KNOWLEDGE HYPERMARKET


Час, простір, довжина, площа, обєм, та їх одиниці. Повні уроки
Строка 5: Строка 5:
<br>  
<br>  
-
&nbsp;Основні поняття про простір були сформовані в далекій давнині і як би зміст цього слова залишився й дійшов до наших днів. Однієї з характеристик простору є розмірність Щоб було зрозуміло про що мова йде, уявимо собі Землю, повністю покриту гладким льодом, без яких би те не було височин, тобто з ідеально плоскою поверхнею. Нехай на цій поверхні будуть проживати абсолютно плоскі істоти, які будуть мати нескінченно малу товщину. У цьому випадку, вони будуть знати тільки два виміри: довжину й ширину. Про висоту, тобто що таке верх і низ, вони не будуть знати зовсім, оскільки у своєму житті дані істоти будуть зіштовхуватися тільки із плоскими об'єктами. Для них не буде існувати поняття обсягів. Двовимірна істота А (зелених кольорів), на відміну від вас, не зможе, наприклад, вивернути на виворіт плоске гумове кільце. Плоска істота ніколи не зможе ввійти усередину замкнутої окружності або вийти з її як ви, наприклад, не зможете ввійти усередину порожнього замкнутої кулі або вийти з нього, не розрізаючи його сферичну поверхню. Якби двовимірній істоті А схотілося б вийти за межі замкнутої окружності , йому довелося б піднятися над площиною аркуша, тобто вийти в третій вимір, якого він не знає.
+
&nbsp;Основні поняття про простір були сформовані в далекій давнині і як би зміст цього слова залишився й дійшов до наших днів. Однієї з характеристик простору є розмірність Щоб було зрозуміло про що мова йде, уявимо собі Землю, повністю покриту гладким льодом, без яких би те не було височин, тобто з ідеально плоскою поверхнею. Нехай на цій поверхні будуть проживати абсолютно плоскі істоти, які будуть мати нескінченно малу товщину. У цьому випадку, вони будуть знати тільки два виміри: довжину й ширину. Про висоту, тобто що таке верх і низ, вони не будуть знати зовсім, оскільки у своєму житті дані істоти будуть зіштовхуватися тільки із плоскими об'єктами. Для них не буде існувати поняття обсягів. Двовимірна істота А (зелених кольорів), на відміну від вас, не зможе, наприклад, вивернути на виворіт плоске гумове кільце. Плоска істота ніколи не зможе ввійти усередину замкнутої окружності або вийти з її як ви, наприклад, не зможете ввійти усередину порожнього замкнутої кулі або вийти з нього, не розрізаючи його сферичну поверхню. Якби двовимірній істоті А схотілося б вийти за межі замкнутої окружності , йому довелося б піднятися над площиною аркуша, тобто вийти в третій вимір, якого він не знає. [[Image:Den 7 8 1.jpg]] <br><br>&nbsp;И вуж зовсім нерозв'язним завданням для двовимірної істоти буде уявити собі, що ж являє собою Земля, яку геометричну форму вона має. Він зрозуміє, що планета замкнута у всіх напрямках, тобто куди б він не направився подорожувати по поверхні Землі, однаково йому доведеться повернутися в крапку початку своєї подорожі, якщо йти тільки прямо. Плоска істота ще може уявити собі замкнуту пряму (окружність), але щоб була замкнута аж ціла площина (сфера), для нього це щось фантастичне й нереальне, тому що він знає тільки два виміри: довжину й ширину, а щоб уявити собі сферу потрібно знати ще й третій вимір. Якщо ви покладете на площину який-небудь предмет, то його поява для двовимірної істоти буде виглядати чудом. Ще б! Плоскій істоті здавалося б, що цей предмет (точніше, його плоска підстава) з'явився з нічого, з порожнього місця! Він не зможе зрозуміти, що предмет з'явився зверху, тому що він не знає, що таке верх. Для нього ви б були всемогутнім, оскільки ви могли б раптово зникати з їхнього двовимірного миру в третьому вимірі й раптово з'являтися відтіля. Ну, добре, залишимо в спокої цю нещасну плоску істоту, що не знає ні висоти, ні глибини. Ми з вами тривимірні істоти, що живуть у трьох вимірах.<br>Відповідно, з ростом розмірності простори з'являються нові характеристики, зокрема площа й обьем.  
-
[[Image:Den 7 8 1.PNG]] <br><br>&nbsp;И вуж зовсім нерозв'язним завданням для двовимірної істоти буде уявити собі, що ж являє собою Земля, яку геометричну форму вона має. Він зрозуміє, що планета замкнута у всіх напрямках, тобто куди б він не направився подорожувати по поверхні Землі, однаково йому доведеться повернутися в крапку початку своєї подорожі, якщо йти тільки прямо. Плоска істота ще може уявити собі замкнуту пряму (окружність), але щоб була замкнута аж ціла площина (сфера), для нього це щось фантастичне й нереальне, тому що він знає тільки два виміри: довжину й ширину, а щоб уявити собі сферу потрібно знати ще й третій вимір. Якщо ви покладете на площину який-небудь предмет, то його поява для двовимірної істоти буде виглядати чудом. Ще б! Плоскій істоті здавалося б, що цей предмет (точніше, його плоска підстава) з'явився з нічого, з порожнього місця! Він не зможе зрозуміти, що предмет з'явився зверху, тому що він не знає, що таке верх. Для нього ви б були всемогутнім, оскільки ви могли б раптово зникати з їхнього двовимірного миру в третьому вимірі й раптово з'являтися відтіля. Ну, добре, залишимо в спокої цю нещасну плоску істоту, що не знає ні висоти, ні глибини. Ми з вами тривимірні істоти, що живуть у трьох вимірах.<br>Відповідно, з ростом розмірності простори з'являються нові характеристики, зокрема площа й обьем.  
+
'''Площа '''— частина поверхні, обмежена замкнутим контуром, одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь.  
'''Площа '''— частина поверхні, обмежена замкнутим контуром, одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь.  
Строка 28: Строка 27:
Принципи знаходження площі фігури вивчають у геометрії. Площі простих фігур знаходять по формулах, а більше складні розбивають на окремі прості фігури. Найбільше часто буде використатися площа кругу й площа прямокутника. Величина площі прямокутника дорівнює добутку ширини прямокутника на його висоту (довжину).  
Принципи знаходження площі фігури вивчають у геометрії. Площі простих фігур знаходять по формулах, а більше складні розбивають на окремі прості фігури. Найбільше часто буде використатися площа кругу й площа прямокутника. Величина площі прямокутника дорівнює добутку ширини прямокутника на його висоту (довжину).  
-
[[Image:DenF 7 8 3.PNG]]  
+
[[Image:DenF 7 8 3.jpg]]  
Площадь кола радіуса R: S = πR<sup>2</sup>, де число π = 3.141592… — константа.  
Площадь кола радіуса R: S = πR<sup>2</sup>, де число π = 3.141592… — константа.  
-
[[Image:DenF 7 8 2.PNG]  
+
[[Image:DenF 7 8 2.jpg]]  
Обсяг характерний для трьох мірного простору. Обсяг — кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною. Обсяг тіла або місткість посудини визначається його формою й лінійними розмірами. З поняттям обсяг тісно зв'язаний поняття місткості. Під місткістю розуміють обсяг внутрішнього простору посудини або апарата, укладальних ящиків і т.д. Синонімом місткості частково є ємність, але словом ёмкость позначають також посудини. Приклад: посудина ємністю 1 літр, обсяг уміщає воды, що, — 1 літр. Прийняті одиниці виміру — у СИ і похідних від її — кубический метр, кубический сантиметр, литр (кубічні дециметр) У геометрії обсяг простих тіл визначався по формулах Найбільше часто зустрінеться куб і циліндр. Об'єм куба й циліндра дорівнює добутку площі підстави на висоту. <br>
Обсяг характерний для трьох мірного простору. Обсяг — кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною. Обсяг тіла або місткість посудини визначається його формою й лінійними розмірами. З поняттям обсяг тісно зв'язаний поняття місткості. Під місткістю розуміють обсяг внутрішнього простору посудини або апарата, укладальних ящиків і т.д. Синонімом місткості частково є ємність, але словом ёмкость позначають також посудини. Приклад: посудина ємністю 1 літр, обсяг уміщає воды, що, — 1 літр. Прийняті одиниці виміру — у СИ і похідних від її — кубический метр, кубический сантиметр, литр (кубічні дециметр) У геометрії обсяг простих тіл визначався по формулах Найбільше часто зустрінеться куб і циліндр. Об'єм куба й циліндра дорівнює добутку площі підстави на висоту. <br>

Версия 18:09, 15 октября 2010

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас. Повні уроки>> Одиницi часу. Вимiри простору. Довжина та одиницi довжини. Площа та одиницi площi. Об’єм та одиницi об’єму. Взаємодiя тiл.
 Основні поняття про простір були сформовані в далекій давнині і як би зміст цього слова залишився й дійшов до наших днів. Однієї з характеристик простору є розмірність Щоб було зрозуміло про що мова йде, уявимо собі Землю, повністю покриту гладким льодом, без яких би те не було височин, тобто з ідеально плоскою поверхнею. Нехай на цій поверхні будуть проживати абсолютно плоскі істоти, які будуть мати нескінченно малу товщину. У цьому випадку, вони будуть знати тільки два виміри: довжину й ширину. Про висоту, тобто що таке верх і низ, вони не будуть знати зовсім, оскільки у своєму житті дані істоти будуть зіштовхуватися тільки із плоскими об'єктами. Для них не буде існувати поняття обсягів. Двовимірна істота А (зелених кольорів), на відміну від вас, не зможе, наприклад, вивернути на виворіт плоске гумове кільце. Плоска істота ніколи не зможе ввійти усередину замкнутої окружності або вийти з її як ви, наприклад, не зможете ввійти усередину порожнього замкнутої кулі або вийти з нього, не розрізаючи його сферичну поверхню. Якби двовимірній істоті А схотілося б вийти за межі замкнутої окружності , йому довелося б піднятися над площиною аркуша, тобто вийти в третій вимір, якого він не знає. Файл:Den 7 8 1.jpg

 И вуж зовсім нерозв'язним завданням для двовимірної істоти буде уявити собі, що ж являє собою Земля, яку геометричну форму вона має. Він зрозуміє, що планета замкнута у всіх напрямках, тобто куди б він не направився подорожувати по поверхні Землі, однаково йому доведеться повернутися в крапку початку своєї подорожі, якщо йти тільки прямо. Плоска істота ще може уявити собі замкнуту пряму (окружність), але щоб була замкнута аж ціла площина (сфера), для нього це щось фантастичне й нереальне, тому що він знає тільки два виміри: довжину й ширину, а щоб уявити собі сферу потрібно знати ще й третій вимір. Якщо ви покладете на площину який-небудь предмет, то його поява для двовимірної істоти буде виглядати чудом. Ще б! Плоскій істоті здавалося б, що цей предмет (точніше, його плоска підстава) з'явився з нічого, з порожнього місця! Він не зможе зрозуміти, що предмет з'явився зверху, тому що він не знає, що таке верх. Для нього ви б були всемогутнім, оскільки ви могли б раптово зникати з їхнього двовимірного миру в третьому вимірі й раптово з'являтися відтіля. Ну, добре, залишимо в спокої цю нещасну плоску істоту, що не знає ні висоти, ні глибини. Ми з вами тривимірні істоти, що живуть у трьох вимірах.
Відповідно, з ростом розмірності простори з'являються нові характеристики, зокрема площа й обьем.

Площа — частина поверхні, обмежена замкнутим контуром, одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь.

Для прийнятої системи СИ площа виміряється в метрах квадратних (м2). Крім цього застосовуються інші метричні одиниці:

Квадратный километр, 1 км2 = 1 000 000 м?

Гектар, 1 га = 10 000 м2

Ар (сотка), 1 а = 100 м2

Квадратный метр, похідна одиниця системи СИ 1 м2

Квадратный дециметр, 100 дм2 = 1 м2;

Квадратный сантиметр, 10 000 см2= 1 м2;

Квадратный миллиметр, 1 000 000 мм2 = 1 м2.

Принципи знаходження площі фігури вивчають у геометрії. Площі простих фігур знаходять по формулах, а більше складні розбивають на окремі прості фігури. Найбільше часто буде використатися площа кругу й площа прямокутника. Величина площі прямокутника дорівнює добутку ширини прямокутника на його висоту (довжину).

Файл:DenF 7 8 3.jpg

Площадь кола радіуса R: S = πR2, де число π = 3.141592… — константа.

Файл:DenF 7 8 2.jpg

Обсяг характерний для трьох мірного простору. Обсяг — кількісна характеристика простору, займаного тілом або речовиною. Обсяг тіла або місткість посудини визначається його формою й лінійними розмірами. З поняттям обсяг тісно зв'язаний поняття місткості. Під місткістю розуміють обсяг внутрішнього простору посудини або апарата, укладальних ящиків і т.д. Синонімом місткості частково є ємність, але словом ёмкость позначають також посудини. Приклад: посудина ємністю 1 літр, обсяг уміщає воды, що, — 1 літр. Прийняті одиниці виміру — у СИ і похідних від її — кубический метр, кубический сантиметр, литр (кубічні дециметр) У геометрії обсяг простих тіл визначався по формулах Найбільше часто зустрінеться куб і циліндр. Об'єм куба й циліндра дорівнює добутку площі підстави на висоту.