KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вживання сполучників у простому й складному реченнях

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Вживання сполучників у простому й складному реченнях


Відповідальність у дружбі
410.1. Прослухайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. З якого твору взято уривок? Які слова найточніше передають основну думку? Доберіть заголовок до тексту.


Настав день прощання. «Піди поглянь ще раз на троянди, — сказав Лис Маленькому принцу. — Ти зрозумієш, що твоя троянда — єдина в світі. Коли повернешся, щоб попрощатися, я розкрию тобі один секрет. Це буде мій тобі подарунок».


Маленький принц пішов поглянути на троянди. «Ви зовсім не схожі на мою троянду, — сказав він. — Ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Таким був раніше мій Лис. Він нічим не відрізнявся від тисяч інших лисиць. Ми подружились, і тепер він — єдиний у цілому світі...»


Троянди зніяковіли1. «Ви красиві, але пусті,— продовжував Маленький принц. — Хтось скаже, що моя троянда схожа на вас. Мені вона найдорожча, адже її, а не вас, я поливав кожного дня, її накривав скляним ковпаком, захищаючи від вітру. Я слухав, як вона жалілась і хвалилась. Я прислухався до неї, навіть коли вона мовчала».
Маленький принц повернувся до Лиса. «Прощавай,— сказав Лис. — Мій секрет дуже простий: пильним є лише серце.


1 Зніяковіти — засоромитися (рос. сконфузиться).

Ukrmova7-2-13-il8.JPG

А. де Сент-Екзюпері. Ілюстрація до казки «Маленький принц»


Найголовнішого очима не побачиш. Твоя троянда дорога тобі, бо ти віддавав їй увесь свій час. Люди забули цю істину, але ти не забувай: ти відповідальний за всіх, кого приручив. Ти відповідальний за свою троянду». «Я відповідальний за свою троянду»,— повторив Маленький принц, щоб краще запам'ятати (За А. де Сент-Екзюпері).


II.    Чому Лис і троянда стали для Маленького принца єдиними й найдорожчими? Який секрет розкрив Лис Маленькому принцові? Поясніть, як ви розумієте вислів: Ти відповідальний за всіх, кого приручив.


III.    Прочитайте текст за особами, передаючи за допомогою інтонації характер і настрій персонажів.


IV.    Прочитайте речення з виділеними сполучниками, з'ясуйте їх роль у тексті; зверніть увагу на вживання розділових знаків. Випишіть по одному реченню, в яких сполучники з'єднують: а) однорідні члени речення; б) прості рівноправні речення у складному; в) залежне речення з головними у складному. Визначте види сполучників за вживанням.


411.1. Відновіть вірш Василя Симоненка, вживаючи замість крапок сполучники. Спробуйте виконати завдання самостійно, потім перевірте за довідкою. Як змінився вірш? Виразно прочитайте його.


Лист
Знов листа мені прислала мати, невеличкий лист — на кілька слів. Пише, рідна, ... навколо хати наш садок вишневий забілів.
Наче вчора бігав я до школи ... садив ті вишенькі малі, ... тепер гудуть над ними бджоли ... поважні пустуни-джмелі... Слів таких і треба небагато, ... вони, ... весняні пісні, принесли в гуртожиток в кімнату теплі-теплі спогади мені.
В.Симоненко


Довідка: що, і, а, і, та, як.


II. Пригадайте випадок із власного життя, коли кілька теплих, добрих слів змінили ваш настрій, додали впевненості в собі. Складіть діалог на цю тему.


Чи можна замінити сполучник синонімом?


Деякі сполучники сурядності й підрядності можуть уживатися з тим самим, тобто синонімічним значенням.


Серед сурядних синонімічними можуть бути єднальні сполучники і, та, коли вони не повторюються: Зеленіють по садочку черешні та вишні (Т. Шевченко).— Зеленіють по садочку черешні й вишні.


Заміна і сполучником й не повинна порушувати правила милозвучності: сонце й місяць; висока й струнка. Але: ніч і день (а не ніч й день); груші і яблуні (а не груші й яблуні).


Протиставні сполучники та, проте, зате, однак можна здебільшого замінювати: Легко говорити, та (але, проте) не так легко зробити (Нар. творчість).


Синонімічними є і розділові сполучники або, чи: Чемерицю слід заготовляти в серпні чи (або) в квітні (Є. Гуцало).


412. І. Прочитайте текст. Які сполучники можна замінити синонімічними? У яких випадках заміна недоцільна? Чому?


Кожна фортеця чи замок має своє обличчя і свою душу. Придивіться до Одеського замку. Одразу помітите його суворий і стриманий характер.


Замок розташований біля селища Одеська неподалік від Львова. Упродовж трьох століть його стіни неодноразово захищали околишніх1 мешканців, але з XVI століття замок уже не схожий на фортецю. Новий господар перетворив його на розкішний палац, а замковий парк прикрасив альтанками2, місточками та французькими скульптурами.


1 Околишній — рос. окрестный.

2 Альтанка — рос. беседка.

Ukrmova7-2-13-il9.JPG

Олеський замок


Нині частину споруд Одеського замку відбудовано, і відвіду¬вачі можуть більше дізнатися про його історію (За М. Муляр).


II. Поясніть правопис виділених слів.
Можна замінювати синонімами деякі підрядні сполучники:
1)    бо, тому що: Серед дерев він найдужче любив липу, бо (тому що) звик бачити її з малих років (М. Ярмолюк);
2)    аби, щоб: Треба працювати, аби (щоб) шматок хліба мати (Нар. творчість);
3)    ніби, наче, неначе, мов, мовби, як: Тільки буйні жита стиха шурхотіли довгими колосками, мов (ніби, наче) розмовляли з собою (І. Нечуй-Левицький). Собор виник, мов (як, наче) з легенди (О. Гончар);
4)    коли, якщо: Якщо (коли) вийти вчасно, встигнемо дійти пішки.


413. Спишіть речення, замінюючи виділені сполучники синонімами. 1. То були гарні слова, бо поганих дід не говорив мені. 2. Сусідські хлопчаки були вірні Андрієві друзі і надійні охо¬ронці його квітів та саду (З тв. В. Симоненка). 3. У бджоли важка робота, та солодкий її мед. 4. Людина в ріднім краю, мов квітка в травневім гаю. 5. Виявляй милосердя, аби мати його від інших (Нар. творчість). 6. Кругом місяця небо таке яс¬не, неначе воно світилось наскрізь (/. Нечуй-Левицький).

7. Я любив, коли скидалась риба в озері чи в Десні на захід сонця (О. Довженко).
414. Пригадайте, що таке непряма мова. Як відбувається заміна прямої мови непрямою? Яка роль сполучників під час такої заміни? Поясніть це на прикладі поданих у таблиці речень.


Заміна прямої мови непрямою

Пряма мова

«Квіти люблять щасливих»,— розповідав Андрій.

«Прокинься, прокинься, сину», — просила мати.

«Ви бачили, скільки на квітах
уранці роси?»  — запитав він
(Із тв. В. Симоненка). «Ми підемо дивитись, як сонце сходить»,— сказала мати (За С. Васильченком).

Непряма мова

Андрій розповідав,  що   квіти люблять щасливих. Він  запитав,  чи  бачили  ми, скільки на квітах уранці роси.


Мати просила, щоб син прокинувся.


Мати сказала, що ми підемо дивитись, як сонце сходить.Під час заміни прямої мови непрямою використовують сполучники підрядності: Леся запитала: «Сніг уже розтає в лісі?» — Леся запитала, чи вже розтає сніг у лісі.


415. Прочитайте і спишіть речення, замінюючи пряму мову непрямою. Підкресліть сполучники та визначте їх види за вживанням та за будовою.


Лис запитав у Маленького принца: «Що ти тут робиш?» Хлопчик відповів: «Друзів шукаю». «Пограйся зі мною»,— попросив Маленький принц Лиса. «Спочатку ти приручи ме¬не»,— запропонував Лис хлопчикові. «Чи тоді ми будемо друзями?» — поцікавився Маленький принц. «Тоді ми будемо потрібні одне одному»,— відповів Лис (За А. де Сент-Екзюпері).


416.    Складіть діалог, обігравши ситуацію. Ваш друг приніс додому кошеня (цуценя або іншу тваринку); коли воно підросло, другові набридло доглядати за ним, і він пропонує його вам. Яка розмова відбудеться між вами?


417.    Перекладіть текст українською мовою. Назвіть сполучники та порівняйте їх вживання в українській і російській мовах. Назвіть спільне й відмінне.


«Скучная1 у меня жизнь,— опять заговорил Лис. — Я охочусь2 за курами, а люди охотятся за мной. Моя жизнь словно солнцем озарится1, если ты меня приручишь.


1 Скучный — укр. нудний.

2 Охотиться — укр. полювати.
 
Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба и колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чём мне не говорят, и это грустно. Как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне о тебе, и я полюблю шелест колосьев на ветру, потому что у тебя золотые волосы» (За А. де Сент-Екзюпері).

418. І. Підготуйте усний переказ тексту вправи 410, передаючи пряму мову непрямою. Складіть і запишіть простий план переказу. II. Випишіть із тексту речення з виділеними сполучниками, замінюючи пряму мову непрямою. Назвіть види сполучників, які ви при цьому використали.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.