KNOWLEDGE HYPERMARKET


Київська держава за часів правління Володимира Великого. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас. Повні уроки>> Історія України: Київська держава за часів правління Володимира Великого. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Засвоєння нових знань

Мета

Вивчити особливості Київської Русі за часів правління князя Володимира Святославовича.

Цілі уроку

  • розвиток навичок аналізу історичних джерел;
  • вивчення основних дат та подій уроку;
  • визначення причин прийняття християнства і його значення для розвитку Давньоруської держави.

Обладнання уроку

Карта «Давньоруська держава в IX-Х ст.», CD «Давньоруська культура: література і мистецтво», портрет Володимира Великого.

Основні дати та події

972-980 рр.. - Правління великого князя Ярополка.
980-1015 рр.. - Князювання Володимира I.
980 р. - Язичницька реформа Володимира. Спроба створити єдиний культ, який об'єднує 6 основних божеств різних племен.
988 р. - Прийняття християнства.

Історичні особистості

Володимир I Святий (? -1015 рр..) - Великий князь київський з 980 р., молодший син Святослава. Підкорив вятичів, радимичів і ятвягів, воював з печенігами, Волзької Булгарією, Візантією і Польщею. При ньому споруджені оборонні рубежі на південних і південно-західних кордонах. Близько 988 р. ввів в якості державної релігії християнство. За Володимира I Давньоруська держава вступила в період свого розквіту, посилився міжнародний авторитет Русі. У руських билинах князя називали Красним Сонечком. Канонізований Руською православною церквою.


володимир святий

План вивчення нового матеріалу

1. Внутрішня і зовнішня політика Володимира.
2. Перша спроба релігійної реформи.
3. Хрещення Русі.


Хід уроку

Початок уроку

Привітання вчителя, оголошення теми та пояснення нового матеріалу

У своєму вступному слові вчитель звертає увагу учнів на те, що початок завершального етапу становлення держави пов'язане з князюванням Володимира I Святого, при якому відбулася подія, яка створила основу для входження Русі до європейської спільноти.


Ярополк Святославович

Ярополк Святославович


1. Переходячи до основної частини уроку, де будуть розібрані головні напрями та результати внутрішньої і зовнішньої політики Володимира Святославича, вчитель звертає увагу учнів на першу усобиці в Стародавній Русі. Цей матеріал буде мати значення для визначення на наступних уроках причин політичної роздробленості країни.

Основна частина уроку

Учням пропонується, спираючись на матеріал підручника, виявити характерні особливості першої усобиці. Їх відповідь повинна вказувати на відсутність чіткого порядку престолонаслідування (престол переходить від одного князя до іншого по праву сильного) і підтримку Володимира прихильниками язичницької релігії.

2. Характеристика першої спроби релігійної реформи може бути дана учнями на основі аналізу документів і матеріалів, наведених нижче.

«Повість временних літ»
(Витяг)

... І став Володимир княжити в Києві один, і поставив кумири на пагорбі за теремним двором: дерев'яного Перуна зі срібною головою і золотими вусами, і Хорса, Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. І приносили їм жертви, називаючи їх богами, і приводили своїх синів і дочок, і приносили жертви бісам, і оскверняли землю требами своїми. І стала нечиста кров'ю земля Руська і горб той. Але преблагий Бог не хоче смерті грішників, і на тім пагорбі нині є церква святого Василя, як ото ми потім.


Володимир поставив кумири «на пагорбі за теремним двором». Новий пантеон розташовувався поруч з княжим двором, але не всередині його, а в самому центрі Києва, що робило богослужіння доступним не тільки вузькому колу князя і його наближених. Прихильність князя Володимира Святославича язичницької релігії, можливо, призвела до того, що язичницьке населення столиці виступило проти християн. У 983 р., згідно з «Повісті временних літ», відбувається зіткнення язичників і християн, що проживали в Києві.


Язичницька богиня Мокош

Язичницька богиня Мокош


15- yalta-skazka-perun-ist7.jpg

Дерев"яний Перун


Найважливішим елементом язичницької реформи Володимира було проголошення Перуна, покровителя князя та його дружини, верховним божеством загальнодержавним Київської Русі. Цим було підготовлено грунт для подальшого прийняття християнства як державної релігії. Можливо, й сама реформа язичництва відбувалася під впливом християнства, яке вже отримало поширення на Русі.

Панування язичницької релігії перешкоджало подальшому розвитку централізованої держави, династичним шлюбам, позначалося на відносинах з іншими країнами. Прийняття християнства стає наступним закономірним і необхідним етапом на шляху розвитку Київської держави.Аналіз учнями історичного джерела

Завершуючи даний етап уроку, вчитель пропонує учням відповісти на питання:

1. Чому Володимир проводить реформу язичницької релігії?

2. У чому ви бачите причини невдачі цієї реформи?


Відео-хвилинка

Християнство: зв"язок із сучасністю3. Хрещення Русі, що поклало початок становленню російської православної цивілізації, було наслідком цілого комплексу чинників.


На основі матеріалу параграфа учні самостійно виділяють причини прийняття християнства:
      1) інтереси держави, що розвивається (єдина держава, один великий князь, один всемогутній Бог);
      2) міжнародні умови (Європа вже була християнською);
      3) зміцнення сім'ї;
      4) розвиток культури, писемності, духовному житті країни;
      5) нові суспільні відносини.

Доповідь учнів та дискусія у класі

Проблема вибору релігії може бути висвітлена одним з учнів в ході підготовленого заздалегідь повідомлення або доповіді за темою «Володимир Святий і проблема вибору монотеїстичної релігії». У процесі обговорення доповіді учні відповідають на питання: які фактори вплинули на вибір православної гілки християнства?

Учням також може бути запропоновано скласти порівняльну характеристику католицької і православної гілки християнської релігії.


Володимир

Самостійне підведення підсумків учнями

На закінчення вчитель пропонує учням на основі матеріалів підручника сформулювати значення Хрещення Русі. Хрещення Русі сприяло:


1) розвитку грамотності, книжкової справи, культури;
2) розширення зв'язків з Візантією та іншими країнами Європи;
3) розвитку господарства;
4) зміцнення шлюбних відносин;
5) ідеологічному зміцненню влади великого князя.

Домашнє завдання

1. Повторення теми за підручником та атласом.
2. Розглянути документ і дати відповіді на запитання до нього.
3. Підготувати історичний портрет Володимира Святославича. Учням може бути запропонована наступна пам'ятка для складання історичного портрету.
       1. Роки життя і правління князя.
       2. Основні цілі і завдання правління.
       3. Опис зовнішності і характеру князя.
       4. Основні події його князювання.
       5. Підсумки правління.
       6. Обгрунтувати власну думку про характер, вчинки, дії князя.

Список використаних джерел:
1. Урок на тему "Давньоруська держава за часів Володимира Великого. Хрещення Русі." учителя Ніколенко Л. ЗОШ № 49 м.Запоріжжя

2. Урок на тему "Київська Русь за часів князя Володимира Великого" Халімон Н.М., вчителя історії Ковчинської ЗОШ, Чернігівська обл.

3. Козленко С.І., Тороп В.В. История России с древнейших времен до конца XVII века

4. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі. — Х. : Вид. група «Основа», 2010

Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Ніколенко Л.

Халімон Н.М.

Любименко В.В.

Король Б.Ю.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 7 клас