KNOWLEDGE HYPERMARKET


Шляхи розвитку музичного авангарду.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Музика>>Музика 8 клас.Повні уроки>> Музика:Шляхи розвитку музичного авангарду.Повні уроки.   

Тип уроку

Комбінований

Мета

 • Дослідити явища музичної культури – стилі, що входять в авангард;
 • Дослідити напрямоки мистецтва, як систему певних музичних та ідейно-художніх ознак;

Задачі уроку

 • Ознайомити студентів з історією музичної культури 20 століття.
 • Розвинути художньо-історичне мислення учнів;
 • Показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху;
 • Підвищення загальноосвітнього і культурного рівня.

Хід уроку

 • Вступне слово вчителя.
 • Вивчення нового матеріалу. Бесіда. Розповідь. Читання матеріалу класом. Перегляд відео та прослузовування музичних творів.
 • Дискусія, робота по групам. Висновок по темі

Учень повинен знати

 • Окремі художні явища у соціокультурному просторі;
 • Досягнення видатних композиторів та їх місце в історії музики.

Учень повинен вміти

Вміти розбиратися в музичних стилях і в засобах музичної виразності.

Привітання вчителя, вступне слово, оголошення теми уроку (1-2 хв)

Короткий вступ. Пояснення цілі матеріалу, його значення в світовому надбанні.

Неокласицизм

У першій половині ХХ ст. з’являється неокласицизм, який протистояв модерністським пошукам, продовжував розвивати кращі традиції музичного мистецтва попередніх епох, намагався відійти від гострих проблем сучасності. Представники цього напряму виявляли інтерес до національного фольклору та творчості композиторів минулого (“Класична симфонія “ С.Прокоф’єва).

Представником неокласицизму у Німеччині був композитор, диригент і музичний теоретик Пауль Хіндеміт (1895 – 1963), для якого естетичним зразком стала творчість Й.С.Баха (опери “Свята Сусанна”, “Художник Матісс”, “Гармонія світу”, балети “Демон”, “Чотири темпераменти”, симфонічна і камерна Висновок ).


Російський композитор І.Стравінський також звертався до традицій інструментальної культури минулого, перш за все, творчості Й.С.Баха. Неокласицист І.Стравінський поєднував здобутки своїх попередників з найновішими досягненнями музичної виразності (балети “Пульчинела” на теми Перголезі, “Поцілунок феї” на теми П.Чайковського).

Стравінс.jpeg

І.Стравінський 

Античні сюжети (“Цар Едіп”, “Орфей”, “Персефона”) композитор використовує для втілення ідей ХХ ст.У добу неокласицизму стає поширеним пряме цитування музичного матеріалу минулого. Неокласицизм сприяв створенню багатьох мистецьких шедеврів, викликав новий інтерес до музичної культури минулих століть. У другій половині ХХ ст. набуває поширення модернізм, що намагався відмежовуватися від естетичних норм і традицій класичного мистецтва. Композитори шукають нові засоби виразності, вважаючи, що нові ідеї можна висловити лише з допомогою нових засобів і експериментів.

Одним із напрямів модернізму стала так звана конкретна музика, яка замінила музичні звуки конкретними звуковими проявами життя – шумами, акустичними ефектами. При цьому сама музична композиція створювалася шляхом запису на плівку різних шумів, звуків природи, людського голосу, а потім все це монтувалося, використовуючи накладення, прискорення чи уповільнення плівки, прокручування її у зворотному порядку (П.Булез, О.Мессіан).

О Мессіан.jpeg

О.Мессіан

Представники цього напрямку вважали, що майбутнє саме за такою музикою, оскільки, на їхню думку, конкретна музика відкривала перед композиторами великі можливості звукової різноманітності.

К Штокхаузен2.jpeg

Приклад написання музики

Конкретна музика використовувала електронну апаратуру, зокрема, синтезатори, а не традиційні музичні інструменти. Одним із напрямків розвитку музики другої половини ХХ ст. стала алеаторика (лат. аlea – гральна кісточка, випадковість), що відходить від логіки розвитку музичної композиції; покладається на випадок. Для алеаторики типовою є імпровізація виконавця (П.Булез, К.Штокгаузен).

К Штокхаузен1.jpeg

К.Штокгаузен

П Булез1.jpeg

П.Булез


Поняття та терміни

Дисонанс

Французьке слово dissonance походить від латинського dissono - «нестрункозвучу». Цим музичним терміном називають таке поєднання двох абодекількох звуків, яке утворює напружене, гостре співзвуччя. До дисонує інтервалам відносяться секунди, септими, все збільшені тазменшені інтервали. Дисонує акордами є ті, до складу яких входить хоча бодин дисонуючий інтервал.

Камерна музика

За старих часів, коли не було концертних залів, філармоній, інструментальна музика і невеликі вокальні твори виконувались, в основному, в будинках любителів музики. Збиралися кілька друзів-музикантів, розставляли підставки для нот - пульти, виймали з чохлів та футлярів скрипки, альти, віолончелі, а іноді й флейти та гобої, хтось сідав за клавесин, і починався домашній концерт.Звучали сонати, тріо, квартети. Іноді хто-небудь співав під акомпанемент клавесина або інших інструментів. Серед слухачів зазвичай було лише кілька людей родичів і знайомих. Музикували таким чином і в скромних будиночках ремісників, і в аристократичних салонах.

Звідси-то й пішов вислів - камерна музика (camera по-італійськи - кімната), то є музика, призначена для виконання не у великому залі театру або в церкві, а в кімнаті, музика домашня.

Список використаної літератури

 • Урок на тему " Шляхи розвитку музичного авангарду"учителя музичної школи № 1 Козубської В.М. з м. Луцька Волинська область
 • Урок на тему "Шляхи розвитку музичного авангарду" учителя музичної літератури та сольфеджіо  музичної школи № 1 Парфенюк А.М. з м.Луцька Волинська область
 • Методичні вказівки по проведенню уроку учителя Ширкової  Світлани Анатоліївни
 • Кривцун О. Эстетика : учебник для гуманит. вузов и факультетов / О. Кривцун. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 447 с.
 • Холопова В.Н. Три стороны музыкального содержания / В.Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика : материалы Первой Рос. науч.-практ. конф. (4 – 5 декабря 2000 г., г. Москва). – М. – Уфа : РИЦ УГИИ, 2002. – С. 55 – 76.
 • Експресіонізм. Драматургія. Живопис. Графіка. Музика. Кіномистецтво. Сб. ст., М., 2005; Вальцель О., Імпресіонізм і експресіонізм пер.(переведення) з йому.(німецький), П., 2004;
 • Юнг К.Г. Дух в человеке, искусстве, литературе. – Минск: Харвест, 2003. – 190 с.
 • youtube. com


Над уроком працювали: учитель Козубська В.М., учитель Парфенюк А.М., дипломований спеціаліст Муха О.МПоставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Музика