KNOWLEDGE HYPERMARKET


Додавання слайдів та текстових даних презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Додавання слайдів та текстових даних презентації


Як додавати слайди до презентації?

До  будь-якої  презентації  можна  додавати  будь-яку  кількість  слайдів. Вставляючи  слайд,  спочатку  потрібно  визначити  його місце  в  презентації, тобто зробити  активним  той слайд,  за яким  буде  вставлено  новий.  Слайди можна вставляти кількома способами:

  •  порожній  слайд  можна  вставити  за  допомогою  вказівки  Вставка/ Створити  слайд.  За  замовчуванням вставляється  слайд  зі  стандарт­ним  макетом:  заголовок  та  текст.  Але  в  будь-який момент  стандарт­ний макет слайда можна замінити за допомогою відповідної вказівки області завдань;
  • слайд  із  іншої  презентації  можна  додати  за  допомогою  вказівки Вставка/Слайди  із  файла.  Ця  вказівка  викликає  на  екран  діалогове вікно Пошук  слайдів.  Далі  слід  на вкладинці Пошук  презентації ско­ристатися кнопкою  Огляд, вказати презентацію, слайди з якої потріб­но  додати  до  поточної.  Після  вибору  презентації  ескізи  її  слайдів відображатимуться в області діалогового вікна Виберіть слайди. Сму­га  прокручування  дає  змогу  переміщуватися  по  слайдах.  Щоб  ви­брати  слайд,  на  ньому  слід  клацнути  лівою  клавішею мишки.  Після добору  всіх  потрібних слайдів  слід  натиснути  кнопку Вставити.  До поточної презентації автоматично буде вставлено всі обрані слайди;
  • копію активного слайда презентації можна додати за допомогою вка­зівки  Вставка/Дублювати  слайд,  після  чого  до  нього  можна  внести відповідні зміни.

 Як додавати текстові дані до слайдів презентації?

Враховуючи  особливості  сприйняття  матеріалу  з  екрана,  потрібно розміщувати на слайдах небагато тексту.  За замовчуванням макет слайда, в якому,  крім заголовка, має бути розміщено текст, передбачає подання текс­ту у вигляді маркірованого списку.

Як змінити вигляд маркера списку?

Вправа 3.5.1.  Додавання до  презентації текстових написів  і нових елементів списку.

Завдання. Додати в презентацію Київ, що зберігається у папці Презен­тації  вашої  структури  папок,  до  слайда  із  заголовком  Символіка міста текстові написи під зображеннями та до слайда із заголовком Освіта та наука  —  нові  елементи  списку,  зокрема  Національний університет «Києво-Могилянська  академія»  та  Національний  університет  біоресурсів і природокористування  (НУБіП)  України.

1.  Відкрийте вікно презентації Київ.

2.  Виділіть слайд презентації, що має заголовок Символіка міста  (мал. 3.7), та виберіть вказівку Вставка/Напис.  Клацніть у потрібному місці слайда —  під зображенням прапора —  лівою клавішею мишки та виконуючи протягуван­ня  виділіть місце для  напису  потрібного  розміру.  Введіть  із  клавіатури  до вставленого напису текст прапор. Клацніть лівою клавішею мишки за межа­ми  вставленого  напису.  Аналогічно  вставте  до  слайда  напис  із  текстом герб.

3.  Виділіть слайд презентації, що має заголовок Освіта  та наука  (мал.  3.8).

Слайд презентації


Виділіть  об’єкт,  що  містить  список  деяких  вищих  навчальних  закладів Києва. Встановіть курсор введення після останнього символу списку та на­тисніть  клавішу  Enter.  До  елемента  списку,  що  створився,  введіть  текст
Національний  університет  «Києво-Могилянська  академія».  Натисніть  кла­вішу Enter.  Курсор переміститься  на новий рядок списку.  Введіть  із клавіа­тури  ще  один  елемент  списку —   Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування (НУБіП) України.

4. Збережіть внесені зміни у файлі з тим самим  іменем.  Не закривайте  вікно презентації.

  • Узагальнюємо

1.  Опишіть  у  зошиті  призначення  вказівок меню Вставка,  пода­них на малюнку 3.9.

Меню Вставка

2.  Опишіть у зошиті елементи панелі  інструментів Малювання, подані на малюнку 3.10.

Панель  інструментів Малювання

За  потреби  скористайтеся  прийомом  затримки мишки  для  визначення назв  кнопок, розташованих на панелі  інструментів Малювання.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.