<br>Знайдіть в додаткових джерелах як використовується у повсякденному житті нітратна кислота.  
 +
 
 +
=== Цікаво знати, що… ===
 +
 
 +
<br>Налийте у невеликий циліндр (на 250 мл) 4-5 см концентрованої сульфатної кислоти. Обережно (щоб рідини не змішались) налийте зверху приблизно таку ж кількість чистого спирту.<br>Досипайте до рідини потроху дрібно розтертого калій перманганату. На межі між сульфатною кислотою та спиртом через кілька хвилин з’являються вогники у вигляді феєрверку – це загоряється спирт від кисню, що виділяється при взаємодії калій перманганату з кислотою.<br>Реакція супроводжується спалахами та тріском.
 +
 
 +
=== Список використаних джерел:  ===
-
<br>Налийте у невеликий циліндр (на 250 мл) 4-5 см концентрованої сульфатної кислоти. Обережно (щоб рідини не змішались) налийте зверху приблизно таку ж кількість чистого спирту.<br>Досипайте до рідини потроху дрібно розтертого калій перманганату. На межі між сульфатною кислотою та спиртом через кілька хвилин з’являються вогники у вигляді феєрверку – це загоряється спирт від кисню, що виділяється при взаємодії калій перманганату з кислотою.<br>Реакція супроводжується спалахами та тріском.
 
-
===Список використаних джерел:===
 
1. Урок на тему «Кислоти, їх основні властивості» Князєвої М. В., вчителя хімії, м. Бєлгород, СШ №39.<br>2. Урок на тему «Використання кислот» Сискової Р. Ф., вчителя хімії, м. Челябінськ, СОШ №118.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>''Відредаговано та вислан&lt;span style="font-weight: bold;" /&gt;<span style="font-weight: bold;">о Лісняк А.В.</span>'' &lt;u&lt;/u&gt;  
1. Урок на тему «Кислоти, їх основні властивості» Князєвої М. В., вчителя хімії, м. Бєлгород, СШ №39.<br>2. Урок на тему «Використання кислот» Сискової Р. Ф., вчителя хімії, м. Челябінськ, СОШ №118.<br>3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.<br>4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.<br>5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -&nbsp; Київ, 2009.<br><br>''Відредаговано та вислан&lt;span style="font-weight: bold;" /&gt;<span style="font-weight: bold;">о Лісняк А.В.</span>'' &lt;u&lt;/u&gt;  
Строка 51: Строка 74:
Лісняк А.В.'''<br>'''  
Лісняк А.В.'''<br>'''  
-
-------------
 
-
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
+
----
 +
 
 +
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.  
 +
 
[[Category:Хімія_8_клас]]
[[Category:Хімія_8_клас]]

Версия 17:03, 19 апреля 2011

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот. Повні уроки


Тема. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифікація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот.

Содержание

Мета уроку:

  • дослідити хімічні властивості кислот, їх класифікацію. Проаналізувати реакції заміщення й обміну. Дізнатися про використання кислот.

Задачі уроку:

  • прослідкувати хімічні властивості кислот у взаємодії з основними оксидами, основами, солями. Прослідкувати реакції заміщення й обміну. Пояснити учням способи використання кислот у природі.

Основні терміни:

  • Кислоти - речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню.
  • Кислотний залишок – це група атомів, що залишається при відщепленні від молекули кислоти йонів Гідрогену.
  • Основністю - кількість атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі.
  • Дисоціація – це процес розкладу молекули на дрібніші частинки: на більш прості молекули, атоми, атомні групи, на йони.
  • Електролітична дисоціація – це процес розкладу нейтральної молекули на йони, але цей процес відбувається в електролітах.

Хід уроку

Частина 1. Взаємодія кислот з основними оксидами, основами, солями.

Реакції заміщення й обміну. Кислотами з позиції теорії електролітичної дисоціації називаються речовини, які дисоціюють у розчинах з утворенням йонів водню. Найбільш характерною хімічною властивістю кислот є їх здатність реагувати з основами (а також амфотерними оксидами) з утворенням солей, наприклад: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 2HNO3 + FeO = Fe(NO3)2 + H2O 2HCL + ZnO = ZnCl2  + H2O В результаті останньої реакції утворюється хлорид цинку.

Мал. 1. Хлорид цинку. Процес гідролізу солей можна спостерігати при взаємодії сильної основи та слабкої кислоти. Для цього пропонуємо вам переглянути наступне відео. Відео 1. Взаємодія сильної основи і слабкої кислоти.

http://www.youtube.com/watch?v=2C02NA80MxE

Взаємодія кислот з солями:
Na2S +2HCl = 2NaCl + H2S↑ (реакція обміну)
Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ (реакція заміщення)
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑

В результаті останньої реакції обміну утворюється сульфат натрію.
 
Мал. 2. Сульфат натрію.

Щоб простежити та проаналізувати взаємодію кислот з розчинами солей, до вашої уваги наступне відео.
Відео 2. Кислоти і розчини солей.

http://www.youtube.com/watch?v=G6Z_tzuhmzQ

Контролюючий блок 1:


1.    Що являють собою кислоти?
2.    Які хімічні властивості притаманні кислотам?
3.    Які характерні реакції можна спостерігати при взаємодії кислот з солями, основами, основними оксидами?

Частина 2. Класифікація кислот.

Кислоти класифікують за їх силою, за основністю та по наявності або відсутністю кисню у складі кислоти.
За силою кислоти поділяють на сильні та слабкі. Найважливішими сильними кислотами є азотна HNO3, сірчана H2SO4 і соляна HCL.
За наявністю кисню розрізняють оксигеновмісні кислоти (HNO3, H3PO4 і т.д.) та безоксигенні кислоти (HCL, H2S, HCN і т. д.).
За основністю, тобто за кількістю атомів водню в молекулі кислоти, здатних заміщуватися атомами металу з утворенням солі, кислоти поділяють на одноосновні (наприклад, HCL, HNO3), двоосновні (H2S, H2SO4), триосновні (H3PO4) і т.д.
Назви безоксигенних кислот утворюють, додаючи до кореня української назви утворюючого кислоту елемента суфікс «о» і закінчення «водень»; HCL – хлороводень, H2Se – селеноводень.
 
Мал. 3. Структура селеноводню.

Контролюючий блок 2:


1.    За якими основними ознаками класифікують кислоти?
2.    На які види можна поділити кислоти за наявністю кисню?
3.    Як можна відрізнити між собою одноосновні, двоосновні та триосновні кислоти?

Частина 3. Використання кислот.


Азотна кислота широко використовується для виробництва добрив, барвників, лаків, пластмас, лікарських та вибухових речовин, а також хімічних волокон.
 
Мал. 4. Азотна кислота.

Сірчана кислота витрачається у великих кількостях для виробництва мінеральних добрив,барвників, хімічних волокон, пластмас,лікарських речовин. Використовується для видобування металів з руд; заповнення кислотних акумуляторів. Знаходить застосування у нафтовій промисловості для очищення  нафтопродуктів.
 
Мал.5. Використання сірчаної кислоти.


Щоб краще зрозуміти властивості азотної та сірчаної кислоти, пропонуємо вам переглянути наступне відео.
Відео 3. Вплив азотної та сірчаної кислоти на залізо.

http://www.youtube.com/watch?v=Ma5Bq3aQq9k

Фосфорна кислота використовується у складах для знежирення металевих поверхонь перед нанесенням захисних покриттів,входить до складу композицій для перетворення іржі перед фарбуванням, застосовується для захисту від  корозії трубопроводів, що прокачують морську воду.

 
Мал. 6. Вироблення фосфорної кислоти.


Соляна кислота широко застосовується в нафтовій промисловості для обробки привибійних зон свердловин з метою збільшення нафтовіддачі пластів, використовується у складах травильних розчинів для видалення іржі і відкладень у трубопроводах і свердловинах, а також як затверджував фенол-формальдегідних смол.

Контролюючий блок 3:


1.    Як використовується соляна кислота?
2.    Які кислоти використовують для виробництва хімічних волокон?
3.    Яке основне призначення фосфорної кислоти?

Домашнє завдання:


Знайдіть в додаткових джерелах як використовується у повсякденному житті нітратна кислота.

Цікаво знати, що…


Налийте у невеликий циліндр (на 250 мл) 4-5 см концентрованої сульфатної кислоти. Обережно (щоб рідини не змішались) налийте зверху приблизно таку ж кількість чистого спирту.
Досипайте до рідини потроху дрібно розтертого калій перманганату. На межі між сульфатною кислотою та спиртом через кілька хвилин з’являються вогники у вигляді феєрверку – це загоряється спирт від кисню, що виділяється при взаємодії калій перманганату з кислотою.
Реакція супроводжується спалахами та тріском.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему «Кислоти, їх основні властивості» Князєвої М. В., вчителя хімії, м. Бєлгород, СШ №39.
2. Урок на тему «Використання кислот» Сискової Р. Ф., вчителя хімії, м. Челябінськ, СОШ №118.
3. Ф. А. Деркач "Хімія", - науково-методичний посібник. – Київ, 2008.
4. Л. Б. Цвєткова «Неорганічна хімія» – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2006.
5. В. В. Малиновський, П. Г. Нагорний «Неорганічна хімія» -  Київ, 2009.

Відредаговано та вислан<span style="font-weight: bold;" />о Лісняк А.В. <u</u>

Над уроком працювали:


Князєва М.В.

Сискова Р.Ф.

Лісняк А.В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас