KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що означає бути громадянином держави


Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що означає бути громадянином держави

 

 Pasport.jpg

Ми в нашій країні часто звертаемося до людей «громадянин», «громадянко» А чи знаєте ви звідки воно виникло?
  Поняття „громадянин” виникло  ще  в середньовіччі,коли виникли і міста. Тоді  поняття
„городянин”, тобто мешканець міста утотожнювалося з поняттям  „громадянин”,  як  синонімом  вільної людини, яка наділена  визначальною  повнотою  політичних  і  майнових  прав.
  Що ж до громадянства України. Конституція України визначає його так громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною,  що  знаходить  свій  вияв  у  їх  взаємних  правах   та обов'язках;
А громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України;
    іноземець - особа,  яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;
  В деяких державах дозволено подвійне громадянство. Людей з подвійним громадянством називають біпатридами.
  В нашій країні, як в багатьох інших можуть перебувати люди різних країн. Як ви думаєте чи потрібно надавати їм ті ж самі права і свободи, що і громадянам України?
  Правове регулювання отримання громадянства у різних державах регулюється законами тієї ж держави. Кожна держава має право довільно встановлювати особливості набування громадянства.12 00.jpg

Як же набувається громадянство України?
  1)  за народженням;
  2)  за походженням;
  3)  через прийняття до громадянства України;
  4)  через поновлення у громадянстві України;
  5)  за іншими підставами, передбаченими цим законом;
  6)  за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

  Дитина, батьки якої на  момент  народження  перебували  в  громадянстві України, є громадянином України незалежно від того, чи  народилася  вона  на території України чи за її межами.
  При різному громадянстві батьків, з  яких  один  на  момент  народження дитини перебував у громадянстві України, дитина є громадянином України:
  1)     якщо вона народилася на території України;
  2)     якщо вона народилася за межами республіки, але батьки або один з них у цей час постійно проживали на території України.
  Дитина, яка народилася на території України від осіб без  громадянства,які постійно проживають в Україні, є громадянином України.
  Дитина, яка перебуває на території України, обоє батьків якої невідомі,є громадянином України.
 

Розглянемо такі ситуації і спробуємо визначити, чи буде та чи інша людина громадянином України
  1)    Жінка поїхала в гості до родичів у США. На 2 тижні. Там у неї почалися пологи і вона народила дитину. Яке громадянство новонародженого? (Укр. Мати залишилася громадянкою України)
  2)    Біля київського вокзалу міліціонер знайшов дитину без документів, особи батьків встановлено не було. Яке громадянство буде в дитини? (Українське)
  Деякі люди хочуть отримати Українське громадянство. Як же проходить ця процедура?
Умовами прийняття до громадянства України є:
  1)     відмова від іноземного громадянства;
  2)     постійне проживання на території України протягом останніх п’яти  років.
       Це  правило  не  поширюється  на  осіб,  які  виявили  бажання  стати громадянами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що  хоч би один із їх батьків, дід чи баба народилися на її  території  і  не перебувають у громадянстві інших держав.
  3)      володіння  українською  мовою   в   обсязі,   достатньому   для спілкування;
  4)     наявність законних джерел існування;
  5)     визнання і виконання Конституції України.
  Ці вимоги можуть бути спрощені в окремих випадках. Для людей, у котрих є заслуги перед нашою державою, для жінок, що вступили у шлюб з українцем, за їх проханням і при умові відмови від іноземного громадянства.

  Деякі люди хочуть позбутися українського громадянства. Це може відбутися
  1)     внаслідок виходу з громадянства України;
  2)     внаслідок втрати громадянства України;
  3)     за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
  Питання про припинення громадянства розглядаються за клопотанням особи, в порядку, що встановлений цим законом.
  Вихід з громадянства відбудеться, якщо особа не має правових та фінансових боргів перед державою. Також, якщо ця особа несе кримінальну відповідальність, або знаходиться в місцях позбавлення волі.
Іноді громадянство України втрачаеться
 Громадянство України втрачається :
  1)     внаслідок вступу особи на військову службу,  службу  безпеки,  в поліцію,  органи  юстиції  або  в  інші  органи  державної  влади  та  управління в іноземній державі без  згоди  на  те  державних  органів   України;
  2)     якщо громадянство України набуто  внаслідок  подання  за  відомо
неправдивих відомостей або фальшивих документів;
  3)     якщо особа,  яка  перебуває  за  межами  України,  не  стала  на
       консульський облік протягом п’яти років.
    Громадянство  України  втрачається  з  дня  видання  указу   Президента
України.

Що ж до громадянства дітей.
  Якщо батьки дитини змінюють громадянство, то діти до 14 років автоматично отримують те саме громадянство що й батьки.
  Якщо батьки мають різне громадянство, то дитина може набути громадянство того з батьків, який буде про це клопотати, за умови згоди іншого.
  Якщо дитину всиновлюють люди з іншим громадянством – вона отримує їхнє громадянство.
Питання про зміну громадянства дітей старше 14 років вирішуються зі згоди дитини.Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

 

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас