KNOWLEDGE HYPERMARKET


34. Загальні способи добування солей, їх використання

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Загальні способи добування солей, їх використання

Добування солей
Найважливіші способи добування солей:
 1. Реакція нейтралізації:
  КОН + HNО3 = KNО3 + Н2О
 2. Взаємодія кислот з основними оксидами:
  CuO + H24 = CuSO4 + Н2О
 3. Взаємодія кислот із солями:
  ВаСl2 + H2S04 = BaS04↓ + 2НСl
 4. Взаємодія кислот з металами:
  Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
 5. Взаємодія двох різних солей:
  AgNО3 + КСl = AgCl↓ + KNО3
 6. Взаємодія солей з металами:
  Fe + CuSO4 = FeSО4 + Cu
 7. Взаємодія солей з лугами:
  ЗКОН + FeCl3 = Fe(OH)3↓ + ЗКСl
 8. Взаємодія лугів з кислотними оксидами:
  Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О
 9. Взаємодія основних оксидів з кислотними:
  СаО + SiО2 = CaSiО3
 10. Взаємодія металів із неметалами:
  Fe + S = FeS

  Є й інші способи добування солей. Отже, солі утворюються внаслідок хімічної взаємодії неорганічних сполук різних класів між собою та з простими речовинами.


Завдання для самоконтролю
1. Напиши рівняння реакцій добування: а) цинк оксиду і б) фосфор(V) оксиду двома способами.
2. Напиши рівняння реакцій добування: а) алюміній сульфату чотирма способами і б) магній хлориду п'ятьма способами.
3. Унаслідок дії нітратної кислоти на натрій карбонат кількістю речовини 0,25 моль виділяється карбон(IV) оксид об'ємом (н. у.)

(а) 22,4 л; (б) 11,2 л; (в) 5,6 л; (г) 2,8 л.
4*. Якщо пропускати надлишок сульфур діоксиду крізь розчин гашеного вапна, утворюється кисла сіль. Напиши рівняння реакції та обчисли об'єм сульфур діоксиду (н. у.), який прореагував з гашеним вапном, якщо при цьому добуто кальцій гідрогенсульфіт масою 50,5 кг.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Матеріали та завдання з хімії, допомога школяру, готуємось до школи онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.