KNOWLEDGE HYPERMARKET


Букви н та нн у прислівниках

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Букви н та нн у прислівниках

421. Порівняйте правопис прикметників, дієприкметників та утворених від них прислівників.Зробіть висновок: чи існує закономірність між написанням у них н і нн? Яка?
Спокійний — спокійно,                       старанний — старанно,
зляканий — злякано,                         незрівнянний — незрівнянно,
захоплений — захоплено,                  незліченний — незліченно.

У прислівниках, утворених від прикметників із н, пишуть одну літеру ні слухняний — слухняно; несподіваний — несподівано.
У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть н: полегшений — полегшено; вихований — виховано.
У прислівниках, утворених від прикметників із нн, пишуть нн: сонний — сонно; страшенний — страшенно; несказанний — несказанно.
З нн пишуть прислівники зрання, спросоння, попідтинню, навмання, попідвіконню, востаннє.

422. Прочитайте. Поясніть написання прислівників з н та нн.
I. 1. Стій, серце, стій! Не бийся так шалено! (Леся Українка). 2. Серце завмерло. А я заворожено слухаю музику фортепіанну (В. Ковалівська). 3. І пальці струнами невпинно біжать (В. Сосюра). 4. Напружено, натужно б'ється беззахисне, відкрите серце (П. Перебийніс).
II. 1. Сонце заходило червоно (Григір Тютюнник). 2. Ноче, ти надходиш невблаганно! (Є. Маланюк). 3. Спочила втомлено земля, серпанком ночі оповита (М. Вороний). 4. А тут ніч темна така, що тільки навмання вгадуєш дорогу (П. Куліш).

423. Перепишіть, від поданих у дужках прикметників утворіть прислівники.
1. Море так (невинний) голубіє під стінами скель (М. Коцюбинський). 2. Душа була печальна, ніби море, важка (страшенний) від чужих секретів (Ю. Шешуряк). 3. (Органний) гуде комиш (В. Коротич). 4. Олесь (старанний) скрипів олівцем і (натхненний) прицмакував (Григір Тютюнник).
• Позначте в словах орфограму «н та нн у прислівниках».

424. Утворені від поданих слів прислівники з подвоєними літерами і без подвоєння запишіть у дві колонки.
Поважний, щоденний, стражденний, пригнічений, засоромлений, несказанний, незрівняний, наполоханий, незмінний.
• Позначте в словах орфограму «н та нн у прислівниках». Написання слів обґрунтуйте відповідним правилом.

425. Перепишіть, на місці крапок упишіть н або нн.
1. О Україна, Україна! Єднаються душа і пісня в ній вільно так і так глиби..о (Б. Маріан). 2. Струни рідного краю у серці щоде..о звучать (М.Дорош). 3. Моя пречиста Україно, озвись до мене тополи..о (Л. Павлів). 4. І серце рветься так дити..о! (В. Заєць). 5. Різдвя..о стелиться дорога у рідні батьківські краї (С. Лепех). 6. Сніг падав безшелесно й рівно, тума..о танули вогні (М. Рильський). 7. Коні шале..о бігли по полю, бігли по полю, шукаючи волю (Б. Костиря).
• Позначте в словах вивчені орфограми.

426. Прочитайте подані у двох колонках речення. Прокоментуйте написання виділених слів. Перепишіть подані після таблиці речення. Обґрунтуйте правопис виділених прислівників.
Перед.jpg
1. Усе так незбагнено, так неймовірно (С. Короненко). 2. Я передумала дум незліченно багато (О. Омельченко). 3. Життя безупинно і невблаганно іде на мене, як хвиля на берег (М. Коцюбинський). 4. Як жити хочеться! Несказано, безмірно (Олександр Олесь).

427. Прочитайте. Поясніть написання виділених слів.
1. Дощ надів нейлоновий плащ і кудись навмання побрів (Г. Гордасевич). 2. Позавіконню плющало (В. Захарченко). 3. А душу сонце знов торкне крізь скло морозне зрання (М. Рильський). 4. Озвалася перша пташка чи спросоння, чи просто звикла прокидатися найраніше (Г. Пагутяк). 5. Вже хміль всихає понадтинню (Л. Костенко). 6. Як вовкулака попідтинню, сухий валується полин (О. Довгий).
• Поясніть значення фразеологізмів говорити навмання; верзти як спросоння; тинятися попідтинню. Складіть із ними речення.

428. Прочитайте. Виберіть із речень прислівники, що їх можна вжити в розповіді про коня та в описі цієї тварини.
1. Комусь машину, а мені — коня, гнідого молодого гриваня! І ми, і пісня степом — навмання, і жоден вітер нас не здоганя! (О. Орач). 2. Пролетіла шалено кіннота, тільки сухо копита дзвенять (В. Сосюра). 3. Заіржав страшенно кінь і битися почав у своїм стійлі (І. Франко).
• Складіть усне висловлювання «Мій сон про казкового коня». Використайте вибрані з речень і самостійно дібрані прислівники з н та нн.
• Спробуйте скласти вірш, використавши такі рими: коня — навмання; (тишу) порушено — (дивлюся) зворушено; щоденно — страшенно.
Франчук.jpg 


429. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та вставляючи пропущені літери.
1. Стежка була страшен..о балакучою, щодня сто разів казала Доброго дня Як ся маєш Будь здоров Щасти! (Д. Павличко). 2. Скорпіоном язик твій був нам він труїв нас і жалив невпин..о (Леся Українка). 3. Весь час я страшен..о напружений зморений і ро..строєний (М. Коцюбинський).


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.