KNOWLEDGE HYPERMARKET


Завдання до тематичної роботи з Excel

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Призначення та функції табличного процесора

Завдання до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Завдання до тематичної роботи з Excel».

Розгляд уроку: Призначення та функції табличного процесора


                                    Завдання до тематичної роботи з Excel (розраховано на 2 години)

 
                                                                        Варіант 1


І. Теоретичні питання та завдання.


1    Відповісти на питання:

1.1    Що таке блок, чим він відрізняється від діапазону?
1.2    Як виокремити комірку, стовпець, рядок, діапазон, блок?
1.3    Які види копіювання використовуються в ЕТ?
1.4    Як відредагувати  дані? Що відбувається при редагуванні даних формули?
1.5    Як визначити формат комірки? Яким він може бути?


2    Розв’язати завдання.

2.1    
Дано фрагмент ЕТ у режимі відображення формул:


       А     В
  1
   169
   13
  2     А1/В1/В1     А1/В1^2


    Що буде виведено в режимі відображення значень у комірках А2 і В2?
    Як зміниться значення в А2, якщо формула буде А1/(В1/В1), А1/(В1*В1)?
    При якому значенні В1, з’явиться повідомлення про помилку?

2.2

Дано фрагмент ЕТ у режимі відображення значень:


    А     В
  1     3     4
  2     7     28


Відомо, що в першому рядку знаходяться числа, у другому рядку формули. Якщо в А1 та В1 ввести 10 і 12 відповідно, то в А2 і В2 значення будуть 22 і 88 відповідно. Які формули можуть зберігатися в комірках А2 та В2?
2.3
У які комірки заносяться числа (які формати чисел слід вибрати), у які формули?

Записати ці формули.

а)


    А    В     С 
  1     ціна одиниці     кількість     вартість
  2


б)

     А       В     С
  1      довжина шляху     швидкість     час в дорозі
  2

     
У якій з цих табличок можливі у другому рядку такі значення:

a)    150; 50; 3;
b)    25; 5; 125;
c)    50; 0,3; 15;

ІІ. Робота на комп’ютері.
У своєму документі Excel вставити новий лист, який назвати своїм прізвищем.
На ньому виконати завдання:
1о. Обчислити суму доплати, загальну суму доплат, використовуючи таблицю та формули.


   Табельний номер     Прізвище, ім’я по батькові     Тарифна ставка     Кількість відпрацьованих днів     Доплата
        Т
   tn
   S
   0126
    Іваненко І.І.     1023,00
   4,0
   1013     Петренко Б.Ю.     450,00     3,5
   0523     Сидоренко Т.Д.     288,00     0,5
   4104     Сазоненко М.О     345,00     1,5 
   0123     Равенко Г.Л.     365,00     2,0 
   1036     Мусійчук Р.Л.
    782,00     5,5
                                                                                                                                     Всього   


S = 0.5*T*tn, якщо tn   ≤ 2 та S = T + T*(tn-2), якщо tn >2

2о. Побудувати діаграму за даними біржових торгів:

Робочі місця (створено за 2001 рік) Київ –25117, Дніпропетровськ – 7078, Запоріжжя – 3435, Чернівці – 2355, Луганськ – 1153, Вінниця – 844, Миколаїв – 710

3. Побудувати графік: У= х2+2х, для х Є [-1;3], з кроком 0,5

4. Скласти таблицю для розв’язання задачі
: Щоб заохотити покупців магазин об’явив знижки на оплату товарів. Якщо покупець придбає товару на 80 120 грн., то користується знижкою на 5%, при покупці на 121-150 грн. на 7%, від 151 до 200 – на 8%, і від 201 на 10%

5*. Скласти задачу на побудову та використання електронної таблиці.
Дані підібрати самостійно, не менш 10 рядків.
Скласти список співробітників вашої фірми, де зазначити такі дані: П І Б, дата народження, освіта (вища, середня спеціальна, середня), дата вступу на роботу, стаж (підрахувати за допомогою функції Сегодня), посада, оклад.
За допомогою фільтру вибрати: 1) у кого стає не менше 10 років; 2) у кого оклад менше середнього по фірмі.                                                                        Варіант 2.


І. Теоретичні питання та завдання.


1.    Відповісти на питання:

1.1    Які типи даних можуть міститися в ЕТ? Як ввести відповідні дані в комірки?
1.2    Що таке маркер заповнювання  і як він використовується?
1.3    Що треба робити, якщо на екрані не відображається Строка формул?
1.4    Назвати кнопки швидкого форматування?
1.5    Як впливає на результат зміна вихідних даних?
2    
2.1    Дано фрагмент ЕТ в режимі відображення формул:


    А     В
   1    144
   12
   2     А1/В1+В1     А1/В1^2


    Що буде виведено в режимі відображення значень в комірках А2 і В2?
    Як зміниться значення в А2, якщо формула буде А1/(В1+В1), А1/(В1*В1)?
   При якому значенні В1 з’явиться повідомлення про помилку?

2.2 Дано фрагмент в ЕТ в режимі відображення значень:


     A
   B
   1
   10     5
   2     25     250


Відомо, що в першому рядку знаходяться числа, в другому рядку формули. Якщо в А1 та в В1 ввести 7 і 20, то в А2 і В2 значення будуть 49 і 980 відповідно. Які формули можуть зберігатися в комірках А2 та В2?

2.3 У які комірки заносяться числа (які формати чисел слід вибрати), у які формули?

Записати ці формули.
а)

    А     В     С
   1     вартість     кількість     ціна
   2


б)

    А     В
   1     Дата вступу на роботу      Стаж
   2


ІІ. Робота на комп’ютері.


В своєму документі Excel вставити новий лист, який назвати своїм прізвищем.
На ньому виконати завдання:
1о. Обчислити суму премії, в залежності від стажу роботи, використовуючи таблицю та формули.


   Табельний номер     Прізвище, ім’я по батькові     Тарифна ставка     Стаж      Премія

        Т     к
   М
   1203     Іваненко Б.П.     1205     18   
   0251     Петренко А.Р      960      30
   0135     Ткач О.Д.      850
     32 
   1440     Зосимова Л.Г.      456      12
   2160     Миколайко В.Н.      238
      8 
   1203     Шевченко Р.О.      652      10
   0120     Грінченко Е.В.      443      15   
                                                                                                                                                                     Всього  


М =0,15*Т, якщо к < 10, М=0,2*Т, якщо к<20, інакше М= 0,25*Т

2о. Побудувати діаграму Навчання.

В класі навчається 32 учні, серед них 4 вчаться на 10-12 балів, 7 на 7-9 бали, 16 на 6-8 балів.

3. Побудувати графік функції:

01.03-13.jpg


4. Скласти таблицю для розв’язання задачі: В кооперативі працюють 10 робочих. За нормою щоденно кожен має зліпити 200 вареників. Ліпка 1 вареника оплачується із розрахунку 4,5 коп. В межах норми і 5,5 коп. за кожен зліплений поза норму. Скільки грошей одержить кожен робітник, якщо вони працюють не однакову кількість днів і виробляють різну кількість продукції в день?

5*. Скласти задачу на побудову та використання електронної таблиці.
Дані підібрати самостійно, не менш 10 рядків.
Відомість на оплату праці цих робітників, де зазначити такі дані: прізвище та ініціали, кількість відпрацьованих днів, нарахувати зарплату за ці дні (оклад/22 * на кількість відпрацьованих днів), доплату за стаж (С) роботи: 8<С<=10 років 5% від окладу,  10<С<=15 років 7%, 15< С <20 9%, 20<С<=25 12%, більше 25 років15%, вирахувати податки за схемою: при нарахованій зарплаті <150 грн. податок не вираховується, решта оподатковується 13% - загальний податок, пенсійний 2%, при зарплаті, яка не перевищує 280 грн. та 4% в іншому випадку.

Надіслано вчителем інформатики Спеціалізованої школи № 252 Оболонського району м. Києва Житинською О.І.

Календарно-тематичне планування з інформатики, відео з інформатики онлайн, Інформатика в школі скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Призначення та функції табличного процесора > Призначення та функції табличного процесора. Задачі та вправи,самоперевірка