KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ділення раціональних чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>>Ділення раціональних чисел


Ділення двох від'ємних чисел та двох чисел з різними знаками має той самий зміст, що й ділення додатних чисел: за даним добутком і одним із множників за допомогою ділення визначають інший множник. Оскільки (-3) • 5 = -15, то
-15:(-3) = 5.


Який знак має ділене, дільник? Який знак мас частка? Яка залежність між модулем частки і модулями діленого та дільника?


У рівності -15 :(-3) = 5 маємо: -15— ділене, -3 — дільник, 5 — частка. Знайдемо модулі кожного із цих чисел: |-15| = 15; |-3| = 3; |5| = 5. Бачимо, що модуль частки можна знайти, поділивши модуль діленого на модуль дільника. Ділене і дільник — від'ємні, а частка — число додатне.


Часткою двох від'ємних чисел є число додатне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модулі дільника.


Отже, щоб знайти частку двох від 'ємних чисел, досить поділити модулі цих чисел.
-15 : (-3)= 15:3 = 5. Оскільки (-3) • 5 = -15, то -15 : 5 = -3.


Який знак має ділене; дільник? Який знак має частка? Як знайти модуль частки?


У рівності -15 :5 = -3 модуль частки також можна знайти, поділивши модуль діленого на модуль дільника. Ділене й дільник мають різні знаки, частка є числом від'ємним.
-15 :5 = -(|-15І : 151) = -(15 : 5) = -3.


Часткою двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника.


Особливі випадки ділення:
а:а=\;   а.\=а\   0:а = 0, де а — будь-яке раціональне число, до того ж, у першій та останній рівностях
а не равно 0.

Asd316.jpg

Особливі випадки ділення

1238.    Який знак має частка:
а)-18: (-12);    б)-99 : 12;    в) 40 : (-32)?


1239.    Чи правильно виконане ділення:
а)-48: 6 = -8;    б) 0,9 : (-1) = 0,9;    в) -4,5 : (-1,5) = -3?


1240.    Обчисліть:
а) (-40): (-2);      б)-125: 5;    в)0:(-51);    г) 203: (-10).

Рівень А
1241.    Обчисліть:
а)-56: 14;    б) 80 : (-16);       в)-90: (-15);      г)-25,3 : 0,1-


Знайдіть частку:
1242.    а)-4,5: 9;          б)-5 : (-0,5);    в) 38,6 : (-3,86);
             г)-9.6 : (-4.8);   д)-5,2:0,01;    е)-6,6 : (-1,1).


Задачі

Обчисліть:
1245.   а) (-28): (-4) - 10;    б) -65 : 13 + 90 : (-15);
в) (7 - 10) • (-18) + 42 : (-7);    г) 15 - (4 + 8 : (-2)) - 6.
 
1246. а)-42 : 14-18 : (-2);    б)-60 : 12 + (-2 - 8)-5; в) -4у:(-9)-3.
 
1247.   Знайдіть значення виразу 12 :х-4,6, якщо х = -3; х = -1,5; х = 4; х = -0,5.

Asd318.jpg


Рівень Б

Рівень Б

Розв 'яжіть рівняння:
1253.   а)3(2х-11) = -21;        б) -2(5-2*)=-14;        в)-5(х + 3) + 3=-17;
г)0,4х+12 = -0,16;       д)|2х|+1=6;    е)|5х-3| = 8.
 
1254. а)-3(3х+1)=15;    б) 2 + 3(х-3)=-13;       в)|4х| + 3 = 27.
 
Здогадайтеся
1255.   Чи може дріб, у якому чисельник менший від знаменника, дорівнювати дробу, в якому чисельник більший від знаменника?
 
Вправи для повторення
1256.    Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 14 см.


1257.    Знайдіть площу кільця, діаметр зовнішнього кола якого дорівнює 20 см, а внутрішнього — 16 см.


1258.    Сторона першого квадрата дорівнює 1 м, а другого — на 10% більша. На скільки відсотків площа другого квадрата більша від площі першого?


1259.    На змаганнях лижник під номером 9 стартував через 4 хв після лижника під номером 1. Пробігши 10 хв, лижник № 9 відставав від лижника № 1 на 950 м. Знайдіть швидкість лижника №9, якщо швидкість лижника № 1 дорівнює 300 м/хв.


1260.    Знайдіть число а, при якому коренем рівняння 2х + a = 4  є  х = 2.


Математика 6 клас Галина Янченко, Василь Кравчук

Вислано читачами iнтернет-сайту


Онлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.