KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шашкевич-зачинатель нової української літератури на західних землях Руська трійця Веснівка

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>> Українська література: М. Шашкевич — зачинатель нової української літератури на західних землях. «Руська трійця». «Веснівка».


Нова українська література на західних землях


«Доба національного пробудження й становлення нової літератури в Західній Україні, — відзначав Євген Нахлік, — припадає на ЗО—50-і роки XIX ст., тобто охоплює час від початку діяльності "Руської трійці" до творчого дебюту її основоположника Ю. Федьковича».


Культурний простір Західної України був заповнений польськими, німецькими, австрійськими й румунськими науково-художніми осередками. Заснування в 1784 р. Львівського університету забезпечило активну участь Східної Галичини в загальноєвропейському просвітницькому русі, адже Львів на той час уважався одним із найрозвиненіших міст Австрійської імперії. Незважаючи на те що українські землі були розділені кількома державами — Росією, Австрією, Угорщиною, Молдавією, — західні українці зберегли свою мову, звичаї, фольклор, віру, хоча власне українських осередків було дуже мало.


Поштовхом до прогресивних змін у національному питанні стало польське повстання 1830-1831 рр. За словами І. Франка, «сей початок свідомого патріотизму польського був... початком патріотизму руського, початком відродження руської народності зразу в літературі, а з часом і в політиці».


Діяльність «Руської трійці»


Неоціненний внесок у становлення нової літератури в Західній Україні, у національно-культурне відродження зробили представники прогресивного літературного угруповання, відомого в історії як «Руська трійця», з головними її організаторами, — Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, студенти філософського факультету Львівського університету. Гасло їхньої діяльності — «Іти в народ, учитися в нього мудрості». Щирі патріоти, невтомні просвітителі-демократи, наполегливі в доланні труднощів, вони з молодечим ентузіазмом узялися за виконання цього нелегкого завдання хоча б тому, що спочатку навіть не вміли читати й писати по-українськи, а постійний опір і переслідування влади заважали систематичній праці. Молоді люди купували потрібні наукові й художні книжки, вивчали граматику, історію України й слов'янських народів. Особливо ретельно вивчали творчість письменників і науковців Східної України: І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Є. Гребінки, М. Гоголя, М. Костомарова, М. Максимовича, М. Цертелєва та ін. Крім українських, вони студіювали матеріали сербських, польських, чеських, російських фольклорних збірників, твори європейських просвітителів.

На початку 30-х років XIX ст. львівський семінарист М. Шашкевич став натхненником, ідеологом і організатором «Руської трійці», гуртка вільних і вольнодумних студентів, членами якого стали: І. Вагилевич, Я. Головацький, М. Устиянович, М. Кульчицький, Й. Охрімович, О. Шухевич, М. Мінчакевич, Й. Левицький та ін. Вони почали активно збирати усну народну творчість, адже у фольклорі та національній історії вбачали дух свободи, боротьби, героїзму; відкидали помилкові погляди на українську мову як діалект польської та російської. За твердженням учених, на Західній Україні виник характерний для літератур поневолених націй патріотичний варіант романтизму. Першою відомою спробою початку нового письменства стала рукописна збірка львівських семінаристів «Син Русі» (1833), до якої увійшли вірші народною мовою М. Шашкевича, М. Мінчакевича, Й. Левицького.


«Русалка Дністрова»


«Руська трійця» підготувала до друку збірку «Зоря» (1834), яка відкривалася портретом Б. Хмельницького й містила фольклорні зразки, оригінальні твори гуртківців, проте цензура заборонила це видання. На основі «Зорі» Шашкевич, Вагилевич і Головацький упорядкували альманах «Русалка Дністрова», який став, за словами І. Франка, «свого часу явищем наскрізь революційним... Ціла "Русалка..." — се немов один неясний прорив чуття людського серед загального затупіння та одичіння. Се її найбільша, найреволюційніша віха». Вони підготували до друку народні пісні, власні оригінальні твори, переклади сербських пісень, літературно-критичні, фольклористичні, історичні статті. 1837 рік став визначною датою першої публікації українською мовою альманаху західноукраїнських письменників. У Будапешті коштом доброчинників вийшла друком «Русалка Дністрова», однак альманах  одразу було заборонено й 800 примірників конфісковано.

Альманах відзначався, надзвичайно продуманою, чіткою композицією, вражав тематичним і жанровим багатством творів, представлених у ньому.
«Руська трійця» вважала фольклор історично правдивим відображенням життя народу, вираженням його внутрішнього світу, особливо цінувала народну поезію. Використання народної мови стало головною ознакою «русалка Дністрова» народності літератури. Прикметно, що всі діячі «трійці» у своїй творчості використовували не лише галицький діалект, а й мову народу Наддніпрянщини. У романтичному ключі вони змальовували й героїчне минуле України. Збірка відзначалася світським змістом, просвітительсько-романтичним спрямуванням, закликом до єдності слов'янських народів.


Представники «Руської трійці» багато зробили для збирання, вивчення та популяризації українського фольклору.
«Русалка Дністрова» стала визначним явищем вітчизняної історії, показала красу й силу українського слова, високий рівень культури українців, пробудила віру народу в себе, в об'єднання української нації.


Про зачинателя нової української літератури на західних землях, Маркіяна Шашкевича, Іван Франко писав: «Як поет, оповідач, кореспондент і проповідник, Шашкевич — людина наскрізь симпатична, щира і проста, огріта неложною любов'ю до рідного народу й непохитно певна своєї дороги як у штуці (штука — мистецтво), так і в життю».

Маркіян Семенович Шашкевич (1811-1843) народився в 1811 р. в селі Підліссі Золочівського повіту на Львівщині в родині священика. Серед селянської дітвори пізнавав рідну мову, народні звичаї. Змалку тягнувся до науки: початкову освіту здобув у дяка, потім навчався в німецькій школі в Золочеві, домініканській гімназії у Львові, Бережанській гімназії, на філософському факультеті Львівського університету та одночасно Львівській духовній семінарії. Ось такими були «університети» майбутнього лідера «Руської трійці», який прожив усього 32 роки (помер від сухот).


Творчий і науковий доробок М. Шашкевича невеликий: понад тридцять віршів, незакінчена поема «Перекинчик бісурманський», казка «Олена», переспіви й переклади з грецької, давньоруської, чеської, сербської, польської мов, статті, нотатки. Йому належить перший в Україні переклад «Слова про похід Ігорів», з якого зберігся лише «Плач Ярославни». У 1836 р. письменник уклав першу українську «Читанку» для народних шкіл, саме ця книжка «знаменувала початок нової української літератури для дітей» (Є. Нахлік).

Величальні календарно-обрядові пісні весняного циклу — веснянки — улюблений фольклорний пісенний жанр українців, який привертав увагу й професійних поетів. Першим до інтерпретації народних веснянок звернувся М. Шашкевич «Веснівкою». Пізніше цілі поетичні цикли під назвою «Веснянки» написали І. Франко та П. Грабовський.


Медитацію «Веснівка» вважають перлиною пейзажної лірики поета. Вірш побудований у формі діалогу першої весняної квітки — проліска — з весною, яку «цвітка дрібная» називала ненькою. Велика репліка квітки — це її прохання, звернене до весни-матері, бажання волі, долі: «Щоб я зацвіла,//Весь луг скрасила». Вона прагне цвісти довго, аби привабити своєю красою весь світ. Народнопоетичні порівняння «Щоби я була, //Як сонце, ясна,//Як зоря, красна» створюють чарівний образ-мрію першої квітки весни. Репліка-відповідь весни-матері, яка бажає своїй дитині щастя, навпаки, застерігає її від лиха, життєвих негараздів, що постійно підстерігатимуть юну особу:


Буря загуде, —
Краса змарніє,
Личко зчорніє,
Головоньку склониш,
Листоньки зрониш...


«Веснівка» має і яскраво виражений алегоричний зміст: весна — пробудження національної свідомості українців; вихор, мороз, буря — ті суспільні перешкоди, які заважають вільному розвитку України.
Майстерна художня форма, глибокий зміст «Веснівки» привертали до себе увагу композиторів, але найкращий музичний супровід до твору створив композитор А. Кос-Анатольський.


Значення романтизму для нового етапу розвитку слов'янських літератур


Романтики першими порушили проблему народу як учасника історично-культурного процесу. Вони своєю творчістю відновлювали й активізували історичну пам'ять і національну самосвідомість українців. Першорядна роль романтиків полягає в ознайомленні світу з обрядами, звичаями, віруваннями, усною народною творчістю, менталітетом свого народу.
Відкриття національного обличчя України для світової спільноти, за словами польського романтика А. Міцкевича, зробило Україну обітованою землею слов'янської романтичної поезії. Романтизм порушив важливі життєві питання: життя і смерть, свобода і рабство, народ і влада, особистість і натовп, унутрішній світ людини.
Романтики поєднали в цілісні художні твори епос, лірику, драму (з'явилися ліро-епічні твори, ліро-епіко-драматичні жанри), удосконалили силабо-тонічну систему віршування, звертаючись до п'яти основних стоп, утвердили в літературі нові жанри: побутова й історична балада; історична поема, драма й трагедія; ліро-епічна поема; інтимна й громадянська лірика; дума, медитація, елегія, ідилія, романс, сонет, посвята, послання.


Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас
Надіслано читачами інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з української літератури, книги та підручники згідно календарного плануванння з української літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.