KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія
Географія уроки.jpeg
 

Содержание

Географія

Це найдавніша наука, яку ми називаємо географія, була заснована ще в еллінську епоху. Але мета та задачі, які вона вирішувала в давнину, кардинально змінилися.

Що досліджує географія?

Географія є наукою про Землю, яка досліджує її рельєф, оболонки, земну кору, водойми, та звичайно ж клімат нашої планети, а також розташування материків, островів, країн та населених пунктів.

Під предметом географія ми розуміємо цілісний комплекс наук, які займаються дослідженням географічної оболонки Землі та її просторовими закономірностями.

Ця найстарша з наук поділяється на два види:

 • Фізична географія охоплює вивчення географічної оболонки в усій сукупності з її складовими природними комплексами. Землезнавство в комплексі з ландшафтознавством є її основою.
 • Соціально-економічна – це географічна наука, яка засвоює територіальну організацію нашого суспільства.

     Knop 1 - копия.jpeg  Обери свій клас і вивчай географію онлайн за звичайною шкільною програмою!

Які головні задачі географічної освіти в шкільній програмі?

 • Виходячи із отриманих знань, допомогти школярам сформувати діалектично-матеріалістичну систему поглядів;
 • Показати закономірності еволюції природи, а також природних комплексів в усій їх сукупності;
 • Передати інформацію про рельєф земного шару та познайомити з історією його формування;
 • Розширити поінформованість дітей про внутрішні води планети Земля та її Світовий океан;
 • Познайомити із різноманітними кліматичними та природними зонами планети.

Програма шкільної географії має за мету показати учням взаємозв’язок природи та людини, до яких змін може призвести нераціональне використання людиною природних ресурсів.

Також із шкільного курсу географії учні дізнаються про географічні особливості Землі та окремо взятих країн, навчаються розуміти та аналізувати вплив людини на природу, як в позитивному, так і в негативному сенсах. Школярі будуть знати, як впливає на органічний світ діяльність людей.

     Knop 1 - копия.jpeg  Найцікавіші уроки  підвищеного стандарту з географії для тебе саме тут!

З чим нас знайомить географія?

Цей шкільний предмет знайомить школярів:

 • Із розподілом виробництва;
 • З природними запасами та трудовими ресурсами;
 • З господарчою експлуатацією природних ресурсів;
 • Розкаже про територіальний розподіл людського труда в різних країнах;
 • Розкаже про основи економічного районування;
 • Познайомить як раціонально організовувати виробництво;
 • Розкаже про основні принципи виробничо-територіальних комплексів.

Що дає школярам вивчення географії?

Шкільна географічна освіта допоможе дітям розібратися в природних явищах, щоб виявити суспільно-економічні закономірності та в подальшому навчитися застосовувати їх на практиці.

Вивчення цього предмету допоможе учням в майбутньому адекватно реагувати на зміни, що відбуваються навколо, та більш усвідомлено підходити до практичної діяльності.

Шкільна програма допомагає учням набути необхідні життєві вміння. Діти на уроках географії вчаться читати карти, розуміти їх та використовувати в майбутньому. Тільки географія готує школярів до розуміння топографії та картографії.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

Онлайн програма Гіпермаркету Знань знайомить дітей та дорослих із величезною кількістю корисних та цікавих уроків. Тут ви зможете отримати ще більше знань про материки, країни, континенти. Ця програма дозволить вам отримати багато різноманітної інформації, яка необхідна для розвитку людського суспільства в гармонії з природою..

З Гіпермаркетом Знань ви зможете продовжити знайомство з географією за допомогою інтерактивного навчання. У вас з’явиться чудова можливість в онлайн режимі продовжити вивчати предмет за допомогою цікавих матеріалів.

Переконайся, що  саме тут зібрані найкращі шкільні уроки з географії:

Тихий океан – найбільший океан Землі

Загальні особливості клімату

Води суходолу. Найбільші річкові системи. Озера.

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку.

Австралія — найменший материк Землі

Усі уроки з географії можна скачати, перейшовши на головну столінку Гіпермаркету знань.