KNOWLEDGE HYPERMARKET


Знаходження числа за його частиною

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 3 клас>>Знаходження числа за його частиною

1026*. Склади і запиши три приклади на ділення з дільником 8, щоб при розв'язуванні першого прикладу остача дорівнювала 0, при розв'язуванні другого — 3, третього — 7.

1027*. Знайди частку й остачу усно.
6     7     8    9    10  : 2
9    10   11   12   13  : 3


Які можуть бути остачі при діленні на 2? на 3? на 4? на 5? на 6?

1028°. Виконай ділення з остачею.
22 : 7       40 : 7      50 : 7      60 : 7      75 : 6
12 : 5       14 : 3      21 : 6      25 : 4      33 : 8

1029°. У фермера були качки й гуси. Усього — 60 птахів. Гуси становили шосту частину всіх птахів. Скільки було качок?

1030. Відрізок AK становить 1/4 відрізка АВ. АК = 18 мм.
Знайди довжину відрізка АВ.


Вказіка.  Відповідь запиши в міліметрах.
Розв'язання
18 • 4 = 72 (мм)
Відповідь: АВ = 72 мм.

1031. Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Результат обчислення перевір вимірюванням.
Вказіка. Вимірювати треба в міліметрах.


 Смужка

1032. Відомо, що відрізок КМ становить — всього відрізка. Яка довжина всього відрізка? Накресли такий відрізок у зошиті.


Яка довжина всього відрізка?


1033. У третьому класі 9 відмінників. Це 1/3 усієї кількості учнів  класу. Скільки учнів у третьому класі?

1034. Ігрова приставки коштувала 360 грн. Потім ціну було знижено на 1/4 від початкової ціни. Яка нова ціна приставки?

1035. До кожної нерівності добери по два значення букви а, щоб нерівність була правильною.
20 - а > 15        а • 4 < 36        а : 8 > 4

1036. Бабуся хотіла законсервувати 10 банок вишневого компоту, а законсервувала на п'яту частину більше, ніж планувала. Скільки банок вишневого компоту вийшло?


Розв'язання
1) 10 : 5 = 2 (б.)
2) 10 + 2 = 12 (б.)


Відповідь:  12 банок.
Поясни, про що дізналися кожною дією.

1037*. 1) Маса 5 однакових теличок і 5 кіз разом становить 880 кг. Маса однієї телички 130 кг. Яка маса однієї кози?
2) Склади обернену задачу, в якій потрібно знайти число 880.

1038°. 250 • 4 - 600        600 - 25 • 4         (370 - 250) • 3
          480 : 4 + 300        900 - 200 : 4       (750 - 150) : 3

1039°. Робітник обточував 1 кільце за 55 хв, а після вдосконалення верстата — за 37 хв. На скільки менше часу витратить робітник на обточування 5 кілець?


Математика. Підручник для 3 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.