KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія 8 клас. Повні уроки
Строка 1: Строка 1:
'''Повторення вивченого'''<br> [[Найважливіші поняття хімії. Повні уроки|1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Найважливіші поняття хімії]]<br>&nbsp; <br> '''Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами'''<br>[[Кількість речовин. Моль. Повні уроки|2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Молярна маса. Повні уроки|3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Молярна маса &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Обчислення за хімічною формулою молярної маси. Повні уроки|4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Молярний об'єм газів. Повні уроки|5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Молярний об’єм газів &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Обчислення об'єму газу за нормальних умов. Повні уроки|6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення обٰєму газу за нормальних умов&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Відносна густина газів. Повні уроки|7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Відносна густина газів&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Обчислення відносної густини газів. Повні уроки|8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення відносної густини газів&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Узагальнення знань з теми. Повні уроки|9.&nbsp;&nbsp; Узагальнення знань з теми&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Тематичне оцінювання 1 Повні уроки|10.&nbsp;&nbsp; Тематичне оцінювання №1&nbsp;&nbsp;]]&nbsp;  
'''Повторення вивченого'''<br> [[Найважливіші поняття хімії. Повні уроки|1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Найважливіші поняття хімії]]<br>&nbsp; <br> '''Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами'''<br>[[Кількість речовин. Моль. Повні уроки|2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Молярна маса. Повні уроки|3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Молярна маса &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Обчислення за хімічною формулою молярної маси. Повні уроки|4.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Молярний об'єм газів. Повні уроки|5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Молярний об’єм газів &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Обчислення об'єму газу за нормальних умов. Повні уроки|6.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення обٰєму газу за нормальних умов&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Відносна густина газів. Повні уроки|7.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Відносна густина газів&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Обчислення відносної густини газів. Повні уроки|8.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Обчислення відносної густини газів&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Узагальнення знань з теми. Повні уроки|9.&nbsp;&nbsp; Узагальнення знань з теми&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Тематичне оцінювання 1 Повні уроки|10.&nbsp;&nbsp; Тематичне оцінювання №1&nbsp;&nbsp;]]&nbsp;  
-
<br>'''Тема 2. Основні класи неорганічних сполук'''<br>[[Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки|11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Оксиди, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Кислоти, їх склад, назви. Повні уроки|12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Кислоти, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Солі, їх склад, назви. Повні уроки|13.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Солі (середні), їх склад, назви&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Основи, їх склад, назви. Повні уроки|14.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основи, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Фізичні властивості оксидів. Повні уроки|15.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості оксидів. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Хімічні властивості оксидів. Повні уроки|16.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості оксидів. Взаэмодія з лугами Повні уроки|17.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами, іншими оксидами. Використання оксидів&nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Хімічні властивості оксидів Повні уроки|18.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини. Повні уроки|19.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості кислот. Повні уроки|20.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини. Повні уроки|21.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Узагальнення знань про оксиди та кислоти. Повні уроки|22.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань про оксиди та кислоти&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Тематичне оцінювання 2. Повні уроки|23.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №2]]&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>[[Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Повні уроки|24.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості основ: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ&nbsp;&nbsp;&nbsp;]] <br>[[Хімічні властивості лугів. Повні уроки|25.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів&nbsp;&nbsp;&nbsp;]] <br>[[Поняття про амфотерні гідроксиди. Повні уроки|26.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Поняття про амфотерні гідроксиди&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Фізичні властивості середніх солей. Повні уроки|27.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості середніх солей. Повні уроки|28.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями&nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>29.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>30.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування оксидів, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>31.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування кислот, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>32.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування основ, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>33.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування солей, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>34.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>35.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>36.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розвٰязування розрахункових задач&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>37.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань про основи та солі.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>38.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №3&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>  
+
<br>'''Тема 2. Основні класи неорганічних сполук'''<br>[[Оксиди, їх склад, назви. Повні уроки|11.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Оксиди, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Кислоти, їх склад, назви. Повні уроки|12.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Кислоти, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Солі, їх склад, назви. Повні уроки|13.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Солі (середні), їх склад, назви&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Основи, їх склад, назви. Повні уроки|14.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Основи, їх склад, назви&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Фізичні властивості оксидів. Повні уроки|15.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості оксидів. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів &nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Хімічні властивості оксидів. Повні уроки|16.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості оксидів. Взаэмодія з лугами Повні уроки|17.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами, іншими оксидами. Використання оксидів&nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>[[Хімічні властивості оксидів Повні уроки|18.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини. Повні уроки|19.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості кислот. Повні уроки|20.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини. Повні уроки|21.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Узагальнення знань про оксиди та кислоти. Повні уроки|22.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань про оксиди та кислоти&nbsp;]]&nbsp;&nbsp; <br>[[Тематичне оцінювання 2. Повні уроки|23.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №2]]&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>[[Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Повні уроки|24.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості основ: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ&nbsp;&nbsp;&nbsp;]] <br>[[Хімічні властивості лугів. Повні уроки|25.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів&nbsp;&nbsp;&nbsp;]] <br>[[Поняття про амфотерні гідроксиди. Повні уроки|26.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Поняття про амфотерні гідроксиди&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Фізичні властивості середніх солей. Повні уроки|27.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]<br>[[Хімічні властивості середніх солей. Повні уроки|28.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями&nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>29.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>[[Загальні способи добування оксидів, їх використання. Повні уроки|30.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування оксидів, їх використання&nbsp;&nbsp;]]&nbsp; <br>31.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування кислот, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>32.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування основ, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>33.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Загальні способи добування солей, їх використання&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>34.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>35.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>36.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розвٰязування розрахункових задач&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>37.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань про основи та солі.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>38.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №3&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>  
<br>'''Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів&nbsp;&nbsp; Д. І. Менделєєва. Будова атома'''<br>39.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>40.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>41.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова атома: ядро і електронна оболонка.&nbsp; Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.<br>Сучасне формулювання періодичного закону &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>42.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ізотопи (стабільні та радіоактивні)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>43.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні &nbsp; <br>44.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>45.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розвٰязування задач і вправ&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>46.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>47.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>48.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>49.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>50.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>51.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань з теми&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>52.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №4&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  
<br>'''Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів&nbsp;&nbsp; Д. І. Менделєєва. Будова атома'''<br>39.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>40.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>41.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова атома: ядро і електронна оболонка.&nbsp; Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.<br>Сучасне формулювання періодичного закону &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>42.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ізотопи (стабільні та радіоактивні)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>43.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні &nbsp; <br>44.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>45.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Розвٰязування задач і вправ&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>46.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>47.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>48.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>49.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>50.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>51.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Узагальнення знань з теми&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br>52.&nbsp;&nbsp; &nbsp;Тематичне оцінювання №4&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>  

Версия 15:57, 8 мая 2011

Повторення вивченого
1.    Найважливіші поняття хімії
 
Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
2.    Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро   
3.    Молярна маса    
4.    Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини   
5.    Молярний об’єм газів    
6.    Обчислення обٰєму газу за нормальних умов   
7.    Відносна густина газів   
8.    Обчислення відносної густини газів   
9.   Узагальнення знань з теми   
10.   Тематичне оцінювання №1   


Тема 2. Основні класи неорганічних сполук
11.    Оксиди, їх склад, назви   
12.    Кислоти, їх склад, назви   
13.    Солі (середні), їх склад, назви   
14.    Основи, їх склад, назви   
15.    Фізичні властивості оксидів. Класифiкація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів    
16.    Хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами   
17.    Хімічні властивості оксидів: взаємодія з лугами, іншими оксидами. Використання оксидів   
18.    Розрахунки за хімічними рівняннями маси та кількості речовини   
19.    Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Класифiкація кислот. Поняття про ряд активності металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами   
20.    Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами та основами, солями. Класифiкація кислот. Реакції заміщення й обміну. Використання кислот   
21.    Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини   
22.    Узагальнення знань про оксиди та кислоти   
23.    Тематичне оцінювання №2    
24.    Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості основ: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрiвання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ   
25.    Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів   
26.    Поняття про амфотерні гідроксиди   
27.    Фізичні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення   
28.    Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями   
29.    Практичні роботи: 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук   
30.    Загальні способи добування оксидів, їх використання   
31.    Загальні способи добування кислот, їх використання   
32.    Загальні способи добування основ, їх використання   
33.    Загальні способи добування солей, їх використання   
34.    Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії.    
35.    Практичні роботи: 2. Розв’язування експериментальних задач   
36.    Розвٰязування розрахункових задач    
37.    Узагальнення знань про основи та солі.    
38.    Тематичне оцінювання №3    


Тема 3. Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів   Д. І. Менделєєва. Будова атома
39.    Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени   
40.    Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва   
41.    Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
Сучасне формулювання періодичного закону    
42.    Ізотопи (стабільні та радіоактивні)   
43.    Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні  
44.    Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів. Поняття про радіус атома   
45.    Розвٰязування задач і вправ   
46.    Структура періодичної системи. Поняття про радіус атома   
47.    Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном   
48.    Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном   
49.    Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома   
50.    Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність Д. І. Менделєєва   
51.    Узагальнення знань з теми     
52.    Тематичне оцінювання №4   


Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини
53.    Електронна природа хiмічного зв’язку    
54.    Поняття про електронегативність елементів    
55.    Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку    
56.    Електронні формули молекул речовин   
57.    Йонний зв’язок   
58.    Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток    
59.    Ступінь окиснення    
60.    Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки    
61.    Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів   
62.    Тематичне оцінювання №5   
63.    Екскурсія до краєзнавчого музею   
64.    Екскурсія до мінералогічного музею   
65.    Резервний урок    


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення