KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що означає бути громадянином держави
(Удалено содержимое страницы)
Строка 1: Строка 1:
-
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Правознавство|Правознавство]]>>[[Правознавство 9 клас|Правознавство 9 клас]]>> Правознавство: Що таке права і свободи. Повні уроки '''
 
-
'''<metakeywords>Правознавство, клас, урок, на тему, 9 клас, Що таке права і свободи.</metakeywords>'''<br>
 
-
 
-
'''1.Права і свободи людини'''<br>[[Image:Image1001.jpg]]
 
-
 
-
<br>
 
-
 
-
&nbsp; За допомогою «мозкового штурму» спробуйте назвати ваші права. <br>''&nbsp; ''Права людини- це права, що основують правовий статус особистості.''<br>&nbsp; Існують права людини,&nbsp; котрі притаманні їй, як біологічній істоті. (напр. Право на життя)<br>&nbsp; Такі права закладені природою і не має різниці в якій країні, з яким державним апаратом проживає людина.- це природні права.<br>&nbsp;&nbsp; Інші права забезпечує держава.(напр. Право на навчання, на громадянство, на соц. забезпечення)<br>&nbsp; Ми чуємо такі поняття як права і свобода. Давайте подумаємо, чим вони відрізняються?<br>&nbsp; Свободи - це можливість свідомого вибору індивідом своєї поведінки. Під собою вона розуміє певну незалежність людини від зовнішніх обставин. Держава ж тільки захищає непорушність цієї можливості. (напр. Свобода віросповідання)<br>&nbsp; Права -&nbsp; держава забезпечує своїми механізмами.'' [[Image:Zdanie.jpg]]<br>
 
-
 
-
'''2. Становлення прав і свобод людини'''<br>&nbsp; А чи знаєте ви, що досить багато часу люди у різних країнах&nbsp; зовсім не мали прав?<br>&nbsp; За допомогою «мозкового штурму» спробуйте пригадати рабство, кріпацьке право, концентраційні табори і т.д.<br>Вперше поняття права людини зустрічається у 1789р. У французький «Декларації прав людини і громадянина»<br>«Загальна декларація прав людини» була прийнята 10 грудня 1948 року. Генеральною Асамблеєю ООН. В ній говорилося про те, що людина народжується вільною у своїх правах незалежно від кольору шкіри, релігії, статі.<br>На розвиток норм і положень «Загальної декларації прав людини» розробилося багато&nbsp; міжнародно-правових актів:<br>1952 р. - Конвенція про політичні права жінок;<br>1959 р. - Декларація прав дитини;<br>1965 р. - Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;<br>1966р. -&nbsp; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;<br>1966 р. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;<br>1979 р. -&nbsp; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;<br>1984 р. - Конвенція проти катувань та інших нелюдських або принижуючих гідність видів поводження;<br>1989 р. - Конвенція про права дитини.<br>&nbsp; Відтепер кожного 10 грудня відмічається міжнародний день прав людини.<br>&nbsp; Прочитайте витяги із «Конвенції прав дитини» і «Конвенції прав людини». Обговоріть їх <br>'''3. Витяг з конвенції прав людини'''<br>&nbsp;Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. <br>&nbsp;Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і особисту недоторканність.<br>Стаття 7. Всі люди рівні перед законом.<br>Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і&nbsp; обирати собі місце проживання в межах своєї держави.<br>Стаття 15. Кожна людина має право на громадянство.<br>Стаття 17. Кожна людина має право володіти майном як ' одноособово, так і разом з іншими.<br>Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії.<br>Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення.<br>Стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних&nbsp; зборів і асоціацій.<br>Стаття 21. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною <br>безпосередньо або через вільно обраних представників.<br>Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на&nbsp;; соціальне забезпечення.<br>Стаття 23. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі й <br>сприятливі умови праці та на захист від безробіття.<br>Стаття 24. Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля.<br>Стаття 25. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, <br>житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для <br>підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї.<br>Стаття 26. Кожна людина має право на освіту.<br>Стаття 27. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства.<br>&nbsp;'''4. Витяг з конвенції прав дитини'''<br>&nbsp;Ст. 1 Дитиною вважається людина віком до 18 років<br>Ст.2 Всі діти є рівними у своїх правах<br>Ст.3 Всі діти мають право на любов та піклування<br>Ст.6 Невід'ємне право дитини на життя<br>Ст.11,35 Захист дітей від викрадення та продажу<br>Ст.12,13 Всі діти мають право на власну думку<br>Ст.15 Діти мають право на об'єднання<br>Ст.16 Всі діти мають право на особисте життя<br>Ст. 17 Всі діти мають право на інформацію<br>Ст.19,37. Діти не повинні стати жертвами насильства<br>Ст. 20,21,25 Особлива турбота про дітей-сиріт<br>Ст. 23,25 Особлива турбота дітям-інвалідам<br>Ст. 24. Всі діти мають право на медичну допомогу<br>Ст. 28, 29 Всі діти мають право на освіту<br>Ст. 27. Діти мають право на повноцінне харчування<br>Ст. 32,36 Діти не повинні залучатись до примусової праці<br>Ст.30 Всі діти мають право на національну самобутність<br>Ст. 31. Всі діти мають право на відпочинок<br>Ст. 29. Всі діти мають право на розвиток талантів<br>Ст.33. Захист дітей від наркоманії<br>Ст. 37, 39. Жодна дитина не повинна бути скривджена<br>Ст. 37,40. Захист прав неповнолітніх правопорушників<br>Ст. 38. Дітей не можна залучати до бойових дій<br>Ст. 42. Всі діти мають знати свої права<br>
 
-
 
-
<br>
 
-
 
-
'''5. Види прав людини'''<br>
 
-
 
-
[[Image:Image1011.jpg]]<br>
 
-
 
-
- Особисті<br>- Політичні<br>- Економічні<br>- Соціальні<br>- Культурні<br>Запропонуйте навести приклади на кожен з цих видів прав.<br><br>'''6. Завдання для учнів'''<br><br>Запропонуйте учням виявити в якій з ситуацій відбулося порушення прав людини.<br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Після бійки на перерві дівчинці розбили ніс<br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Дирекція школи заборонила виступ команди КВН, тому що у номері висміювалися вчителі<br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Мама знайшла і прочитала щоденник доньки, в якому вона записувала свої переживання<br>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Студентка влаштовувалася на роботу в державну структуру, але не знала, як правильно оформити заяву. Спитала про це в начальника відділу кадрів, але той нахамив їй, сказавши, щоб приходила, коли навчиться писати.<br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Батько школяра заборонив йому сидіти за комп*ютером, через те, що він мало часу приділяє навчанню<br>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вчитель фізкультури вдарив хлопчика, через те, що той не хотів переодягатися на урок.<br>Пояснити, що права були порушені у випадках 2,4,6. Тут права порушували державні службовці. <br>У випадку 1 також були порушені права, але це не було порушенням прав людини, так як з обох сторін виступала держава.<br>Випадки 3 і 6 являються прикладом виховання.<br><br>'''7. Обговоріть з учнями доцільність «Конвенції прав людини»'''<br>Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський<br>Конвенція ООН «Про права дитини»<br>Конвенція ООН «Загальна декларація прав людини»<br>Конституція України<br>Правознавство Мельник П.В.<br><br>
 
-
 
-
<!--[if gte mso 9]><xml>
 
-
<w:WordDocument>
 
-
  <w:View>Normal</w:View>
 
-
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
 
-
  <w:TrackMoves/>
 
-
  <w:TrackFormatting/>
 
-
  <w:PunctuationKerning/>
 
-
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
 
-
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
 
-
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
 
-
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
 
-
  <w:DoNotPromoteQF/>
 
-
  <w:LidThemeOther>RU</w:LidThemeOther>
 
-
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
 
-
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
 
-
  <w:Compatibility>
 
-
  <w:BreakWrappedTables/>
 
-
  <w:SnapToGridInCell/>
 
-
  <w:WrapTextWithPunct/>
 
-
  <w:UseAsianBreakRules/>
 
-
  <w:DontGrowAutofit/>
 
-
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
 
-
  <w:DontVertAlignCellWithSp/>
 
-
  <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
 
-
  <w:DontVertAlignInTxbx/>
 
-
  <w:Word11KerningPairs/>
 
-
  <w:CachedColBalance/>
 
-
  </w:Compatibility>
 
-
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 
-
  <m:mathPr>
 
-
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
 
-
  <m:brkBin m:val="before"/>
 
-
  <m:brkBinSub m:val="--"/>
 
-
  <m:smallFrac m:val="off"/>
 
-
  <m:dispDef/>
 
-
  <m:lMargin m:val="0"/>
 
-
  <m:rMargin m:val="0"/>
 
-
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
 
-
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
 
-
  <m:intLim m:val="subSup"/>
 
-
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
 
-
  </m:mathPr></w:WordDocument>
 
-
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 
-
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
 
-
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
 
-
  LatentStyleCount="267">
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
 
-
  UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
 
-
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 
-
</w:LatentStyles>
 
-
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
 
-
<style>
 
-
/* Style Definitions */
 
-
table.MsoNormalTable
 
-
{mso-style-name:"Table Normal";
 
-
mso-tstyle-rowband-size:0;
 
-
mso-tstyle-colband-size:0;
 
-
mso-style-noshow:yes;
 
-
mso-style-priority:99;
 
-
mso-style-qformat:yes;
 
-
mso-style-parent:"";
 
-
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
 
-
mso-para-margin:0cm;
 
-
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
 
-
mso-pagination:widow-orphan;
 
-
font-size:11.0pt;
 
-
font-family:"Calibri","sans-serif";
 
-
mso-ascii-font-family:Calibri;
 
-
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
 
-
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
 
-
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
 
-
mso-hansi-font-family:Calibri;
 
-
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
 
-
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
 
-
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
 
-
</style>
 
-
<![endif]-->
 
-
 
-
<br> Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, [http://xvatit.com/index.php?do=feedback напишите нам].
 
-
 
-
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - [http://xvatit.com/forum/ Образовательный форум].
 
-
 
-
[[Category:Правознавство_9_клас]]
 

Версия 20:45, 11 октября 2010