KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література уроки

Гіпермаркет Знань>>Світова література

Search Computer.jpg
Визначення терміну
Поняття «література» побутує у двох значен­нях. У вузькому розумінні цього слова література — один з основних (на сучасному історичному етапі) видів мистецтва — мистецтво слова, тобто такий вид мистецтва, в якому матеріальним носієм образності є слово, словесний вираз.
В широкому розумінні література — будь-які витвори людської думки, що втілені в писемному слові й мають суспільне значення. Таке розуміння походить від буквального, тобто первісного зна­чення самого слова «література». Це слово латинського походження і означає «літера»: «слово література починає з визначення, за яким спочатку до літератури входить усе, що тільки зображено буквами».
Поняття «художня література» виникло достатньо пізно — у XX столітті. До того часу  для позначення творів, в яких слово виступало  мистецьким знаряддям, а  не засібом спілкування та передачі думок, довгий час користувалися поняттям «поезія», часто навіть тоді, коли літературний твір не мав віршової форми. З появою прози усі літературні твори ( поетичні і власне прозаїчні), що підпадали під критерій мистецької, естетично-значущої форми словесного вираження думок та почуттів, називають «красною», або «гарною», інколи — ще й артистичною літературою.
Світова література урокиjpg

 На сучасному етапі розвитку літератури словесні твори, що мають мистецькі ознаки, переважно називають худож­ньою літературою. Частіше поняттям «література» користуються стосовно прози, оскільки в окремих випадках віднесення того чи іншого прозаїчного твору до художнього, естетичного за своїми ознаками, буває проблематичним (наприклад, сюди нале­жать окремі жанри документальної літератури, епістолярна література і т. п.). Щодо цього поняття літературознавці вживають  тер­мін белетристика (від франц. belles lettres — красне пись­менство), що в широкому розумінні означає твори худож­ньої літератури взагалі; а в більш вузькому — художню прозу (маючи на увазі, що існує ще поезія та драматургія).


Творцем терміну «світова література» вважають Йоганна Вольфганга фон Гете. Саме він у 1827 році вжив німецький вислів Weltliteratur й зауважив, що різні національні літератури ґрунтуються на загальних людських цінностях, тому, незважаючи на існуючі відмінності між ними, залишаються нерозривно пов'язаними. В широкому значенні під цим терміном розуміється вся література, створена в будь-якій точці світу від початку існування людської цивілізації. У вузькому значенні — це узагальнена концепція літератур, створених різними мовами, які класифікуються так: Європо-орієнтована література, література за жанрами, література континентів, література націй, і т.д. Суміжною є історія літератури як галузь науки про літературу, яка вивчає її розвиток у зв'язку з розвитком суспільства та його культури й виявляє внутрішні закономірності літературного процесу. До історії літератури входить велика кількість історій окремих національних літератур, як давніх. Історики літератури в своїх описових дослідженнях спираються на здобутки філософії, естетики, теорії літератури, ретельно простежують всю сукупність художніх творів, їх сприймання читачами і критичні оцінки, виявляють значення творчості письменників, їх окремих творів для читачів епохи, в яку ці твори постали, і для наступних поколінь.

зарубіжна література уроки

Класифікація світової літератури:

  • Література Давнього Сходу 

--Архаїчні (найдавніші): Шумерська література;  Ассиро-вавилонська література (Аккадська література);  Хурритська література;  Хеттська література;  Угаритсько-фінікійська література

--Класичні:  Давньокитайська література;  Давньоіндійська література;  Давньоіранська література; Давньоєврейська література;

  • Антична література

--- Давньогрецька література

---Давньоримська література

  •   Література Середньовіччя

--- Література Середньовічного Сходу

--- Візантійська література

--- Давньоруська література

  • Література Відродження 

---Література 17 століття

--- Література бароко

-- Література класицизму

  • Література 18 століття

--- Література Просвітництва

--- Література сентименталізму

  • Література 19 століття

--- Література романтизму

--- Література реалізму 

---Література натуралізму

  • Література межі 19-20 століть

  ---Література передмодернізму

---Література символізму

---Література імпресіонізму 

--Література футуризму

  •   Література першої половини 20 століття

--- Література модернізму


  Література експресіонізму 

---Література екзистенціалізму

--- Література соцреалізму

  • Література другої половини 20 століття

-- Література постмодернізму


В історії світової літератури визначною подією стало винайдення книгодрукування, адже література раніше існувала у вигляді рукописів. Книгами служили глиняні таблички в Межиріччі, папіруси в Стародавньому Єгипті, пальмове листя в Стародавній Індії, шовк у Китаї та інше. В епоху Середньовіччя їх робили з пергаменту. У 2 столітті був винайдений папір, що й стало. Нині щодня збільшується частина літератури, створена у електронному вигляді.
Конспекти уроків: Зарубіжна література, бібліотека зарубіжної літератури, твір з зарубіжної літератури, уроки зарубіжної літератури, програма з зарубіжної літератури, конспекти уроків зарубіжної літератури, підручник з зарубіжної літератури, твори з літератури, готові домашні завдання, бібліотека літератури


Найбільша бібліотека рефератів зі світової літератури, домашні завдання, ГДЗз світової літератури, відповіді на тести, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення  світової літератури,тести з зарубіжної літератури.

Уроки онлайн, програми з зарубіжної літератури,зарубіжна літературареферати, тести та готові домашні завдання, курс зарубіжної літератури, підручники з зарубіжної літератури, світова література в школі, розробки уроків з світової літератури, планування з предмету світова  література.

Онлайн бібліотека з підручниками та книгами з географії на скачку безкоштовно,
зарубіжна література онлайн, світова література тексти, календарно-тематичне планування з світової літератури, шкільний календарний план, ЗНО, тести

Збірка конспектів уроків зі світової літератури,  тести з різних предметів
для підготовки до ЗНО. Школа онлайн, світова література онлайн,  вивчення зарубіжної літератури, книги та підручники зарубіжної літератури, підготовка до уроків.


Бібліотека літератури з зарубіжної літератури, уроки світової літератури,
конспекти уроків зі світової літератури, підручник зі світової літератури, готові домашні завдання, курс світової літератури онлайн, тестування з предметів.


Онлайн бібліотека з підручниками та книгами зі світової літератури, 
підручники з світової літературина скачку безкоштовно, зарубіжна література онлайн, зарубіжна література тести, календарно-тематичне планування з світової літератури, уроки світової літератури, світова література онлайн, розробки уроків зі світової літератури, книги  зі світової літератури зарубіжна література  в школі, ЗНО та ГДЗ