KNOWLEDGE HYPERMARKET


Що таке правила та як вони виникають

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Що таке правила та як вони виникають. Повні уроки


Давайте подумаємо, коли ж з*явилося таке поняття як правила?
  Уже в первісному суспільстві існували певні правила поведінки людей, які забезпечували виживання членів родової громади в природному середовищі та їх відтворення. Ці правила склалися в звичаї, які фіксувалися в пам'яті людей і в силу доцільності, раціональності і корисності виконувалися добровільно, за звичкою, з поваги до пам'яті предків.
  Регулювалися звичаями наступні види відносин в громаді: По-перше, шлюбно-сімейні відносини, зокрема, існувала заборона кровозмішення, по-друге, розподіл обов'язків по статевому і віковим критеріям, по-третє, правила організації спільної діяльності при полюванні, добуванні їжі, її розподіл, по-четверте, процедури вирішення спорів між членами громади; по-п'яте, Правила ведення воєн і зіткнень з іншими племенами.
  Таким чином, право з'являється не на порожньому місці і не раптом, а виникає об'єктивно на певному етапі розвитку людського суспільства. У своєму розвитку право проходить тривалий шлях, який має у різних народів свої особливості.
Подивіться на ці малюнки
312796.jpg


Lenin chess.jpg

  Що ж поєднує ці дві картинки?
  Картинки поєднує те, що в обох випадках  використовуються правила. Дорожнього руху, чи правила гри в шахи.
  Правила грають дуже значну роль, адже якщо б ігреки не знали правил гри в шахи вони просто не змогли би грати, а якщо учасники дорожнього руху не дотримувалися правил – на дорогах були б суцільні аварії.
  Згадайте, які правила ви знаєте?
  Пригадайте правила деяких ігор, правила дорожнього руху, та інші.
  Що ж таке право?
  Право - сукупність норм і правил поведінки в конкретному суспільстві. Є одним з видів регуляторів суспільних відносин.
Значення права
  У сучасній юридичній науці термін «право» використовується в декількох значеннях. По-перше, правом називають правові претензії людей, наприклад, «право людини на життя», «право народів на самовизначення». Ці домагання обумовлені природою людини і суспільства і вважаються природними правами.
  По-друге, під правом розуміється система юридично норм. Це право в об'єктивному сенсі, бо норми права створюються і діють незалежно від волі окремих осіб.
  По-третє, названим терміном позначають офіційно визнані можливості, якими володіє фізична або юридична особа, організація. «Громадяни мають право на працю, відпочинок, охорону здоров'я, майно»  і т.д., організації мають у своєму розпорядженні правами на майно, на діяльність у певній сфері державного і суспільного життя. У всіх цих випадках мова йде про суб'єктивному сенсі права, тобто про право, що належить окремій особі - суб'єкту права.
  По-четверте, термін «право» використовується для позначення системи всіх правових явищ, включаючи природне право, право в об'єктивному і суб'єктивному значенні. Тут його синонімом виступає «система права». Наприклад, англосаксонське право, романо-германське право, національно-правові системи.
Функції права
  Під функціями права розуміють випливають з його змісту і призначення основні напрямки правового впливу на суспільні відносини.
  Виділяють дві головні функції права - регулятивну і охоронну.
• регулятивна - впорядкування суспільних відносин шляхом закріплення відповідних громадських зв'язків і порядків
• охоронна - встановлення заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання і виконання.
Крім названих право виконує деякі додаткові функції. До них можна віднести виховну, ідеологічну, інформаційну та ін.
• виховна функція полягає у впливі права на волю, свідомість людей, виховуючи в них повагу до права;
• ідеологічна функція полягає у впровадженні в життя суспільства ідей гуманізму, пріоритету прав і свобод людини, демократизму;
• інформаційна функція дозволяє інформувати людей про вимоги, Які пред'являються державою до поведінки особистості, повідомляти про ті об'єкти, які охороняються державою, про те, які вчинки і дії визнаються суспільно корисними або, навпаки, суперечать інтересам суспільства.
Види права
Sm3.jpg
  Є правила,  запроваджує держава і  її законодавчі  органи — Верховна Рада і інші державні органи. Держава встановлює Правила дорожнього руху,  правила офіційних спортивних змагань, правила проведення учнівських олімпіад
  Деякі правила створені різними релігійними громадами. У них містяться правила релігійних обрядів, вшанування святинь, повсякденної поведінки віруючих.
  Існують правила, які формуються  самостійно. Вони  виробляються внаслідок багаторазового повторення. Так виникають звичаї, традиції. Саме це початок створення моральних правил.
  Моральними називають правила, які визначають розуміння добра й зла, співвідношення порядності та безчестя.
Наведіть приклади до кожного з видів права.
  Мораль і право тісно взаємодіють між собою. Біблійські заповіді «не вбий», «не вкради» зараз підкріплені Кримінальним Кодексом.
Уявіть ситуацію, коли б усі права зникли.
Обговоріть цю ситуацію.
Перевірте себе
1)    Що таке правила?
2)    Запропонуйте правила поведінки у школі
3)    В яких випадках правила допомагають нам у нашому житті?
4)    Якими можуть бути наслідки порушення правил?
Морозова Л. А. Основы государства и права
Правознавство. 9 клас. О.Д.Наровлянський
Конституція України

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас