KNOWLEDGE HYPERMARKET


«Носороги». Гротесково-сатиричне зображення в «Носорогах» «омасовлення людей»

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас>>Зарубіжна література: “Носороги”. Гротесково-сатиричне зображення в “Носорогах” “омасовлення людей”, перетворення їх на “бедлам нелюдів”, що загрожує цивілізації й культурі. Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині. Антитоталітарний підтекст п’єси.

Феномен знеособлення людей набуває трагііронічного гротескного забарвлення у п'єсі «Носороги», в основу якої покладений абсурдно-фантастичний сюжет ма-сового перетворення людей на носорогів.

На тлі цієї пошесті лише головний герой, Беранже, зберігає свою людську подобу, через що й потрапляє у ситуацію протистояння натовпу.

Поштовх до написання твору, зазначав автор, надали враження французького письменника Дені де Ружмона від демонстрації нацистів на чолі з Гітлером у Нюрнберзі 1936 р. «Дені де Ружмон, - розповідав Ионеско, - бачив цей натовп, який поступово поглинала якась істерія. Здалека люди з натовпу, як шалені, вигукували ім'я цієї страшної людини. Гітлер наближався, і з його наближенням зростала хвиля психозу, що захоплювала дедалі нових людей. Цей безум, ця маячня спочатку здивували оповідача. Однак, коли Гітлер підійшов ближче, він і сам відчув, що безум от-от захопить і його, що він "наелектризований" заразною маячнею. Він уже готовий був піддатися цій марі, але тут щось піднялося з глибин його єства і почало протидіяти колективному урагану... У цей момент повстало все його єство, все те, що було "ним", - жодних аргументів проти, розум був ні до чого».


Розповідь очевидця містила - в стислому і ще не «зашифрованому» вигляді - зародок задуму «Носорогів». У ній простежуються тенденції, які виокремилися в п'єсі у дві провідні темати-ко-сюжетні лінії - розвиток колективної істерії (у драмі - пошесть «оносорожування») та ірраціональний опір одинака масовому психозу (у драмі він утілився в образі Беранже). Утім, слід зауважити, що змальовуючи бунт головного героя проти хвороби жахливого «омасовлення», драматург певною мірою спирався і на власний досвід. Адже, перебуваючи всередині процесу «колективістських мутацій» свідомості співгромадян у Румунії 30-х років, він усвідомив високу ціну самозбереження особистості.

Для розуміння проблематики та поетики «Носорогів» важливо мати на увазі її літературний контекст. З-поміж літературних чинників, що вплинули на художню своєрідність п'єси, Е. Ионеско називав «Перевтілення» Ф. Кафкн. Ця новела була прочитана ним під дещо несподіваним кутом, а саме, як історія пробудження «чудовиська» у звичайній людині. Таке сприйняття кафківського твору збіглося з провідною у художньому світі Ионеско емоцією здивування і людською природою, в якій причаїлися тваринні інстинкти, і історією, що з давніх-давен і до сьогодні повниться жахливими виявами людських звірств.

Відповідно до такого тлумачення метаморфози кафківського героя, драматург розгорнув на сцені яскраве видовище колективних «перевтілень» - масовий тріумф «чудовиськ», які вивільнилися з глибин людських індивідуальностей.

Цим, до речі, п'єса Йонеско відрізнялася від близького їй епохаль ного літопису чуми, створеного А. Камю, де пошесть була інакомовним утіленням насамперед абсурду зовнішнього. Йонеско ж наголосив на абсурді, притаманному внутрішньому світові особистості, Показуючи широким планом перетворення на носорога героя на ім'я Жан, драматург відтворює динаміку росту «внутрішнього чудовиська» і його остаточної перемоги над цивілізованою і гуманною частій ною особистості. У гаслах про пріоритет первісної сили над цінностями моралі та культури, які проголошує цей герой під час свого перевтілення, лунає відгомін ніцшсанської ідеї «надлюдини».


Отже, вигадане французьким драматургом «оносорожувані ня» постає поряд із такими знаковими метафорами мо-і дерністської літератури, як перевтілення Грегора Замзи у Кафки та оранська чума у Камю. Так само, як її попередниці, ця метафора не зводилася до однозначного тлумачення. Скажімо, до інакомовного зображення фашистської навали. Йонеско попереджав: «"Носороги", - звичайно, антифашистська п'єса, однак це ще й п'єса, спрямована проти всіх видів колективної істерії і проти тих епідемій, що вбираються в шати різноманітних ідей та розумності, залишаючись при цьому небезпечними епідемічними захворюваннями...» Отже, «оносоро-жування» - це й сліпе служіння людських «мас» ідеї революції, і тоталітаризм будь-якого ґатунку, і конформізм, який набуває розмаху суспільного явища, і навіть мода або єднання спортивних чи музичних «фанів» на стадіонах. Інакше кажучи, це узагальнення розмаїтих форм «омасовлення». І не самі по собі ці форми цікавили драматурга (розбіжності між ними у п'єсі іронічно представлені різницею між одно- і дворогими носорогами), а власне сутність процесу колективних мутацій.


Простежуючи етапи цього процесу, Йонеско відкриває у нібито абсурдній навалі «оносорожування» певну логіку, яка відображає закономірності поширення будь-якої колективної ідеї. Розповсюджуючись ушир і в глиб суспільства, захоплюючи спершу тих, хто легко піддається спокусі «омасовлення», далі - горезвісну більшість, що з покірністю стада прямує за ватажком і, врешті-решт, «останніх з могікан», які начебто сподівалися вистояти перед хвилею знеособлення, пошесть знищує всі цінності людського життя. Обов'язок і дисципліна, декларовані Жаном, віра Логіка у всесилля розуму, політичний активізм Ботара, пріоритет комфорту, обраний Дударом, ідея чесного служіння порядку, що її сповідує Папільйон, - все це з легкістю опереткових декорацій ламається під натиском «оносороженої маси». Йонеско демонструє на сцені парад збанкрутілих «сенсів життя», їхнього переродження у шаблони суспільної думки. За його логікою, саме мислення стереотипами робить людину сприйнятливою до колективістських ідей. І вистояти під натиском колективної істерії може лише людина, свідомість якої не спотворена стереотипами.


Такою людиною у п'єсі постає Беранже. Його бунт - не прикритий жодними гаслами, не підтриманий жодними доказами «здорового глузду», не зігрітий жодними надіями, інтуїтивний і природний, майже по-дитячому наївний, надихається природженою нездатністю бути «елементарною часткою» «оносороженої маси». Цей бунт і є вищим виявом людяності, адже він стверджує індивідуально-неповторну своєрідність особистості.


«Мене вражає успіх цієї п'єси, - одного разу поділився своїми сумнівами драматург. - Та чи розуміють її люди як слід? Чи розпізнають у ній той страхітливий феномен омасовлення, про який я говорю? А головне, чи всі вони є особистостями, які мають душу, єдину і неповторну?» Над цими запитаннями не завадить замислитися і сьогоднішньому читачеві «Носорогів».


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Які загальні тенденції були характерні для західної драматургії 50-60-х років XX ст.?
2. Дайте визначення трагікомедії.
3. Як реалізується настанова на розкриття найтонших порухів свідомості у п'єсі «Санта-Крус» М. Фріша? Розкрийте зміст назви твору.
4. Як ви гадаєте, що мав на увазі Е. Йонеско, коли стверджував: «Театр абсурду буде завжди!»? Чи згодні ви з його прогнозом?
5. Що надихнуло Е. Йонеско на задум «Носорогів»?
Які інакомовні значення має сюжет про пошесть «оносо-роження»?
6. Порівняйте метафори перетворення особистості на комаху («Перевтілення» Ф. Кафки), пошесті чуми («Чума» А. Камю) та масового перетворення людей на носорогів («Носороги» Е. Йонеско).


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Завдання та відповіді з зарубіжної літератури по классам, планування уроків з зарубіжної літератури 11 класу, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.