KNOWLEDGE HYPERMARKET


И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників

Літеру и пишуть у кінці прислівників:
• після [г], [к], [х]: навкруги, пішки, верхи;
• після [к], [ч], якщо прислівники мають префікс по- (по-українськи, по-вовчи).
З літерою и пишуть також прислівники восени, почасти, безвісти.
Літеру і пишуть у кінці прислівників після літер, що позначають м'які або пом'якшені приголосні: навесні, вранці, двічі.
 
412. Прочитайте, визначте прислівники, поясніть їхній правопис.
1. З папером наодинці примушую себе знайти слова (В. Гужва). 2.    Натхнення безвісти пропало. Мабуть, було його замало (І. Коваленко). 3. Опівночі схилюся при вікні... (М. Вороний). 4. Круг вікон сад спинається навшпиньки (М. Луків). 5. Вже тричі завірюхи січня дороги в парку замели (Н. Левицька-Холодна).
• Визначте розряди прислівників за значенням.

413. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки прислівники.
1. Гордість виїжджає ... , а повертається ... . 2. ... усі коти сірі. 3. Бережена річ ... живе. 4. ... з кашею воює. 5. Проковтнути хочеться, а прожувати ... . 6. ... пришите тримається найнадійніше.
Довідка: Верхи, пішки. Уночі. Двічі. Тричі. Наодинці. Ліньки.
• Підкресліть у словах орфограму «літери и, і в кінці прислівників». Обґрунтуйте написання слів орфографічним правилом.

414. Перепишіть прислів'я, на місці крапок упишіть пропущені літери.
1. Книжка мовчк.. все розкаже. 2. Хто рано встає, той двіч.. живе. 3. Зуби з язиком ворогують, а живуть укуп... . 3. Восен.. і буряк — м'ясо. 4. Ніби бджола, а насправд.. — шершень. 5. Сніг випадає один раз, а з тополі він опадає трич.. . 6. Хвали день увечер.. .

415. Прислівники з кінцевими літерами и та і запишіть у дві колонки.
Завдовжк.., трішк.., напоготов.., опівдн.., по-вовч.., безвіст.., навік.., по-панськ.. .
Попрацюйте в парах! Складіть словничок найуживаніших прислівників, написання яких вам потрібно запам'ятати насамперед.

416. Утворіть від поданих слів прислівники. Обґрунтуйте їхнє написання.
По, молодецький; в, осінь; в, ніч; без, вість; по, польський.
• Підкресліть у словах орфограму «літери и, і в кінці прислівників».

417. Перепишіть, розкриваючи дужки і вибираючи потрібну літеру.
1. Мамай і Байда вкуп(и, і) з Морозенком дають навприсядк(и, і) над яром гопака! (Г. Половинко). 2. Побачили вороги, що вже непереливк(и, і), відступили й перебігли поле (М. Гоголь). 3. Як подумав, як помчав навпрошк(и, і), без тями! (Д. Павличко). 4. Іду по самім краю безодні помацк(и, і) в пітьмі (М. Самійленко). 5. Хтось ходить назирц(и, і) за мною (Д. Павличко). 6. Степ навкруг(и, і). У траві стежина біла (Д. Павличко). 7. Мовчк(и, і) струни на бандурі я перебираю (Я. Куліш). 8. Звичайно, спогади почаст(и, і) й фантастичні (М. Рильський).

418. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть лексичне значення виділених слів.
1. Сид..мо навпочіпк.. довкола вогню, дмуха..мо в жар, наставля..мо на нього долоні. 2. Помацк.. прошкуюч.., натрапив я на дядькову сторожку. 3. «Цюцю!» — сказав я ніжно, підлабузницьк.. і, терпнуч.. зі страху, простягнув до вовка долоню.
                                                                                       З творів Григора Тютюнника.
• Позначте в словах вивчені орфограми.
 
419. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть і запишіть із ними речення.
1. Блукати потемки. 2. Аж волосся дибки стало. 3. З вітром навзводи.
• Обґрунтуйте написання прислівників, що входять до складу фразеологізмів.

420. Перепишіть, на місці крапок уставте пропущені літери.
1. Я залюбк.. ск..даю капелюх перед твоєю мудрістю, Людино (Д. Луценко). 2. Дружба подвоює радість і вдвіч.. зменшує горе (Ф. Бекон). 3. Уміють мовчк.. любити друзі (А Малишко). 4. Йду по саду я навзгинц.., зуп..няюсь м..шохіть: на брунатній мокрій гілці крапля сонячно горить (І. Білий). 5. Треба стати навколішк.., ще й нахилитись в поклоні, щоб живою водою омити і душу, й лице (Г. Пастушенко). 6. На блакитних заплавах широких жовті глечики рясно цвітуть. Молоко із тих глечиків жовтих вранц.. окуні нахильц.. п'ють (В. Лучук). 7. А навкруг.. така краса, аж серце завмирає (М. Луків). 8. Навшпиньк.. виглядають жоржини через тин (Л. Костенко).
• Доберіть і запишіть десять прислівників, за допомогою яких можна охарактеризувати вдачу українця.
• Розкажіть про зображене на настінному розписі у меморіальному будинку-музеї академіка Дмитра Яворницького. Використайте прислівники верхи, по-козацьки, поодинці, по-молодецьки, навкруги.

Настінний розпис.jpg

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.