KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 8 клас. Повні уроки

Зарубіжна література 8 клас містить велику кількість навчального матеріалу. Діти познайомляться з стародавніми давніми перлинами світової літератури: "Біблією", "Ведами", античною та давньогрецькою літературою. Завдяки інтерактивному навчанню з Гіпермаркетом Знань учні не лише ознайомляться з шкільною програмою он-лайн, але й матимуть можливість отримати додаткові знання. Адже саме тут зібрана найбільша колеція конспектів уроків, рефератів, презентацій, кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів з зарубіжної літератури для 8 класу.

  

Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 5 класТема 1. Художня література як мистецтво слова.Повні уроки, її місце серед інших видів мистецтва.

Тема 2. Вільям Вордсворт (1770—1850). «До прекрасного»

Тема 3.Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі.Повні уроки, їх взаємодія і взаємовпливи.

Тема 4. Веди Біблія Коран.Повні уроки як пам’ятки світової літератури.

Тема 5. Контроль навчальних досягнень учнів.Найдавніші пам’ятки світової літератури

Тема 6. Антична література.Повні уроки (давньогрецька і римська)— вихідна основа європейських літератур

Тема 7. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів: а) троянський (про події, пов’язані з містом Троєю); б) фіванський (про трагічну долю фіванського царя Едіпа та його доньки Антігони); в) про аргонавтів (про мандрівку корабля “Арго” до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї).

Тема 8. Гомéр «Іліада»: Заспів, «Щит Ахілла», «Двобій Ахілла й Гектора», «Пріам у Ахілла»

Тема 9. Образи Ахілла й Гектора.Повні уроки як уособлення ідеалу людини, героя, воїна. Гомер — легендарний основоположник європейської літератури. Гуманістичний пафос «Іліади» — осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація її героїзму та подвигу.

Тема 10. Гомéр «Одіссея»: Заспів, «Аед Демодок», «Одіссей і кіклоп Поліфем», «Одіссей у Кірки»

Тема 11. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості. Засудження беззаконня, тупої несправедливої сили (кіклоп Поліфем), а також самовпевненості й пихи людини (конфлікт Одіссея з Посейдоном). Образ Одіссея: воїна, ватажка, батька, сина, чоловіка, мандрівника, патріота.

Тема 12. УРЗМ  Скласти питання для інтерв’ю з античними героями-воїнами та зазначити передбачені відповіді

Тема 13. Тіртéй «Добре вмирати тому...». Архілóх «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»

Тема 14. Сапфó «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»

Тема 15. Контроль навчальних досягнень учнів.  Гомéр, Тіртéй, Архілóх, Сапфó, Анакреóнт. Анакреóнт “Принеси води...”, “Золотоволосий Ерот...”

Тема 16. Давньогрецька лірика як синтез поезії та музики. Есхíл «Прометей закутий». Розповідь Прометея про його благодіяння людям

Тема 17. Софóкл «Антігона». Пісня хору «Дивних багато в світі див». Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії

Тема 18. Пýблій Верґíлій Марóн «Енеїда»: Заспів, «Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму», «Щит Енея»

Тема 19. Творче наслідування поем Гомера: «одіссея» мандрів Енея та «іліада» його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми 

Тема 20. Квінт Горáцій Флакк «До Мельпомени», «До Манлія Торквата»

Тема 21. Пýблій Овíдій Назóн «Метаморфози», «Сумні елегії»

Тема 22. Контроль навчальних досягнень учнів.  Давньогрецька трагедия. Римська поезія

Тема 23. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі

Тема 24. Із китайської лірики.Повні уроки. Лі Бо «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку», «Вулкан поезії». Лі Бо, вишуканість і тонкий ліризм його поезії. Свіжість і несподіваність поетичних асоціацій у вірші «Входжу в річку...». Елегійні мотиви поезії «Печаль на яшмовому ґанку»

Тема 25. Ду Фу “При місяці згадую брата”, “Пісня про хліб і шовк”, “Повертаються дикі гуси”

Тема 26-27. Із персько-таджицької лірики. Рудакí «Газелі, рубаї, бейти». Омáр Хайям «Рубаї». Гафíз «Газéлі» (вірші за вибором учителя та учнів)

Тема 28. Урок позакласного читання.У царині поезії (твори середньовічних поетів)

Тема 29. Контроль навчальних досягнень учнів. Середньовічна поезія

Тема 30.  Узагальнення вивченого матеріалу за 1 семестр

Тема 31. Із західноєвропейської поезії. Творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості. Джауфрé Рюдéль «Канцона» («Мені під час травневих днів...»). Бертрáн де Борн «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)

Тема 32. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»

Тема 33. «Пісня про Ролáнда»

Тема 34. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми

Тема 35.   Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда.

Тема 36.  Співзвучність «Пісні про Роланда» героїчним епосам інших народів світу.

Тема 37.   Урок позакласного читання. Героїчний епос «Пісня про Нібелунгів»

Тема 38-39.  Аліг’єрі Дáнте.Повні уроки «Божественна комедія» («Пекло», «Рай», пісня XXXIII, вірші 115—145)

Тема 40.   Сон Данте протягом Великоднього тижня 1300 року і композиційна будова поеми.

Тема 41.   Бачення світу в поемі, її алегоричний зміст. Поняття терцина (тривірш, розмір строф «Божественної комедії»).

Тема 42.   Література Середньовіччя Героїчний епос Данте.Повні уроки

Тема 43. Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу

Тема 44. Франчéско Петрáрка «Книга пісень»: «Благословенні місяць, день і рік...», «Як не любов, то що ж це бути може...», «Щасливі квіти й благовісні трави», «Де погляд ніжний, де чарівний вид...», «Ні зоряних небес мандрівні хори...»

Тема 45.   Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Образ Лаури у творах Петрарки. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки//Тема 46.  Урок виразного читання сонетів Петрарки напам’ять

Тема 47-48.  Джовaнні Боккáччо (1313—1375). «Декамерoн» (1-2 новели за вибором учителя). Боккаччо як зачинатель нової європейської прози. Збірка новел «Декамерoн», її композиція і тематичне багатство, оспівування в ній кращих душевних якостей людини.

Тема 49.  Контроль навчальних досягнень учнів. Відродження. Петрарка. Боккачо

Тема 50.  Міґeль де Сервaнтес Саавeдра (1547—1616).Повні уроки

Тема 51. Роман «Дон Кiхот».Повні уроки — пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя

Тема 52.  Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Очiкувані та реальні наслідки його вчинків

Тема 53.  Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси

Тема 54.  Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури

Тема 55.  УРЗМ. Диспут. «Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?» 

Тема 56. Вiльям Шекспiр.Повні уроки — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження. Сонети № 121, 130

Тема 57.   Трагедія «Гамлет», її філософсько-моральні мотиви. Характерні риси трагедії (гострий, непримиренний конфлікт, загибель головного героя тощо)

Тема 58.   Гамлет — вічний образ світової літератури

Тема 59.   Провідні філософсько-моральні мотиви трагедії «Гамлет»

Тема 60.   Проблема морального вибору й вчинку в творі «Гамлет»

Тема 61.    Мотив помсти, його зв’язок із системою образів трагедії

Тема 62.    Урок виразного читання. Сонет Шекспіра або монолог Гамлета «Бути чи не бути» (за вибором учня).

Тема 63.    «Ромео і Джульєтта».Повні уроки. Поняття про композицію драми

Тема 64.    Ствердження у трагедії величі й краси справжнього кохання

Тема 65.    Образи юних закоханих.засоби розкриття сили їхніх почуттів

Тема 66.    «Світлий трагізм» фіналу трагедії.Комічні образи у творі

Тема 67.    УРЗМ.Твір-роздум за трагедією Шекспіра

Тема 68.    Контроль навчальних досягнень учнів.

Тема 69-70.   Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалуПовний перелік шкільної програми: зарубіжна література, українська мова та література, історія України...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.