KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства Україні. Як визначається громадянство дітей.

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства Україні. Як визначається громадянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство України
1. Поняття «громадянство».
Пригадайте, як ви звертаєтеся до інших людей в різних ситуаціях.Що означає таке звичне нам слово «громадянин»?


Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов'язки.


Розглянемо детальніше кожну складову цього визначення. Юридична визначеність громадянства полягає в тому, що є чіткі, закріплені в нормативних актах правила його набуття і втрати. Стійкість громадянства визначає необмеженість дії в часі. Набувши громадянства, людина не може бути позбавлена його, вона перебуває під захистом своєї держави, може користуватися всіма правами громадянина. Необмеженість у просторі означає, що людина зберігає громадянство не лише на території своєї держави, а й за кордоном — у будь-якому місці земної кулі її захищає держава. Пригадаємо події останніх років. Коли французька яхта і екіпажем — громадянами Франції була захоплена піратами біля і берегів Сомалі, Франція направила на допомогу військовий корабель із загоном спецпризначення для надання допомоги своїм і ромадянам. Незалежно від того, де знаходиться громадянин, він іакож зберігає всі свої права та обов'язки. Коли обирають президента або депутатів, громадяни, які перебувають за кордоном, можуть узяти участь у голосуванні в дипломатичних представництвах своєї країни.
Іноді особа може отримати право на громадянство відразу двох держав. Таких осіб називають біпатридами.


Конституція України встановила, що в нашій державі існує єдине громадянство. Подвійне громадянство в Україні не передбачене.


В Україні, як, напевно, і в будь-якій країні світу, можуть перебувати не лише громадяни нашої держави. Людина може жити за межами своєї держави, але бути її громадянином. Так, американський журналіст, який працює в Києві, залишається громадянином. Не змінюється громадянство людей, які прибули до іншої держави на короткий час — на відпочинок, у туристичну поїздку, очікування чи навчання.


А іноді трапляються випадки, коли людина не належить до громадянства жодної з держав, тобто стає особою без громадянства — апатридом.


Висловіть свою думку, чи треба надавати іноземцям і особам без громадянства певні права. Чи можуть бути їхні права такими ж, як у громадян, чи вони мають бути обмеженими? Свою думку обґрунтуйте.


Конституція України визначає, що іноземці й особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах (тобто з відповідним дозволом державних органів України), користуються тими ж правами і свободами, що й громадяни України, за окреми-ми винятками, передбаченими Конституцією та законами України, їм гарантовані права на життя і свободу, на освіту й охорону здоров'я, на власність (хоча іноді з певними обмеженнями). Однак лише громадяни мають право брати участь в управлінні державою, зобов'язані служити в Збройних силах України, можуть стати державними службовцями.


Конституція України
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, — за винятками, установленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.


Людина в багатьох обставинах повинна підтверджувати свою належність до громадянства певної держави. Саме тому людина отримує відповідний документ.


паспорт

паспорт

паспорт


2. Хто стає громадянином України.


Хто ж має право на громадянство України? Спробуємо розібратися в цьому питанні, використовуючи Закон України «Про громадянство».
Проаналізуйте запропоновані ситуації і визначте, чи мають право зазначені громадяни набути громадянства України. Які вимоги вони мають для цього виконати?


1.    Громадянин України був запрошений на роботу в один з університетів США і виїхав на місце проживання. Через два роки він одружився з громадянкою Сполучених Штатів Америки, а ще через два роки в них у пологовому будинку Чикаго народилася донька.


2.    Під час патрулювання центром Львова наряд міліції раптом почув дитячий плач. Правоохоронці побачили новонароджену дитину, яка лежала під кущем. Дитину доправили в лікарню, згодом вона одужала. А от пошуки матері не дали результату, дитину було передано до Будинку малюка.


3.    Під час навчання в Харкові громадянин однієї з країн Близького Сходу одружився з громадянкою України. Через два роки він звернувся з проханням отримати громадянство України. У період розгляду його заяви в них народилася дитина.

Чи може він набути громадянства України? Яке громадянство матиме дитина?


4.    Громадянин П. народився в 1958 р. в м. Одесі. Закінчивши військове училище, протягом ЗО років служив у радянській, а потім у російській армії. Вийшовши на пенсію в 2005 р., він переїхав до рідного міста і в 2007 р. подав заяву про надання йому українського громадянства.


Закон України «Про громадянство України»
Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням.
Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.


Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України.


Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.


Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України (...).


Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.


Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням.


Особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» (1543- 12), або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народи¬лися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її неповнолітні діти реєструються громадянами України.


Стаття 9. Прийняття до громадянства України.


Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1)    визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2)    подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припи¬нити іноземне громадянство (для іноземців) (...);
3)    безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. (...). Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб,
які в'їхали в Україну особами без громадянства, — на три роки з моменту в'їзду в Україну;
4)    отримання дозволу на імміграцію.
5)    володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6)    наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні. (...);
До громадянства України не приймається особа, яка:
1)    вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2)    засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);
3)    вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.


3. Припинення громадянства України.
Громадянство передбачає взаємність прав і обов'язків людини і держави, а також можливість вільного вибору громадянства людиною. Саме тому іноді постає питання про зміну громадянства. Людина вільна прийняти рішення про вихід із громадянства України. Однак не може вийти з громадянства України особа, яку притягнуто до кримінальної відповідальності або засуджено, а також особа, у якої є невиконані зобов'язання перед державою або будь-якими особами.


V деяких випадках людина втрачає українське громадянство.


Використовуючи витяги із Закону України «Про громадянство», визначте, як вирішуватиметься питання громадянства в кожному із зазначених випадків.


1.    Громадянин України виїхав на постійне місце проживання до Бельгії, до своєї дружини. Протягом семи років він живе в Брюсселі та працює вчителем англійської мови в державній школі.


2.    Родина 17-річного Сергія П. вирішила виїхати на постійне місце проживання до Молдови. Батьки Сергія відмовилися від громадянства України й запропонували зробити це Сергію. Вони вважають, що із зміною їхнього громадянства має автоматично змінитися й громадянство дитини. Сергій не хоче змінювати громадянство, але має сумнів, чи може він зберегти громадянство України.


3.    Громадянин України П. звільнився з контрактної служби в Збройних силах України. На жаль, він певний час був безробітним. Згодом громадянин виїхав до однієї з африканських країн і добро-вільно поступив там на військову службу.


Закон України «Про громадянство України»
Стаття 18. Вихід з громадянства України
Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина. (...).
Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.


Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України Підставами для втрати громадянства України є:
1)    добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
а)    одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
б)    набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
в)    автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем; (...).
2)    набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.


Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.


Правовий зв'язок між людиною та державою називають громадянством. Цей зв'язок є стійким, не обмеженим у просторі. Громадяни України та іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах, мають в Україні більшість особистих і соціально-економічних прав, проголошених Конституцією України. Порядок набуття та припинення громадянства України визначено Законом України «Про громадянство». Найчастіше громадянство України набувається за народженням, чимало людей отримують його за територіальним походженням, дехто шляхом прийняття до громадянства. Людина має право змінити громадянство. В окремих випадках громадянство України може бути втрачене внаслідок свідомих дій людини, передбачених законом.Запам'ятайте: громадянство, апатрид, біпатрид.


Правознавство 9 клас. О.Д.НаровлянськийЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Календарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідішколяру, курси учителю з правознавства 9 класу


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку,

напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь -

Образовательный форум.