KNOWLEDGE HYPERMARKET


Безособові форми на –но, -то

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Безособові форми на –но, -то

247. Прочитайте. Поміркуйте, що означають виділені форми дієслів: дію, що її виконала конкретна особа, чи результат дії без вказівки на особу її виконавця?
  Ідея повного перекладу Біблії українською мовою виникла у Пантелеймона Куліша під час спілкування з Тарасом Шевченком. Річ у тім, що всі попередні переклади Святого Письма було здійснено старослов'янською мовою.
  Працю над перекладом було розпочато лише через вісім років після смерті Кобзаря. Куліш переїхав до Відня, де й відбулася його зустріч із фізиком Іваном Пулюєм. Молодий учений досконало володів давніми мовами. Переклад Біблії вже по смерті Куліша завершив видатний письменник Іван Нечуй-Левицький.
  Уперше видрукувану в перекладі П. Куліша за участю І. Нечуя-Левицького та І. Пулюя Біблію було представлено у квітні 2001 року в Національному музеї Т. Г. Шевченка в Києві.
                                                                                                                                       За Є. Кирилюком.
248. Прочитайте. Порівняйте роль виділених у реченнях обох колонок дієслівних форм. Дайте відповіді на подані після таблиці запитання.
Здається.jpg
Речення якої з колонок двоскладні, тобто мають обидва головні члени речення? Яким членом речення є виділена дієслівна форма? Яким членом речення є іменник, пов'язаний за змістом із цією дієслівною формою?
Речення якої з колонок односкладні, тобто мають один головний член речення? Яким словом цей головний член речення виражений? Яким членом речення є іменник, пов'язаний за змістом із цією дієслівною формою?

Невідмінювані дієслівні форми на -но, -то є головними членами (присудками) в односкладних реченнях: Весь світ даровано людині. І даль піснями перевито (М. Рильський ).
При таких дієслівних формах не вживають орудного відмінка іменника, який називає виконавця дії. Вони вказують на результат дії: У хаті прибрано, мов на Великдень (М. Стельмах). Все переспівано, все обговорено дуже докладно (В. Самійленко). Знов шляхи відкрито бджолам (Д. Павличко). Неначе із золота, звито бджолу золотисту (Є. Гуцало).
Дієслівні форми на -но, -то утворюють від пасивних дієприкметників на -ний, -тим: сказаний — сказано; закритий — закрито.
Для наголошення значення минулої дії безособові дієслівні форми на -но, -то вживають із допоміжним дієсловом було: Шаблю було вибито з рук. Але з серця не вибито духу волі (Олесь Гончар). Мене було звідомлено: «Приходь!» (Д. Павличко). А єдиних слів, на жаль, було не сказано... (Б. Олійник).

249. Прочитайте речення. Визначте дієслівні форми на -но, -то. З'ясуйте їхні лексичні значення.
1. У полях Берестечка поховано прадідів кості (А. Малишко). 2. Волинщину, Подільщину могилами зрито, снарядами збито, ні орано, ні сіяно під чорнеє літо (П. Усенко). 3. Хилилася у гетьмана старого голова. На вістрі шаблі сховано всі вольності й права (І. Драч). 4. Шабля у руці! І спіле жито копитами збито! (Олег Ольжич). 5. І не порушено в серці звитяги! Не схилено стяги! (А Малишко). 6. Розорано й розорено стерню, що вже, здається, й не уродить колос (Є. Гуцало). 7. Не розвідано й не розпитано про шляхи степових навал (Є. Маланюк). 8. Чужинця виженемо. Судьбою так дано (А. Малишко).

♦ Лексичне значення виділеного слова з'ясуйте за тлумачним словничком.
♦ До слова стяг доберіть синоніми.

250. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки безособові дієслівні форми на -но, -то.
1. Усе на світі ... мозолями. 2. Як набуто, так і... . 3. ... абияк, то і вийшов кривуляк. 4. За наше жито ще нас і ... . 5. За планом ... , а в полі не ... . 6. Де ... на живу нитку, там чекай дірку.
Довідка: Бито. Створено. Зроблено. Зшито. Посіяно. Орано. Збуто.
♦ З-поміж безособових дієслівних форм визначте синоніми та антоніми.
Що ви знаєте про Берестецьку битву? Чому, на вашу думку, потрібно пам'ятати не лише переможні, а й трагічні сторінки історії? Складіть про це роздум.

251. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники та відповідні дієслівні форми на -но, -то. Утворені форми запишіть, визначте спосіб їхнього словотворення.
 Підписати, перекласти, прийняти, вишити, вивчити, збити.
 
252. Перепишіть речення, підкресліть у них усі члени речення. З'ясуйте, якими членами речення є безособові дієслівні форми на -но, -то.
1. Ніде не переступлено закону. Нікому не перейдено путі (Б. Олійник). 2. Не розмежовано душу і розум. Душу осяяно розуму світлом, розум осяяно світлом душі (М. Самійленко). 3. Дух не закуто. Хочеться жить! (М. Вороний). 4. Ніколи серце не проща того, що розумом безжально вбито (Д. Павличко). 5. Вперше вчуто силу добрих слів. Вчуто порух людяності в душах (В. Самійленко). 6. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ми народжені тоді? (В. Симоненко). 7. Недоговорено багато і недоспівано, на жаль (Я. Воронько). 8. Не добудовано світ. Був він і є крихким (М. Самійленко).
♦ Підкресліть у словах орфограму «не з дієсловами». Обґрунтуйте написання слів із цією орфограмою.
Про яку людину можна сказати словами поетеси Ольги Слоньовської «Так мало прожито. І так пережито багато»? У відповіді вживайте безособові дієслівні форми на -но, -то.

253. Перепишіть, від пасивних дієприкметників утворіть безособові дієслівні форми на -но, -то. У записаних реченнях підкресліть граматичні основи.

Та в.jpg
  Рушник вишитий розкішним рослинним орнаментом. Калинові кетяги розташовані по краях, вінки з барвінку розміщені вище, а виноградними гронами прикрашена середина білого полотнища.
  Мереживо на рушнику виконане вручну, його візерунок тематично пов'язананий з орнаментом вишивки.
                                                                        З довідника.
♦ Чи змінився зміст висловлювання від такої заміни? Поясніть, як саме.
♦ Позначте в словах вивчені орфограми.
Чи зберігають у вашій родині рушники? Чи знаєте ви їхню історію і символіку? Розкажіть «рушникову історію» вашої родини.
Чи знаєте ви символічне значення рослин і тварин, що їх зображають на рушниках? Як ви уявляєте дерево життя.
 
254. Перепишіть, на місці крапок уставте пропущені літери, розставте розділові знаки. Визначте безособові дієслівні форми на -но, -то, після кожної запишіть у дужках пасивний дієприкметник, від якого її утворено.
Зразок: Дано (даний) вуста мені, щоб правду говорив я ними (М. Саміиленко).
  Україно Земле кохана Скільки поту г..ркого вил..то на твої ниви Скільки крові прол..то на роси ч..стії Скільки ж..та витоптано ворожими к..ньми Скільки могил в..соких самотньо в ст...пу бов..аніє Л..жать у тих могилах лицарі славні що боронили волю рідного краю То предки твої читачу Хіба не тобі заповідано ними в піснях стати за правду за землю рідну
                                                                                      За Ю. Му шкетиком.
♦ Прочитайте, дотримуючи правильної інтонації.

255. Поясніть значення фразеологізмів. Із двома-трьома складіть і запишіть речення.
1. На роду написано. 2. Повито темрявою. 3. Неначе медом помазано. 4. Он де собаку зарито! 5. Усі мости спалено. 6. Вилами по воді (у трубі помелом) написано.
Придумайте кілька загадок про комп'ютерне приладдя, уживаючи дієслівні форми на -но, -то.
 
256. Перепишіть, на місці крапок уставте пропущені літери. Визначте безособові дієслівні форми на -но, -то, з'ясуйте їхню синтаксичну роль, підкресліть їх як члени речення.
1. Вже заволочено серпанком сіреньке небо (Леся Українка). 2. Дивне місто проти сонця! Всі взолочено віконця! (П. Тичина). 3. Небо незміряне всипано зорями (М. Старицькии). 4. В..чірню сизу даль узором срібним куто (Є. Маланюк). 5. Усе повито голубим і пересновано сріблястим (М. Луків). 6 Б..гато зірочок блискучих ро..сипано по небесах (Л. Глібов).
Розкажіть про омріяну вами подорож. У висловлюванні вживайте безособові дієслівні форми на -но, -то.

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.