KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія 7 клас. Повні уроки

ВСТУП
1. Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.   
3. Практичні роботи: 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я.   

Тема 1. Початкові хімічні поняття
4.   Речовини. Чисті речовини і суміші.   
5.   Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи.   
6.   Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.   
7.   Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.   
8.   Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.    
9.   Хімічні формули речовин.    
10.   Валентність хімічних елементів.  Визначення валентності за формулами бінарних сполук.   
11.   Складання формул бiнарних сполук за валентністю елементів.   
12.   Тематичне оцінювання №1   
13.   Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хiмічною формулою.   
14.   Масова частка елемента в речовині.   
15.   Фізичні та хімічні явища.   
16.   Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.    
17.   Фiзичні й хімічні властивості речовини.   
18.   Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії. Практичні роботи: 2. Дослідження фізичних та хімічних явищ.   
19.   Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.   
20.   Хiмічні рівняння.   
21.   Розв'язування вправ і задач   
22.   Тематичне оцінювання №2   

Тема 2. Прості речовини метали і неметали
23.    Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості.   
24.    Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.   
25.    Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення.   
26.    Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.   
27.    Практичні роботи: 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.   
28.    Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.   
29.    Тематичне оцінювання №3   
30.    Ферум. Залізо. Фiзичні властивості заліза. Поширеність Феруму в природі.   
31.    Хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.   
32.    Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.   
33.    Розв'язування вправ і задач   
34.    Тематичне оцінювання №4   
35.    Резервний урок   

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення