KNOWLEDGE HYPERMARKET


70. Узагальнення з тем “БІОСФЕРА”, “ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА” та розділів “ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ”, “ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА”.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас. Повні уроки >>Географія: Узагальнення з тем “Біосфера”, “Географічна оболонка” та розділів “Земля - планета людей”, “Людина і географічна оболонка”.


Содержание

Сторінка для допитливих

 • У природі існують ритми різної тривалості: від дуже коротких до надзвичайно довгих. Крім добових та річних існують й багаторічні ритми. Були виявлені 11-річні ритми, що пов’язані з підвищенням сонячної активності. Це призводить до потепління клімату та зростання зволоження, а як наслідок і приросту частоти деяких захворювань. Геологи ж вважають, що зміни клімату можуть впливати й на активність рухів у земній корі.
 • Спостерігаються у природі 33-35-річні цикли зволоження. З циклами тривалістю 88 років пов’язують потепління і похолодання Арктики і Антарктиди. Підмічені також “надвікові” ритми, зокрема ритми зволоження що тривають 1800-1900 років. Нарешті, добре відомі в історії Землі кілька льодовикових епох і періодів потепління між ними. Їх періодичність складає 180-300 млн років. Причини таких тривалих ритмів вивчені недостатньо. Але вважають, що на них впливає зміна сонячної активності, яка в свою чергу викликає зміни у магнітному полі Землі та у рухах повітряних мас.
 • Географічна оболонка розвивається завдяки надходженню до неї різних видів енергії. Основний з них – енергія Сонця. На Землю потрапляє менше однієї двохмільярдної частки сонячної енергії. Але й це дуже багато. Кількість тепла, що Сонце лише за рік дає нашій планеті, можна одержати, спаливши 200 млрд. т кам’яного вугілля. Запасів водню на Сонці для такого потоку енергії ще вистачить на 10 млрд. років, тобто на період вдвічі більшій, ніж існує наша планета.
 • Цікаво, що загальної кількості сонячної енергії, що надходить до земної поверхні, рослини суші та моря використовують для фотосинтезу лише 1%. Якби “навчити” рослини використовувати більше енергії Сонця, може це розв’язало б продовольчу проблему?
 • Серед всіх природних комплексів Землі найбільш поширеними є ліси. За підрахунками в лісах сконцентровано 82% всієї рослинної маси. Ліси вкривають близько 30% площі суходолу. Вони є велетенською “біологічною фабрикою” планети, в якій постійно відбувається виробництво кисню, а також інших речовин: смол, кислот, цукрів, вітамінів, деревини.
 • В ХІХ ст. англійський фізик Вільям Томсон висунув гіпотезу “теплової смерті Всесвіту” у зв’язку з бурхливим розвитком промисловості. Завдяки згоранню палива у повітрі зменшується частка кисню і зростає відсоток вуглекислого газу. Це призводить до зростання температури повітря на всій планеті. Для того, щоб людство не загинуло від збільшення концентрації вуглекислого газу у повітрі, слід зберігати ліси, адже вони дають понад 60% кисню в атмосферу, в той час, як культурна рослинність полів та садів і рослини морів та океанів – лише 40%.

Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів

Перший рівень

Знайдіть правильні відповіді
1.    Біосфера – це ...
а) водна оболонка;  б) повітряна оболонка;  в) оболонка життя
2.    Засновником вчення про біосферу є:
а) Володимир Вернадський; б) Василь Докучаєв; в) Альфред Вегенер
3.    Найбільшу кількість видів живих організмів нараховує царство...
а) рослин; б) тварин; в) грибів;  г) бактерій
4.    Сукупність видів рослин, поширених на певній території, називається...
а) фауна; б) флора;  в) рослинність
5.    До складу біосфери входять:
а) нижній шар атмосфери, верхній шар гідросфери та літосфера; 
б) атмосфера, гідросфера, літосфера;
в) нижній шар атмосфери, гідросфера, верхній шар літосфери 
6.    Головною властивістю ґрунту є:
а) водопроникність;  б) пухкість;   в) родючість
7.    Яка речовина зумовлює темний колір та родючість ґрунту?
а) вода;  б) повітря;   в) гумус;  г) пісок та глина
8.    Потужність географічної оболонки вчені визначають у:
а) 35 км;  б) 550 км;  в) 55 км
9.    Властивостями географічної оболонки є:
а) наявність життя; б) переміщення повітряних мас;  в) зміна пір року; 
г) кругообіги речовин;  ґ) вивітрювання
10.    Основними закономірностями розвитку географічної оболонки є:
а) циклічність;   б) цілісність;   в) ритмічність;  г) різноманітність;
ґ) неоднорідність;  д) паралельність
11.    Періодичність та повторюваність явищ в географічній оболонці має назву:
а) комплексність;   б) зональність;  в) ритмічність
12.    Які з названих явищ є прикладами річних ритмів у природі?
а) мусони;  б) бризи;  в) зміна дня і ночі;  г) зміна пір року;
ґ) зимова сплячка тварин;  д) перельоти птахів в теплі краї
13.    Взаємозалежність природних компонентів у географічній оболонці має назву:
а) цілісність;  б) ритмічність;  в) зональність
14.     Найбільшим природним комплексом на землі є:
а) материки і океани;  б) географічні пояси;  в) географічна оболонка;
г) природні зони
15.     Азональним природним комплексом серед названих ПК є:
а) природна зона;  б) материк;  в) географічний пояс.
16.     Як називається закономірна зміна природних зон від екватора до полюсів?
а) широтна неоднорідність; б) довготна зональність; в) широтна зональність
17.     Виберіть назви характерних рослин тайги:
а) дуб; б) береза; в) сосна; г) липа; ґ) ялина; д) ковила; є) модрина; е) кедр
18.     Виберіть компоненти природи, характерні для степової зони:
а) мавпи;  б) білий ведмідь;  в) клімат помірний;  г) клімат екваторіальний; 
ґ) чорноземні ґрунти;  д) ґрунти сірі лісові;  є) гризуни;  е) ковила; ж) сосна;  з) перекотиполе;  і) бук 
19.     В межах яких основних природних зон розміщена територія України?
а) вологі екваторіальні ліси;   б) савани;   в) степи;  г) пустелі; ґ) тундра; 
д) тайга;  є) мішані ліси; е) широколистяні ляси;  ж) арктичні пустелі
20.     Як називають змінені людиною природні комплекси?
а) штучні; б) антропогенні; в) хибні

Другий рівень

Дайте визначення понять
“біосфера”, “рослинність”, “тваринний світ”, “флора”, “фауна”, “ґрунт”, “географічна оболонка”, “природні компоненти”, “природний комплекс”, “географічний пояс”, “природна зона”, “широтна зональність”.

Третій рівень

Доповніть схему стрілками, які відбивають взаємозв’язки компонентів природи у природному комплексі. На стрілках впишіть приклади цих взаємозв’язків.

Природний комплекс

Четвертий рівень

Використовуючи карти атласу, порівняйте компоненти природи різних природних зон світу. Результати запишіть у таблицю та зробіть висновок.

Порівняння компонентів природи: саван, степу, тундри


Сторінка для допитливих

 • Найбільшою в світі за площею державою є Росія. Її територія становить понад 17 млн. км2. На території Росії могло б розміститися півтори Канади, США або Китаю; понад двох Австралій чи Бразилій, 28 таких держав, як Україна.
 • Найменшою за площею державою світу є Ватикан, держава-місто, резиденція голови католицької церкви Папи Римського. Знаходиться у західній частині Риму. Площа становить 0,44 км2. У Ватикані немає постійних мешканців. Його обслуговує майже 2,5 тис. співробітників. Під час перебування на службі, їм надається ватиканське підданство. Папська держава чеканить власну монету, одержати яку є мрією нумізматів.
 • Крім Ватикану в Європі є інші держави-карлики, площа кожної з яких менша за територію Києва (830 км2). Це Андорра (468 км2), Мальта (316 км2), Ліхтенштейн (157 км2), Сан-Марино (61 км2), Монако (1,9 км2). Протягом історії в кожній з держав-крихіток склалися свої мікро-нації: андорці, мальтійці, ліхтенштейці, сан-маринці, монегаски.
 • Найвищим у світі рівнем густоти населення вирізняються країни-карлики. В Європі це Монако – майже 16,5 тис. чол/км2. Другим таким унікумом є азіатська країна-карлик Сінгапур, назва якої означає з санскриту “місто лева”. Тут середня густота населення складає майже 6,5 тис. чол/км2. Третьою за густотою населення державою є Мальта – майже 1,3 тис. чол/км2.
 • Цікаво, що щорічно в світі народжується близько 140 млн. чол., що майже складає населення такої країни, як Росія. Щодоби з'являється на світ 250 тис. нових землян. Це трохи менше населення Ісландії і дорівнює кількості жителів таких міст України, як Кременчук, Рівне, Чернівці або Хмельницький. Щохвилини на Землі народжується 175 дітей, а щосекунди троє.
 • Найбільш поширеними в світі мовами є китайська (нею говорить кожний п’ятий житель світу), іспанська, хінді, англійська, арабська, бенгальська, російська, португальська, японська. Роль основної мови міжнародного спілкування нині виконує англійська, якою в тій чи іншій мірі володіє кожний сьомий житель планети. В Європі найбільш вживана німецька мова. Вона є єдиною державною мовою в Німеччині, Австрії та Ліхтенштейні, а також однією з державних в Швейцарії, Люксембургу, Бельгії. Українська мова стоїть за 25-му місці в світі за числом людей, що нею говорять.
 • Більше всього в світі країн багатонаціональних. Такі держави переважають в Азії та Африці (крім північної частини). Найбільш багатонаціональною країною в світі є Індія, в якій проживає понад 150 націй та народностей. Майже стільки ж їх – в Індонезії. Багатонаціональною державою є й США. В Україні постійно проживають представники близько 130 націй та народностей.
 • Токіо – найбільше за кількістю жителів місто планети. Його назва перекладається, як “східне місто”. Вулиць тут настільки багато, що загальна їх протяжність перевищує половину земного екватора. Знайти адресу досить важко навіть для поліції та водіїв таксі, які славляться високою якістю послуг. Більшість вулиць не має назв. Таблички на будинках вказують номер району (їх у місті 23), блоку та квартир. У місті  зосереджено 90% японських засобів масової інформації, зареєстровано 120 тис. контор різних компаній, надають послуги понад 300 готелів, 70 тис. ресторанів та кав'ярень, близько 1 тис. таксопарків. Не даремно японська приказка свідчить: “Японія починається з Токіо”.

Сторінка для допитливих

 • Перші залізничні потяги були створені на початку ХІХ ст. Їх використовували для перевезення вантажів. При цьому швидкість їх пересування не перевищувала 16 км/год.
 • Перший автомобіль був зібраний німецьким інженером Карлом Бенцем у 1885 році. Він мав три колеса й їздив зі швидкістю до 16 км/год. Нині це авто зберігається у музеї місто Мюнхен (Німеччина).
 • Мандрувати небом люди почали на повітряних кулях, які заповнювали гарячою парою. Наприкінці ХІХ ст. були винайдені дирижаблі. Перший політ на аероплані було здійснено у 1903 році. Конструкції літаків, що були необхідні для ведення військових дій, почали швидко вдосконалювати під час Першої світової війни.
 • Давні римляни були великими майстрами прокладання доріг. Вони завжди намагалися збудувати дорогу якомога рівнішою. Й нині більшість автомагістралей європейських країн проходять вздовж старовинних римських.
 • Піднятися на стрімкий гірський схил можна за допомогою фунікулера – рейкової дороги на канатній тязі. Перші пасажирські фунікулери виникли в Італії та Австрії. В столиці України – Києві – фунікулер працює з 1905 року.
 • Щорічно в Океані виловлюють понад 70 млн. тон риби та інших морських тварин. Найбільші в світі риболовні флоти мають Японія та Росія. Якщо рибалки будуть виловлювати дуже багато риби, її не вистачить для майбутніх поколінь людей. Щоб цього уникнути, використовують сітки з великими проміжками між нитками, щоб молодь риби мала можливість врятуватися. Рибу не лише виловлюють з моря. Її також розводять на спеціальних рибних фермах. Крім того, що це дешевше та безпечніше, ніж рибальство у відкритому морі, це також дозволяє контролювати рибні запаси.

Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів

Перший рівень

Знайдіть правильні відповіді
1.    Скільки людей нині проживає на нашій планеті?
а) 5,5 млрд. чол.;  б) 6,5 млн. чол.;  в) 6,5 млрд. чол.
2.    Скільки людей нині проживає в Україні?
а) 47,5 млн. чол.;  б) 52 млн. чол.; в) 60,5 млн. чол.
3.    Густоту населення обчислюють за формулою:
а) чисельність населення розділити на площу території; 
б) чисельність населення помножити на площу території; 
в) площу території розділити на чисельність населення
4.    Найбільш заселеними територіями земної кулі є:
а) Південна та Східна Азія;  б) Північна Африка;   в) Австралія;
г) Західна і Центральна Європа;  ґ) Південна Америка; 
д) східне узбережжя Північної Америки
5.    Яка країна вирізняється в світі найбільшою чисельністю населення?
а) США; б) Індія; в) Китай; г) Бразилія
6.    Які з названих людських рас належать до великих?
а) метиси;  б) екваторіальна;  в) монголоїдна;  г) мулати;  ґ) європеоїдна  
7.    Якими ознаками розрізняються представники різних людських рас?
а) внутрішньою будовою тіла;  б) кольором шкіри;  в) рисами обличчя; 
г) мовою;  ґ) формою та кольором волосся  
8.    Расові ознаки виникли в наслідок:
а) походження різних рас від різних предків; 
б) дії на людину різних природних умов;  в) різної внутрішньої будови
9.    В яких частинах світу представники екваторіальної раси є корінними жителями?
а) Австралія; б) Азія;  в) Африка;  г) Європа;  ґ) Америка
10.    В яких регіонах корінними жителями є представники європеоїдної раси?
а) Північна Америка;   б) Європа;   в) Північна Африка;  г) Австралія;
ґ) Південно-Західна Азія;  д) Південна Африка;  є) Південна Америка;
е) Південна Азія;  ж) Східна Азія
11.    Хто з вчений вперше довів рівність людських рас?
а) Володимир Вернадський;   б) Джеймс Кук; 
в) Микола Міклухо-Маклай;  г) Христофор Колумб
12.    Які спільні ознаки мають люди однієї нації:
а) колір шкіри; б) мова; в) культура;  г) риси обличчя;
ґ) територія проживання  
13.    Які з перелічених народів належать до найчисельніших?
а) росіяни;  б) українці;  в) китайці; г) американці США;
ґ) німці; д) хіндустанці  
14.     Скільки в світі нині існує незалежних держав?
а) 192;  б) понад 200;  в) близько 240
15.     Як називається географічна карта, на якій позначені країни світу?
а) фізична; б) карта півкуль; в) політична
16.     Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Європі:
а) Великобританія;  б) Канада;  в) Україна;  г) Італія;  ґ) Індія
17.     Виберіть з названих країн ті, що знаходяться в Азії:
а) Китай;  б) США;  в) Бразилія;  г) Японія;  ґ) Казахстан; д) Німеччина
18.     Які з зазначених держав є сусідами України?
а) Польща;   б) Німеччина;   в) Великобританія;  г) Білорусь; ґ) Росія; 
д) Італія;  є) Іспанія; е) Угорщина;  ж) Румунія;  з) Казахстан;
і) Словаччина; к) Молдова
19.     Якою головною ознакою відрізняються сільські від міських населених пунктів?
а) кількістю населення; б) характером будівель;
в) характером роботи людей
20.     Найбільшим за чисельністю жителів містом світу є:
а) Москва, б) Лондон; в) Токіо;  г) Київ
21.     Які види господарської діяльності належать до промисловості?
а) землеробство;   б) електроенергетика;   в) транспорт;  г) металургія;
ґ) тваринництво;  д) освіта;  є) машинобудування
22.    Які з природних ресурсів є вичерпними?
а) корисні копалини;   б) вода;   в) енергія вітру;  г) земельні; ґ) лісові
23.    Які природоохоронні території дозволено відвідувати туристам?
а) природні заповідники;   б) природні національні парки;   в) зоопарки

Другий рівень

Дайте визначення понять
“Густота населення”, “людська раса”, “народ (етнос)”, “політична карта”, “столиця”, “державний кордон”, “село”, “місто”, “селище міського типу”, “промисловість”, “сільське господарство”, “транспорт”, “сфера послуг”, “навколишнє середовище”, “природні ресурси”, “природний національний парк”, “природний заповідник”

Третій рівень

Знайдіть відповідність між трьома колонками таблиці за запишіть відповіді трійками цифр.

Країни світу та їх столиці


Четвертий рівень

Порівняйте ознаки основних людських рас та зробіть висновок про те, як вони сформувалися. Результати запишіть у таблицю.


Людські  раси

Людські расиЗагальна географія, 6 клас.

Надіслано викладачами Міжнародного ліцею Гранд

С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Географія > Географія 6 клас