KNOWLEDGE HYPERMARKET


22. Розрахунки за хімічними рівняннями обٰєму речовини

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Розрахунки за хімічними рівняннями об'єму речовини

Ти вже знаєш, що хімічне рівняння — умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул. Його складають на основі закону збереження маси речовин, згідно з яким маса речовин, що вступають у реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються внаслідок реакції. Добираючи коефіцієнти до формул речовин, ти зрівнюєш число атомів кожного елемента в лівій і правій частинах і дістаєш хімічне рівняння, що відповідає закону збереження маси.

Пам'ятай! Для розрахунків важливо обирати такі одиниці вимірювання маси, об'єму, кількості речовини, які відповідають одна одній

За хімічним рівнянням можна робити різні розрахунки — обчислювати кількість речовини, масу, об'єм вихідних речовин або продуктів реакції. Для цього потрібно спочатку записати скорочену умову задачі, правильно використовуючи фізичні величини і їх позначення (табл. 2).


Таблиця 2. Співвідношення деяких фізико-хімічних величин та одиниць вимірювання
Співвідношення деяких фізико-хімічних величин та одиниць вимірювання. фото

Приклад. Який об'єм кисню (н. у.) необхідний для окиснення алюмінію масою 54 г?
Дано:
m(Аl) = 54 г
V(O2) — ?


Варіант 1
4Аl        +       3O2     =   2Аl2O3
_______       _______

v = 4 моль          v = 3 моль
М = 27 г/моль    Vm = 22,4 л/моль
                           V = 22,4 л/моль • 3 моль = 67,2 л

v = m/M;  v(Al) = (54 г)/(27 г/моль) = 2 моль
4 моль : 2 моль = 67,2 л : х;
х = (2 моль • 67,2 л)/(4 моль) = 33,6 л.
Відповідь. Для окиснення алюмінію масою 54 г необхідно витратити кисень об'ємом 33,6 л (н. у.) (V(O2) = 33,6 л).

Варіант 2
   54 г                                                  х
  4Аl                     +              3О2                   =         2Аl2O3
___________________    _____________________

v = 4 моль                                  v = 3 моль
М = 27 г/моль                            Vm = 22,4 л/моль
m = 27 г/моль•4 моль = 108 г   V = 22,4 л/моль•3 моль = 67,2 л

108 г : 54 г = 67,2 л : х;
x = (54г • 67,2 л)/(108 г) = 33,6 л.

Відповідь. Для окиснення алюмінію масою 54 г необхідно витратити кисень об'ємом 33,6 л (н. у.) (V(O2) = 33,6 л).


Для розв'язування задачі треба знати формули, що виражають взаємозв'язок між величинами

Виконуючи дії з іменованими числами і використовуючи при цьому будь-які зручні одиниці вимірювання, стеж за тим, у яких одиницях має бути відповідь.

Зверни увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайся знаходити різні варіанти розв'язування конкретної задачі, а обирай той з них, який є найраціональнішим.


Для розв'язування розрахункової задачі використовуй такий алгоритм:
1. Запиши скорочену умову задачі.
2. Склади рівняння хімічної реакції.
3. Підкресли в рівнянні формули речовин, про які йдеться в умові задачі (відомої і невідомої).
4. Над формулами речовин з умови задачі запиши відому величину й невідому з відповідними одиницями вимірювання (йдеться лише про чисті речовини, без домішок).
5. Під формулами речовин з відомою і невідомою величиною запиши відповідні значення цих величин, знайдені за рівнянням реакції.
6. Склади й розв'яжи пропорцію на підставі двох даних, узятих з рівняння реакції, і двох даних — з умови задачі.
7. Запиши повне формулювання відповіді.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали з хімії за 8 клас, завдання школяру 8 класу, хімія онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.