KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми "Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт “До прекрасного”"

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 8 клас>> Зарубіжна література: Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва


План-конспект уроку з курсу «Зарубіжна література 8 клас» з теми «Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт “До прекрасного”».Тема:Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт “До прекрасного”

Мета: визначити характерні ознаки літератури як мистецтва слова, проаналізувати поезію Вордсворта, познайомити учнів з  поняттям літературний процес;
 розвивати вміння аналізувати поетичний текст;  виховувати інтерес до художнього слова.

Тип уроку: комбінований.

                          Хід уроку

І. Актуалізація знань.
Бесіда.
? Що ми називаємо художньою літературою?
-    Як давно вона виникла?
-    В якій формі існувала література в прадавні часи?
-    Що було джерелом виникнення художньої літератури?
-    Чим відрізняється література від інших видів мистецтва?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1.    Слово вчителя.
 Мистецтво – це художнє відтворення дійсності. Важко встановити, який вид мистецтва виник першим у людському суспільстві – наскельний малюнок, танець первісної людини чи міфи, які намагалися пояснити навколишній світ. Одні види мистецтва відтворюють життя у зримих образах (живопис, скульптура, кіно), інші створюють образи, що сприймаються не зором, а слухом.
Література займає особливе місце серед інших видів мистецтва. Її твори не мають предметно-чуттєвої форми. Слово «література» латинського походження і буквально означає «літера», зображене буквами, закріплене у писемній формі, на відміну від усної форми. Першим, на думку М.Грушевського, терміном «література» у такому розумінні став користуватися давньоримський оратор та політичний діяч Цицерон.
Поняттям література користуються удвох значеннях:
                                      06-07-6.jpg
1. літературою називають                     2. Не вся словесно-писемна
будь-які витвори людської                 продукція, а лише естетично-
думки, що втілені у писемному        значима, мистецька форма
слові і мають суспільну                     вияву словесної творчості -  
значимість (підручники,                  мистецтво слова.

словники, газети, листування і т.п.)     


На сучасному етапі розвитку літератури словесні твори, що мають мистецькі ознаки, називають художньою літературою.
Художня література – це письмова форма мистецтва слова, художнього освоєння світу в словесних образах. В основі художньої літератури, як і будь-якого іншого виду мистецтва – художній образ. Письменник не просто повідомляє факти і висловлює думки та почуття, він розгортає картини життя і робить читача їх учасником. Читаючи художню літературу, ми сприймаємо світ очима митця. Слово здатне відкрити найтонші відтінки почуття і думки, тому саме художня література найбільш повно і різнобічно відображає дійсність.

2. Читання статті підручника «Магічна сила Художнього Слова».
?- Як ви розумієте зміст епіграфа? Чому саме ці рядки М.Рильського взято за епіграф?
Софокл і Гамсун, Едгар По і Гете,
Толстой глибокий і Гюго буйний,
Петрарчині шліфовані сонети –
І Достоєвський грішний і святий,-
Учі книжки, усі земні поети,
Усі зрідні душі його живій:
Бо всі вони – лиш відблиски одного,
Одного сонця: Духа Світового!
                              М. Рильський

Завдання: Складіть 6 запитань до тексту статті.

3.    Виразне читання та аналіз тексту.
Вільям Вордсворт
До прекрасного

Святе мистецтво! В пензлі чи пері
Є сила дати вічність кожній рисі
Хмарини, що пливе в небесній висі,
Веселих промінців химерній грі;

 Вони спиняють порух віт вгорі
І подорожніх, що ідуть у лісі,
І корабель, що при скелястім мисі
Навік в заливі кинув якорі.

 Дитя весни і літа й падолисту,
Що вірно тчуть ясну твою окрасу,
Мистецтво, ти даруєш благодать.
І стримане, просте, хоч повне змісту,

Ти вмієш вирвать мить із плину часу
І в ній божисту вічність передать.
                                        Переклад М.Стріхи

? – Визначте тему поезії.
-    Який епітет вживає автор зі словом мистецтво? Як ви думаєте, чому?
-    В чому сила і значимість мистецтва?
-    Що дарує мистецтво людям?
-    Яка основна думка цієї поезії? Зачитайте рядки, в яких вона звучить?

4. Знайомство з поняттям “всесвітній літературний процес”.

В цьому учбовому році ми починаємо знайомство з всесвітнім літературним процесом, з кількома історичними епохами: Античністю, Середньовіччям, Відродженням.

Літературний процес – історичний розвиток, функціонування руху національної та світової літератури.

06-07-7.jpg


IV. Підсумок уроку.

1.    Творча робота: складіть сенкан на задане слово «художня література»


Складання сенкана:  1 рядок – задане слово
                                 2 рядок – 2 прикметника
                                 3 рядок – 3 дієслова
                                 4 рядок – фраза – підсумок з 4 слів
                                 5 рядок – синонім до заданого слова


2. Проблемне завдання: Чи потрібно нам, жителям третього тисячоліття читати, якщо у нас є кіно, телебачення, комп’ютер, відео? Що дає нам книга? Навіщо нам читати літературу, що написана кілька тисячоліть тому?
 
V. Домашнє завдання.

Написати есе на тему: “Література як мистецтво слова” або знайти афоризми про літературу, книгу, слово.


Надіслано учителем зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" Юсипович І.В.


Зарубіжна література скачати, завдання школяру 8 класу, матеріали з зарубіжної літератури для 8 класу онлайн

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас > Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва > Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Конспект уроку і опорний каркас