KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку до теми «Лірика О.С.Пушкіна – «біографія його душі»»

Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література >> Зарубіжна література: «До моря», «Я вас любив.,.», «Я мить чудову пам'ятаю...», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...». Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.


План-конспект уроку з курсу «Зарубіжна література 9 клас» з теми «Лірика О.С.Пушкіна – «біографія його душі»».Тема уроку. Лірика О.С.Пушкіна – «біографія його душі»

Мета уроку: поглибити знання учнів про поезію О.С.Пушкіна, її жанрове та тематичне розмаїття,  проаналізувати тематичні групи віршів Пушкіна, визначити їх характерні особливості; розвивати навички аналізу поетичного тексту, уміння узагальнювати матеріал; сприяти формуванню інтересу до поетичної творчості.


Обладнання: збірки віршів Пушкіна, портрети, ілюстрації.


Тип уроку: урок-семінар.

І.Мотивація навчальної діяльності
Слово учителя
Для тих, хто вміє знаходити Пушкіна в його творіннях, він не помре ніколи.
                                                                                                            І.Пущин


                                               Что в имени тебе моем?
                                               Оно умрет, как шум печальный
                                               Волны, плеснувшей в берег дальний,
                                               Как звук ночной в лесу глухом.
                                               Оно на памятном листке
                                               Оставит мертвый след, подобный
                                               Узору надписи надгробной на непонятном языке.
                                               Что в нем? Забытое давно
                                               В волненьях новых и мятежных,
                                               Твоей душе не даст оно
                                               Воспоминаний чистых, нежных.
                                               Но в день печали, в тишине,
                                               Произнеси его тоскуя;
                                               Скажи: есть память обо мне,
                                               Есть в мире серце, где живу я.

Його ліричні вірші – це віхи його життя, біографія його душі.
                                                                                             О.Герцен                                                                     Робота з афоризмами


Прочитайте висловлювання про О.Пушкіна. Яке з них могло б стати епіграфом до нашого уроку? Аргументуйте свою думку.
 У ньому російська природа, російська душа, російська мова, російський характер відбились у такій же чистоті, у такій очищеній красі, у якій відбивається ландшафт на випуклій поверхні оптичного скла.
                                                                                                        М.Гоголь

«За часів реакції одна лише дзвінка й широка пісня Пушкіна звучала в долині рабства і страждань. Ця пісня продовжувала минулу епоху, сповнювала мужніми звуками сучасне й посилала свій голос віддаленому майбутньому.
                                                                                                        О.Герцен

Пушкін свій не тільки для всіх народів, не тільки для різних творчих індивідуальностей, але й для всіх епох… Пушкін був людиною у найвищому значенні цього слова, і його поезія – це перш за все людяність.
                                                                                                     М.Рильський

Величезна загадка Пушкіна, секрет його творчості полягає в тому, що він може бути актуальним, «живим» у будь-яку епоху, у будь-який період людського життя.
                                                                                                            М.Цвєтаєва
                     
 Є завжди щось особливо благородне, лагідне, ніжне,   благоуханне і граціозне в усякому почутті Пушкіна… Його поезія допомагає виховувати у собі людину.
                                                                                                               В.Г.Бєлінський  


ІІ. Сприйняття та засвоєня нового матеріалу


Творчість великого російського поета О.С.Пушкіна займає видатне місце у світовій літературі. Його твори, написані майже двісті років тому, і сьогодні живуть, хвилюють і захоплюють своєю силою, щирістю та сердечністю.  «Пушкін – найвидатніший зразок поета-патріота, який понад усе любив своє  творче діло і бачив у ньому не тільки професію, але й покликання, не тільки фах, але й місію»,- писав М.Рильський.
Що ж хвилювало геніального поета, над чим він міркував і замислювався, яким бачив світ навколо себе? На ці питання можемо знайти відповіді у його віршах.

                                                                       Робота у групах


Завдання: Презентуйте опрацьований вдома матеріал,  складіть узагальнюючу таблицю та висновки про характерні особливості тематичної групи віршів.

1група: пейзажна лірика
2група: громадянська лірика ( волелюбні мотиви)
3 група: громадянська лірика ( про Росію, соціальний та політичний устрій)
4 група: філософська лірика (роздуми про сенс людського життя…)
5 група: філософсько-громадянська: про призначення поета і поезії
6 група: інтимна лірика ( про кохання)

                                                                      План презентації

1.    Реклама збірки
2.    Анотація
3.    Список творів
4.    Вірш напамять (аргументація: чому обрали саме цей вірш)
5.    Висновки

Завдання: Уважно прослухайте презентацію кожної групи, попрацюйте над складанням узагальнюючої таблиці.


    тематична група віршів     назви творів     висновки
     


ІІІ. Підсумок уроку

Проблемне завдання (робота у групі)
Яким ви уявили ліричного героя віршів Пушкіна? Чи притаманні йому риси романтичного героя?


Словник

 Ліричний герой- образ поета ( його ліричне «я»), чиї думки, переживання та почуття відображено у ліричному творі. Уявлення про ліричного героя складають на основі знайомства з його внутрішнім світом, який розкривається не через вчинки, а через переживання, душевні стани. Ліричний герой не ототожнюється з поетом. Між ними існує естетична єдність, певний естетичний ідеал, виражений у тексті віршованих творів.


Завдання

Продовжіть думку: О.С.Пушкіна називають «сонцем російської поезії» тому, що…


Домашнє завдання: напишіть творчу роботу на тему «Моє відкриття у поезії Пушкіна» або «Вірш Пушкіна, який мене вразив». Прочитайте 1главу «Євгенія Онєгіна»
Надіслано учителем зарубіжної літератури гімназії "Троєщина" Юсипович І.В.


Повний перелік тем по класам, календарний план згідно шкільної програми з зарубіжної літератури онлайн, відеоматеріал з зарубіжної літератури для 9 класу скачати

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 9 клас > Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. > Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. Конспект уроку і опорний каркас