KNOWLEDGE HYPERMARKET


14. Солі (середні), їх склад, назви

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Солі (середні), їх склад, назви

Склад солей. Ти вже знаєш, що в результаті багатьох реакцій, які відбуваються з оксидами, кислотами, основами, утворюються солі.
Солі — це складні речовини, до складу яких входять атоми металу й кислотні залишки.
Складаючи формулу солі, на першому місці треба написати хімічний символ металу, поруч — кислотний залишок, тоді зазначити валентність та розставити індекси. При цьому слід керуватися таким правилом:
сума одиниць валентності атомів металу має дорівнювати сумі одиниць валентності кислотних залишків.

Приклади реакцій, унаслідок яких утворюються солі:
Mg + H2S04 = MgS04 + Н2
                         Магній сульфат

CuO + 2НСІ = CuCI2 + Н20
                     Купрум(ІІ) хлорид

Ca(OH)2 + 2HN03 = Ca(N03)2 + 2H20
                                      Кальцій нітрат

Приклади реакцій, унаслідок яких утворюються солі. фото

Мал. 5. Приклади реакцій, унаслідок яких утворюються солі.


Наприклад, тобі потрібно скласти формулу алюмінієвої солі сульфатної кислоти. Як треба діяти? Спершу напиши хімічний символ алюмінію Аl, поруч — кислотний залишок сульфатної кислоти H2S04, тобто S04. Над знаком Алюмінію напиши валентність 3 (визнач за періодичною системою хімічних елементів). Над кислотним залишком надпиши його валентність 2 (за основністю кислоти). За допомогою індексів зрівняй сумарні валентності. Найменше спільне кратне для чисел 3 і 2 дорівнює 6. Шукаємо індекс для Алюмінію, ділячи 6 на його валентність, дістаємо 2. Так само ділимо 6
на валентність кислотного залишку, дістаємо 3. Звідси формула
Al2(S04)3;   

3-2 = 2-3.

При цьому пам'ятай, хоча ми виражаємо склад солей хімічними формулами, але в кристалах солі молекул немає. Формули солей передають не склад молекул, а співвідношення атомів металу й кислотного залишку. Для алюміній сульфату Al2(S04)3 таке співвідношення дорівнює 2 : 3. Отже, солі — речовини немолекулярної будови.
За формулами солей можна обчислювати значення відносної молекулярної (формульної) і молярної мас, пам'ятаючи при цьому, що реальних молекул у кристалах солей немає, вони побудовані з інших частинок — йонів.


Назви солей. За міжнародною хімічною номенклатурою назва солі складається з назви елемента-металу й латинської назви кислотного залишку. Звичайно ж латинська назва кислотного залишку походить від латинської назви кислоти, яка, у свою чергу, походить від латинської назви елемента, що утворює кислоту. При цьому назва солі безоксигенової кислоти має суфікс -ид (-ід), а оксигеновмісної — -ат в разі максимальної валентності кис-лотоутворюючого елемента і -іт у разі його нижчої валентності. Для металів, що мають змінну валентність, у дужках після назви металу римською цифрою зазначають його валентність у даній солі (табл. 7).
Розглядаючи формули солей за табл. 7, ти можеш зробити висновок, що солі — це продукти заміщення атомів Гідрогену в кислоті на атоми металу. Якщо кислота двох- чи багатоосновна, то атоми Гідрогену заміщуються не всі одночасно, а послідовно. Тоді може виникнути ситуація, коли один атом Гідрогену замістився на метал, а інший — залишився. У такому разі утворюється так звана кисла сіль, на відміну від солі середньої, яка атомів Гідрогену не містить:
2NaOH + H2S04 = Na2S04 + 2Н20
2 моль      1 моль    Натрій сульфат

NaOH + H2S04 = NaHS04 + Н20
1 моль     1 моль   Натрій гідрогенсульфат

Таблиця 7. Склад та назви солей
Склад та назви солей. фото

Як же взнати, яка сіль утвориться? Все залежить від кількості речовин, які реагують. Якщо є надлишок кислоти, то утворюється кисла сіль, якщо є надлишок лугу, — середня сіль.

Середні та кислі солі. фото

Мал. 6. Середні та кислі солі.


Висновки
Солі мають немолекулярну будову. Це — продукти заміщення атомів Гідрогену в кислоті на атоми металу. Вони являють собою складні речовини, що містять атоми металу й кислотні залишки.
Назви солей утворюються від назв відповідних кислот.
Солі поділяють на середні (продукти повного заміщення Гідрогену кислоти на метал) і кислі (продукти неповного заміщення Гідрогену кислоти на метал).

Завдання для самоконтролю
1. Напиши формули солей за їх назвою: а) кальцій хлорид; б) магній нітрат; в) алюміній сульфат; г) натрій силікат; д) цинк сульфід.
2. Напиши назви солей за їх формулами:
a)MgCO3;     6)CuCl2;      в)СuСl;      г) Na3PO4;     д) Ba(NO3)2.
3. Із наведеного переліку формул речовин випиши окремо формули середніх і кислих солей і зазнач їх назви:

Fe2(S04)3, FeS04, Na2S04, NaHS04, K2C03, CaHP04, Ba3(P04)2, Ca(H2P04)2, Cr(N03)3, NaHC03.

4. Як ти думаєш, чому одноосновні кислоти не утворюють кислих солей? Відповідь мотивуй.
5. Яка сіль — середня чи кисла — утвориться внаслідок дії надлишку кислоти на основний оксид металу? Покажи на конкретному прикладі.

Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали по хімії для 8 класу, конспекти уроків, реферати та домашнє завдання по всім предметам 

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.