KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географія уроки

Гіпермаркет Знань>>Географія

Search Computer.jpg
Визначення терміну
Географія — наука, яка вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини. Сьогодні  поняття географія заміщено поняттям географічні науки. В перекладі з грецької слово «географія» перекладається таким чином:  γεωγραφία, опис землі, походить від двох еллінських слів: γεια — Земля і γραφειν — писати, описувати).
Як відомо,  географія є однією з найдавніших наук, закладених в еллінську епоху. Першим цей термін ужив Ератосфен (276-194 до н. е.). Визначний географ Клавдій Птолемей в 1 столітті н. е. узагальнив цей досвід. Класично-західна географічна традиція зазнала свого розквіту в епоху Відродження, яка відзначається переосмисленням здобутків епохи пізнього еллінізму і важливими досягненнями в картографії, які пов’язують з ім'ям Герхарда Меркатора.
Географія уроки

Історія географії
З давніх давен людей цікавили закони та закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їхніх поєднань на різних рівнях. Географія виникла як система наук про географічну оболонку Землі, її структуру та динаміку, взаємодію і розповсюдження в просторі окремих її компонентів.  Протягом декількох тисячоліть когорта  науковців працювали над дослідженням фізичної географії, що дало можливість закласти підвалини географії як класичної науки. Деякі дослідники намагалися поєднувати й суспільні процеси в середовищі людей й накладали їх на особливості фізичної географії. Таким чином зароджувались нові напрями географічних досліджень, які з ХХ століття н. е. почали активно розвиватись. Це дозволило в науці географії на сучасному етапі відокремити прородничо-географічну та суспільно-географічну науки, які пов'язані між собою спільним завданням -  всебічно дослідити природно-територіальні та виробничо-територіальні комплекси. Наукове обґрунтування шляхів раціональної територіальної організації суспільства і природовикористання, створення основ стратегії екологічно безпечного розвитку суспільства – нинішня  основна мета географічних досліджень . Нині  більшість географів класичної школи визначають фізичну геграфію, як науку,а інші її суспільні напрямки — похідними наукового пізнання та суспільними проектами, які переплітаються з різними сферами та науками

Розділи географії

Фізична географія — розділ науки географії, яка вивчає закономірності будови та розвитку географічної оболонки та її окремих складових частин. Основу цієї науки становить загальне землезнавство і ландшафтознавство. Загальне землезнавство досліджує закономірності географічної оболонки в цілому,а  ландшафтознавство — ландшафтні комплекси. За часи існування людської популяції, дослідники розробили значний перелік географічних фізичних дисциплін, які складають поняття Науки про Землю. До системи фізичної географії входить і  картографія, яку інколи окремо виділяють від головної гілки, як окрему географічну дисципліну.
Виділяють такі основні наукові дисципліни фізичної географії:
•    Біогеографія.
•    Кліматологія.
•    Геоморфологія.
•    Гідрологія.
•    Океанологія.
•    Гляціологія.
•    Кріолітологія.
•    Географія грунтів.
•    Палеогеографія.
•    Ботанічна географія.
•    Зоогеографія
Окрім того, фізична географія розмежовується й за загальними рисами об'єкта дослідження — це поняття «сферичне» — на літосферу, гідросферу, атмосферу, педосферу (поверхні землі) і флору та фауну, що мають загальну— біосфера.
Економічна та соціальна географія — розділ науки географії, що досліджує особливості й  людського існування на Землі. До неї належать науки, що вивчають географічне розміщення виробництва, умови та особливості його розвитку в різних країнах та районах: географія населення, промисловості, транспорту, сільського господарстваневиробничої сфери та інші, а соціальну географію часто розглядають у комплексі з економічною географією.
Соціально-економічна географія досліджує територіальну організацію суспільства, підрозділяється на:
•    Економічну географію
•    Соціальну географію
•    Політичну географію
•    Культурну географію
Окрім того, існують окремі блоки щодо опису опевних територій та вивчення проблем їх розвитку: країнознавство і геоурбаністіка.

Географія України уроки

Географіяв Україні
В Україні дослідження з географії  проводять установи НАН, зокрема відділення географії Інституту геофізики НАН України, а також профільні (спеціалізовані) кафедри вузів.
Академіки П. А. Тутковський  (фізико-географ і геоморфолог), Б. І. Срезневський (метеоролог і кліматолог), та К. Г. Воблий (економіко-географ) були першими , хто на достойному рівні представили географічну науку в НАН України.
Визначною особою що посприяла розвитку географії був академік В. І. Вернадський — перший президент АН України. Протягом наступних років географічну науку в АН України досліджували такі академіки як: географ і мандрівник П. К. Козлов, географ С. Л. Рудницький, гідролог Є. В. Оппоков, полярник О. Ю. Шмідт, фізико-географ і ґрунтознавець Г. М. Висоцький, економіко-географ Я. Г. Фейгін.


Саме за допомогою шкільних уроків географії  можна познайомитись з цією цікавою наукою і при бажанні розпочати власні дослідження, зокрема виконуючи домашні завдання.Конспекти уроків, географія, тести географія, географіїя скачать, уроки географії, реферати географія, гдз по географії, тести географія, відповіді по географії, курс географії, географія в школі, програма з географії, календарне планування по географії


Онлайн бібліотеказ підручниками та книгами з географії на скачку безкоштовно, географія онлайн, географія тексти, календарно-тематичне планування з географії, шкільний календарний план.

Найбільша бібліотека рефератів з географії, домашні завдання,
ГДЗ географія, відповіді на тести, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення географії, ЗНО з географії.

Збірка конспектів уроків з географіїтести з різних предметівдля підготовки до ЗНО. Школа онлайн, географія онлайн,  вивчення біології, книги та підручники з географії, підготовка до уроків.

Уроки географії, програми з географії, географія реферати,
тести та готові домашні завдання,курс географії, підручники з географії, географія в школі, розробки уроків з географії,планування з предмету географія.

Бібліотека літературиз біології, уроки географії, конспекти уроків з географії, підручник з географії, готові домашні завдання, курс географії онлайн, тестування з предметів.


Онлайн бібліотека з підручниками та книгами з географії,
підручники з географіїна скачку безкоштовно, географія онлайн, географія тести,календарно-тематичне плануванняз географії, уроки географії, географія онлайн, розробки уроків з географії, книги з географії,географія в школі,ЗНО з географії