KNOWLEDGE HYPERMARKET


Води суходолу Північної Америки

План-конспект уроку з  курсу “Географія 7 клас” з теми  "Води суходолу Північної Америки"

Мета уроку:
Освітня: познайомити школярів з найбільшими річковими системами Північної Америки, їх живленням та режимом, характером течії річок. Дати характеристику найбільшим озерам материка, акцентувавши увагу на походження їх улоговин. Дати загальні відомості про льодовики в Кордильєрах. Звернути увагу на значення водойм Північної Америки у природи та господарській діяльності населення. Наголосити на екологічних проблемах Міссісіпі та Великих Американських озер. Дати загальні уявлення про покривні та гірські льодовики у Північній Америці.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про вплив кліматичних умов на живлення та режим річок, а рельєфу – на характер їх течії. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про екологічні проблеми внутрішніх водойм Північної Америки та необхідності їх охорони.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку: комбінований
Обладнання:
•    фізична карта Північної Америки;
•    карта кліматичних поясів світу;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Внутрішні води Північної Америки»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення:
(Фронтальне опитування)
1.    Які особливості географічного положення Північної Америки впливають на формування її природи?
2.    Покажіть на карті найбільші об’єкти берегової лінії материка.
3.    Назвіть та покажіть на карті найбільші форми рельєфу материка та назвіть тектонічні структури, які їм відповідають.
4.    Поясніть, які основні кліматотвірні чинники впливають на формування клімату Північної Америки.
5.    В яких кліматичних поясах знаходиться територія Північної Америки? Які з них займають найбільші площі?
6.    Чим пояснити той факт, що в межах помірного, субтропічного та тропічного кліматичних поясів виділяється кілька кліматичних областей?
7.    Чому клімат Північної та Південної Америки не подібний?   
   
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки.
2.    Найбільші річкові системи Північної Америки.
3.    Озера материка.
4.    Льодовики.       

1.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки (Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт)

Мета: позначити основні географічні об’єкти Північної Америки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: фізична карта Північної Америки
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Гідрологічні об’єкти Північної Америки

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Внутрішні води Річки Міссісіпі:
•    Міссурі;
•    Огайо;
Маккензі, Юкон, Колумбія, Колорадо
Водоспад
Ніагарський
Озера •    Великі (Верхнє, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо),
•    Велике Солоне,
•    Великі Канадські (Вінніпег, Атабаска, Велике Невільниче, Велике Ведмеже)


2. Найбільші річкові системи Північної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Північної Америки, презентацією ppt «Внутрішні води Північної Америки», опорними схемами)
     З усіх вивчених нами материків за густотою річкової сітки та кількістю річок, озер і боліт Північна Америка поступається тільки Південній Америці. Однак у зв’язку з неоднорідністю клімату поширені вони нерівномірно.

•    Як впливає клімат на розподіл водойм на материках.
•    З’ясуйте, які кліматичні пояси та області в межах материка мають найбільш густу мережу вод суходолу, а які найбільш рідку.


     Річки Північної Америки належать до басейнів Атлантичного, Тихого та Північного Льодовитого океанів.

•    Що таке річковий басейн та де проходить його вододіл.
•    За слайдом презентації ppt визначте, по яких формах рельєфу проходять вододіли річкових басейнів.
•    Назвіть найбільші річки Північної Америки та з’ясуйте, до басейнів яких океанів вони належать.
•    Поясніть, які джерела живлення переважають у річок кожного океанічного басейну.


     Оскільки більша частина материка знаходиться в субарктичному та помірному кліматичних поясах, де існує постійний або сезонний сніговий покрив, живлення  річок  переважно снігове.
     Найбільша річка Північної Америки — Міссісіпі, що в перекладі з мови місцевих індіанців означає «батько вод». За довжиною (разом з Міссурі) вона посідає третє місце в світі (6420 км), за площею басейну — четверте, за кількістю води, що скидає в Атлантичний океан, — шосте. При впадінні у Мексиканську затоку утворює велику дельту.
     Басейн річки розкинувся від Аппалачів на сході до схилів Кордильєр на заході, від Великих озер на півночі до Мексиканської затоки на півдні. У верхній течії Міссісіпі багато порогів. На притоках, що починаються в Кордильєрах та Аппалачах, — водоспади. Найбільшими з приток є Міссурі та Огайо, що постачають їй основну кількість води.

•    За картою кліматичних поясів світу з’ясуйте, крізь які кліматичні пояси протікає Міссісіпі?
•    Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим цієї річки.


     Живлення Міссісіпі мішане з переважанням снігово та дощового. Талі води надходять у річку з її правих приток, дощові — з лівих. Розливається Міссісіпі навесні від танення снігів у Скелястих горах і влітку від дощових опадів. Раніше повені та паводки на Міссісіпі заливали долину річки на десятки кілометрів. Нині система побудованих земляних валів і дамб захищає міста, сільськогосподарські угіддя, селища від руйнівних наслідків повені. Льодостав на річці буває тільки у верхній течії, але на короткий період.
     На рівнині Міссісіпі та її притоки Міссурі і Огайо судноплавні. На річці є багато річкових, а в гирлі і морських портів. Найбільший з них — Новий Орлеан. На берегах Міссісіпі стоїть багато міст, які скидають у річку промислі відходи. Тому вода Міссісіпі дуже забруднена.
     Великою річкою басейну Північного Льодовитого океану й другою за протяжністю на материку є Макензі (1770 км). Вона дістала свою назву від імені шотландця Олександра Макензі, що її відкрив. Сам мандрівник назвав річку «Дісапойнтмент» – розчарування, оскільки півроку вона вкрита кригою. Річка бере початок з Великого Невільничого озера. Долина річки широка, сильно заболочена. Береги вкриті ялиновими лісами. Живиться Макензі талими сніговими водами. Під час весняного скресання криги на річці виникають сильні затори, рівень води стрімко піднімається. Бурхливі паводкові воді з корінням виривають дерева й виносять в океан. До появи літаків Макензі була єдиним засобом зв’язку на  півночі материка. 
     Річки басейну Тихого океану, за винятком Юкону, короткі, порожисті й повноводні. Найбільшими серед них є Колорадо (2740 км) та Колумбія (2250 км). Вони течуть в глибоких ущелинах — каньйонах. Найглибший каньйон утворює річка Колорадо, який приваблює своєю красою туристів. Річки починаються на висоті понад 2000 м, тому мають льодовикове й снігове живлення. Вони розливаються навесні та влітку. Річки багаті на гідроенергоресурси. На побудовані численні гідроелектростанції.

•    За картами атласу дайте коротку характеристику річці Юкон за планом: де бере початок, куди впадає, характер течії, найбільші притоки, через які кліматичні пояси протікає, живлення, режим, можливості господарського використання.

•    З’ясуйте, у якому кліматичному поясі протікає Амазонка?
•    Виходячи з кліматичних особливостей, охарактеризуйте живлення та режим Амазонки.   


2.    Озера материка. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною картою Північної Америки, презентацією ppt «Внутрішні води Північної Америки», опорними схемами)
     Північна Америка – материк великих озер. Першовідкривачі в Америці, які освоювали нові землі, полюбляли додавати до назви географічного об'єкту епітет «великий». Й не помилилися. Адже з 19 найбільших за площею озер світу 8 заходиться тут. Більшість озер зосереджена в північній частині материка. Це здебільшого тектонічні або льодовикові озера

•    Як утворюються тектонічні, реліктові, льодовикові та вулканічні озера. Які озера за походженням улоговин ви зустрічали на вивчених раніше материках.


     Особливе місце серед озер за запасами прісної води, розміщенням, господарським та транспортним значенням посідають Великі Північноамериканські озера. Вони сполучені між собою короткими протоками і мають стік через річку Святого Лаврентія в Атлантичний океан. Великих озер п'ять: Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері і Онтаріо. Вони утворилися в тектонічних западинах земної кори, поглиблених льодовиком. Це найбільше в світі скупчення прісної води у рідкому стані. В цих озерах зосереджено близько 20 % прісної води планети. Верхнє – найбільше за площею прісне озеро світу. Його площа 84,2 тис. км2, глибина – до 393 м.

•    Пригадайте, як утворюються на річках водоспади.
•    На яких річках ви пам’ятаєте водоспади в Африці та Південній Америці?


     Озера Онтаріо і Ері сполучає невелика річка Ніагара, на якій знаходиться один з найвідоміших і найповноводніших в світі водоспадів — Ніагарський. Його води спадають з висоти 51 м. Назва у перекладі з індіанського означає “земля навпіл”, тобто перепона території. Сам водоспад знаходиться на кордоні Канади та Сполучених Штатів Америки. Кордон проходить по острову посеред річки. Тому одна частина водоспаду належить Канаді, друга — США. Немало сміливців намагалися подолати це диво природи: у діжці, у гумовій кулі, у канаті над водоспадом. Одні гинули, інші ставали інвалідами.
     Щоб організувати судноплавне сполучення з Великих озер до Атлантичного океану, було збудовано обхідний канал навколо Ніагарського водоспаду до р. Гудзон, а далі до Атлантичного океану. Загальний водний шлях системи Великих озер, що охоплює канали, водосховища, шлюзи, становить майже 3 тис. кілометрів. Великі запаси гідроенергії використовуються на численних електростанціях.
     Лаврентійська височина, яка зазнала впливу давнього зледеніння, багата на озера льодовикового походження.

•    Пригадайте, яку руйнівну геологічну роботу виконує льодовик?

     До льодовикових озер належать Велике Невільниче озеро, Велике Ведмеже озеро, Вінніпег та інші. Вони вирізняються кришталево чистою водою й є місцем відпочинку жителів Канади.
     В Кордильєрах є озера вулканічного та реліктового походження. Вони невеликі за площею. В районі Великого Басейну та Мексиканського нагір'я — озера безстічні, солоні. Найбільше з них — Велике Солоне озеро, що розміщено на висоті 1282 м над рівнем моря. Його улоговина має реліктове походження, тобто є залишком від давнього океану. Глибина озера невелика – 15 м. А солоність настільки значна (137-300‰), що можна лежати на воді й не потонути. Живих організмів в озері немає. З дна озера ведеться видобуток глауберової солі. На березі озера знаходиться курортне містечко Солт-Лейк-Сіті.

•    Пригадайте назви реліктових озер в Африці та Австралії.


     На півострові Флорида, у місцях виходу вапняків на поверхню виникли карстові озера. Найбільше з них – Окічобі.

•    Пригадайте, що таке карст?
•    Які необхідні умови для формування карстових озер?


     Уряди США та Канади багато роблять у справі збереження чистоти водних ресурсів своїх країн.   

3.    Льодовики.
(Коротка інформація вчителя з елементами бесіди)
•    Пригадайте, які потрібні умови для формування льодовиків?
•    Що таке снігова лінія? Від чого залежить її висота над рівнем моря?
•    Чим відрізняються гірські льодовики від покривних?


     Північна Америка разом з прилеглими до неї островами є найбільшим після Антарктиди зосередження покривних та гірських льодовиків. Сучасне зледеніння на материку є залишком льодовикового періоду. У покривних льодовиках Гренландії міститься 12% материкової криги світу. Льодовики також вкривають деякі острови Канадського арктичного архіпелагу. Сповзаючи в океан, вони утворюють айсберги, значно вищі, ніж антарктичні. Один з них призвів до аварії горезвісного «Титаніка» у 1912 р.
     Гірські льодовики поширені в Кордильєрах. Особливо їх багато на західних схилах гір, де випадає багато опадів, а гори такі високі, до досягають снігової лінії. На Алясці існує льодовик Беринга, який вирізняється найдовшим в світі язиком – 170 км. А на межі США й Канади знаходиться найбільший в світі осередок гірських льодовиків. Тут на невеликій території їх налічується аж 60. Всі вони охороняються у природному національному парку Глетчер («льодовик»).    

ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Північна Америка багата на внутрішні води. Її річки належать до басейнів трьох океанів. Найбільшими з поміж них є Міссісіпі (з притоками Міссурі та Огайо), Маккензі, Колумбія, Колорадо та Юкон.
•    Найбільше озер у північній частині материка. Тут вони переважно тектонічного та льодовикового походження. Найбільшим в світі скупченням рідкої прісної води є Великі Північноамериканські озера.
•    Північна Америка вирізняється найбільшими (після Антарктиди) площами під льодовиками.   
   
Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)
1.    Поясніть, які частини материка й чому найбільш багаті на внутрішні водойми.
2.    До басейнів яких океанів належать ріки Північної Америки? Де проходять їх головні вододіли?
3.    Назвіть найбільші річки та озера Північної Америки та покажіть їх на карті.
4.    Схарактеризуйте одну з річок материка.
5.    Поясніть особливості поширення сучасного зледеніння у Північній Америці та на прилеглих до неї островах.
6.    *Порівняйте режим та живлення Міссісіпі та Макензі. Поясніть причини їх подібності та відмінності.
7.    *Які водойми Північної Америки можна вважати рекордсменами та за якими ознаками? З якими водоймами на інших материках їх можна поставити в один ряд?       

Повторення вивченої географічної номенклатури за слайдом презентацією ppt «Внутрішні води Південної Америки».  (робота зі слайдом презентації ppt)
   
V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту.
•    Відшукати географічні об’єкти-рекордсмени на материку (об’єкти «най-най…») та назви-двійники.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 

Планування уроків з географії 7 класу скачати, шкільна бібліотека  онлайнн, реферати з географії, домашнє завданняПредмети > Географія > Географія 7 клас > Води суходолу Північної Америки. Основні річкові системи. Великі озера > Води суходолу Північної Америки. Основні річкові системи. Великі озера. Конспект уроку і опорний каркас