KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зміна напрямку тексту та вирівнювання вмісту клітинок таблиці

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Зміна напрямку тексту та вирівнювання вмісту клітинок таблиці


До  операцій  форматування  вмісту  таблиці  належать  також  зміна напрямку  тексту  та  вирівнювання  вмісту  клітинок.  Для  виконання  таких операцій  спочатку  потрібно  виділити  клітинки,  а  потім  виконати  від­повідну вказівку контекстного меню  (мал.  15.6).

Форматування

Для  зміни  напрямку  тексту  потрібно  в контекстному меню  обрати вказівку  Напрямок  тексту  та  в  діалоговому  вікні  Напрямок  тексту   — Клітинка таблиці вибрати один  із запропонованих зразків.

Подібним чином відбувається  і вирівнювання вмісту клітинок.

Вправа  15.7.1.   Встановлення  напрямку тексту та  вирівнювання  в клітинках таблиці.

Завдання.  Використовуючи  таблиці,  створити  шаблон  оголошення Віддам у  добрі руки  (мал.15.7).

1.  У  папці  Текстовий  процесор  вашої  структури  папок  створіть  новий  доку­мент Оголошення.doc,  вмістом якого буде оголошення Віддам у добрі руки (мал.  15.7).

2.  У  створеному  документі  вставте  таблицю  2х7  одним  із  відомих  вам  спо­собів.

3.  Об’єднайте усі  клітинки  першого  рядка таблиці.

4.  Введіть  текст  Віддам  у добрі  руки  маленьке  цуценя  та  застосуйте  такі значення параметрів форматування: шрифт —  Times New Roman, розмір —12,  стиль накреслення —  напівжирний,  курсив.

5.  Виділіть введений  текст та в  контекстному меню за вказівкою Вирівнювання  в  клітинці  оберіть  спосіб  вирівнювання  за  нижньою  межею  по  центру (мал.  15.7).

6.  Вставте до клітинки зображення  цуценяти, що міститься у файлі Цуценя.ірд  на  CD-диску  в  папці  Текстовий  процесор,  та  роз­містіть за зразком  (мал.  15.7).

файл Цуценя

7.  У  першому  стовпці  другого  рядка  введіть  текст  т.  050 -0-55 -55   Питати Марію,  виділіть  його  та  в  контекстному  меню  оберіть  вказівку Напрямок тексту, у діалоговому вікні Напрямок тексту —  Клітинка  таблиці оберіть по­ложення тексту за зразком.  Вирівняйте текст по центру.

8.  Скопіюйте  текст  до  інших  стовпців  другого  рядка  таблиці.  Двічі  клацніть мишкою на  кнопці Копіювати формат та застосуйте до скопійованого текс­ту форматування за зразком.

9.  Збережіть внесені до документа зміни.

Виконайте затримку мишки над кнопками панелі інструментів Таблиці та межі  (мал.  15.8),  розгляньте  вказівки  контекстного меню виділеної таблиці (мал.  15.9) та опишіть їх призначення у зошиті.

Контекстне меню


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.