KNOWLEDGE HYPERMARKET


Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі


Тобі вже відомо, що природа складається з окремих компонентів, які виникли й існують незалежно від людини. Це грунт, повітря, вода, рослинність, тваринний світ тощо. У процесі тривалої взаємодії усіх цих компонентів виникають природні комплекси. Найбільшим є географічна оболонка Землі. Зміна будь-якого компонента неминуче призводить до зміни природного комплексу в цілому.


Взаємодія людини з природою

Як частина природи людина завжди взаємодіяла і взаємодіє з усіма її компонентами. У далекому минулому вона цілком залежала від природи. З розвитком землеробства і скотарства взаємозв'язки людини й природи набули нового змісту. Посухи і повені знищували врожаї, що призводило до загибелі худоби. І людина змушена була вживати заходів, аби захиститись від стихійних лих, намагаючись удосконалити природу. Вона почала будувати дамби, зрошувальні канали, вирубувати ліси, осушувати болота. Поступово, із зростанням населення, розвитком науки й техніки вплив людини на природу набуває величезних масштабів.


Сучасна людина використовує дедалі більше природних багатств. Вона навчилася долати великі відстані літаками, поїздами, здолала земне тяжіння й дісталася космосу. Проте природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. А щоб жити, вона повинна дихати, їсти, пити. На добу людині потрібно 2 л води, 2 кг їжі та майже 25 кг повітря. Для її життя необхідні певні умови, певна температура навколишнього середовища. Тобто йдеться про сукупність усіх тіл, сил і явищ природи, що оточують людину і з якими вона безпосередньо взаємодіє. Отже, для нормального існування людського суспільства необхідні корисні копалини і джерела енергії, родючі грунти, водойми, ліси та інші природні багатства. Наявність цих умов визначає діяльність людини та розселення на планеті.


Розглядаючи взаємовідносини людини з природою, можна виділити два основних напрями: вплив природи  на людину та її діяльність; вплив людини та її діяльності на природу.


Вплив природи на людину та її діяльність

У місцях, де є сприятливі умови для землеробства і тваринництва, проживає більше людей, ніж у горах і пустелях, де умови для господарювання набагато складніші. Великі міста й густо населені райони розташовані там, де є корисні копалини, де зручно прокладати транспортні шляхи (на узбережжях річок, морів, океанів). Природа змушує людину будувати своє житло, пристосовуючи його до холодних або жарких кліматичних умов, вирощувати певні види сільськогосподарських культур, розводити свійських тварин.

Природа впливає й на здоров'я людини. У найсприятливіших умовах на берегах морів та озер, у гірських районах, там, де є лікувальні мінеральні джерела, розташовано санаторії, будинки відпочинку, туристські бази. Проживання в такій місцевості хоча б нетривалий час зміцнює здоров'я людини.


Вплив діяльності людини на природу

Використовуючи багатства природи, людина не завжди думає про можливі негативні наслідки, що можуть призвести до змін природних комплексів і, зрештою, зробити Землю непридатною для життя.

З давніх-давен люди займаються землеробством, використовуючи для цього родючий грунт. Своєю діяльністю людина може виснажувати ґрунти, погіршувати їх родючість неправильним обробітком, внесенням надмірної кількості добрив та отрутохімікатів, проведенням без наукового обгрунтування зрошення та осушення земель. В Україні, зокрема, землеробство найпоширеніше в лісостеповій і степовій зонах. Воно визначає поширення в природних комплексах сільськогосподарських угідь, зрошувальних систем, тваринницьких ферм тощо.


Ще більше вплинула на природні комплекси Землі діяльність промислових підприємств, особливо таких, що пов'язані з видобутком і переробкою корисних копалин. Це шахти, рудники, кар'єри, металургійні, хімічні підприємства. Вони займають великі площі, на яких розміщуються виробничі корпуси, спеціальні території для зберігання видобутих корисних копалин, відвалів пустої породи та відходів виробництва. Ці рукотворні гори значно вищі за багатоповерхові будинки.


Люди побудували теплові, атомні та гідроелектростанції, лінії електропередач, покрили планету мережею залізниць та автомобільних шляхів, прокопали безліч тунелів, проклали трубопроводи для транспортування рідкого й газуватого палива, створили водосховища, знищили та поновили лісові масиви. Електростанції, радіо- та телестанції заполонили навколоземний космічний простір випромінюванням різних видів. Нині на Землі майже немає територій, на яких не позначилася б діяльність людини.


Нарешті, щоб жити, відпочивати, задовольняти свої духовні потреби, люди побудували величезні міста та інші населені пункти. Будівництво поселень також значною мірою змінює природні компоненти: вирівнюється поверхня, прокладаються різні комунікації (водо- та газопроводи, лінії електропередач). У населених пунктах створюють парки, сквери, ботанічні сади тощо.


Отже, у процесі господарської діяльності людини замість природних утворилися господарські комплекси. Порушуючи взаємозв'язки в природних комплексах, змінюючи їх, людина пристосовує природу до своїх потреб, при цьому не враховуючи можливі шкідливі наслідки.


Висновки
1. Усі компоненти природи в природному комплексі перебувають у постійній рівновазі. У разі її порушення можливі вкрай негативні наслідки.
2. Людина, використовуючи природні багатства, впливає на навколишнє середовище й змінює його у процесі господарської діяльності.
3. Основними видами господарської діяльності є землеробство, тваринництво, промислове управління, транспорт, будівництво, торгівля, охорона здоров'я (лікарні, поліклініки), освіта (школи та інші навчальні заклади).

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Матеріали з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.