KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота № 2 (відповіді на запитання)

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Контрольна робота № 2 (відповіді на запитання) Із літератури XVIII ст. Вольтер «Простак», Гете «Фауст».

ПІДСУМУЄМО   
Дайте відповіді на запитання
1.    Чому XVIII століття називають добою Вольтера? Яку роль відіграла діяльність Вольтера в ідейному русі Просвітництва?
2.    Розкажіть про основні етапи життєвого шляху Вольтера.
3.    Проаналізуйте творчий спадок Вольтера.
4.    Охарактеризуйте тематичну основу філософської повісті «Простак». З якою філософською концепцією веде полеміку на сторінках повісті Вольтер? Які контраргументи він пропонує?
5.    Що становить основний конфлікт повісті? Через які сюжетні лінії він розгортається?
6.    У чому специфіка організації системи образів повісті?
7.    Яку філософську ідею розкриває образ Простака? В яких вчинках героя вона себе виявляє?
8.    Визначте ідейну основу образу Сент-Ів. У чому ця основа схожа і чим відрізняється від ідей, декларованих образом Простака?
9.    Яку ідейну концепцію втілює образ Гордона? Чим цей образ важливий для автора?
10.    Яку функцію виконують у повісті образи другорядних персонажів?
11.    Які вади французького суспільства стають головним об'єктом критики в повісті Вольтера? Чи пропонує він їм якусь позитивну альтернативу?


Поміркуйте
Чому саме жанр філософської повісті обезсмертив ім'я Вольтера?

Пригадайте
Що таке Просвітництво? Які його головні риси у творчості Вольтера?
Які просвітницькі ідеї декларує образ Робінзона Крузо з роману Д. Дефо? Чи можна вважати його образ суголосним образові Простака із вольтерівського твору?


Перевірте свої знання
Доведіть, що за жанром твір Вольтера «Простак» — це саме філософська повість.

Доберіть з тексту повісті «Простак» вислови, які, на вашу думку, найбільш влучно характеризують ідейні позиції та 90        життєві цінності головних героїв твору — Простака, Гордона, Сент-Ів.

Подискутуйте
Дослідники творчості Вольтера по-різному інтерпретують фінал його повісті «Простак». Конфлікт головних героїв твору з деспотичною та лицемірною владою закінчується трагічно лише для мадмуазель де Сент-Ів, тоді як Простак і Гордон отримують пристойні посади у цьому ж лицемірному суспільстві і нібито залишаються цим задоволені. У чому сенс такого фіналу? Можливо, Вольтер шукає шляхи компромісу з розкритикованим ним французьким суспільством? Можливо, Вольтер іронізує над своїми героями, які легко зраджують свої ідеали, примирившись із вчорашніми кривдниками? Як ви розумієте неоднозначність розв'язки повісті «Простак»?

Поміркуйте
Що мав на увазі Гете, коли пояснював, що трагедію задумано так, щоб у ній «усе разом являло відверту загадку, яка знову
й знову непокоїтиме людей і даватиме їм поживу для розудумів»?
 
Дайте відповіді на запитання
1.   Охарактеризуйте життєвий шлях Гете. Яким чином поет намагався практично втілити ідеї Просвітництва в життя? Що стало на заваді цим намірам?
2.    На які періоди прийнято ділити творчість Гете? Що зумовило цей поділ?
3.    Назвіть провідні мотиви лірики Гете.
4.    Які з драматургічних творів Гете уславили його ім'я?
5.    Охарактеризуйте найвідоміші прозові твори Гете.
6.    Що символізує образ Фауста як один із «вічних» образів людства? Хто був прототипом його літературного образу?
7.    Які проблеми Гете порушує у «Фаусті»? Як змінювалася проблематика твору в процесі еволюції його задуму?
8.    Як можна визначити жанр гетевського «Фауста»?
9.    У чому особливість композиції «Фауста»? З яких частин він складається?
10.    Про що йдеться у «Вступі» до твору?
11.    Проаналізуйте конфлікт першої частини твору.
12.    Яким чином Гете продовжує історію Фауста в другій частині твору? Якою розв'язкою закінчується твір?
13.    Охарактеризуйте образ Фауста. В чому його відмінність від образу з народної легенди? Який просвітницький зміст Гете вкладає в цей образ?
14.    Чому Фауст погоджується на пропозицію Мефістофеля?
15.    Як в образі Фауста виявили себе суперечності просвітницької ідеології? Як сам Гете ставиться до свого Фауста?
16.    У чому відмінність Мефістофеля від звичного образу диявола? В чому сенс протистояння Мефістофеля Фаустові?


Пригадайте
У чому були схожі і чим відрізнялись просвітницькі погляди Вольтера і Гете?  Зіставте притаманні образу Фауста риси характеру з типом людської поведінки, втіленим в інших «вічних» образах — Прометея, Дон Жуана, Гамлета. Що в них спільного і що відмінного?


Перевірте свої знання
Доведіть, що гетевському «Фаусту» притаманні жанрові ознаки філософської трагедії.
Які саме з просвітницьких ідей знайшли своє відображення в образах головних героїв гетевської трагедії — Фауста, Мефістофеля, Маргарити?

Подискутуйте
Коментуючи фінал свого «Фауста», Гете писав: «Мефістофель переміг не більше як наполовину, і, хоч половина вини лежить на Фаустові, відразу вступає в силу право «Старого» (Господа), і все завершується по справедливості». Як ви розумієте цю думку письменника? В чому саме Гете бачить часткову перемогу Мефістофеля? Що він мас на увазі, стверджуючи, що розв'язка трагедії відбувається «по справедливості»?


Чи заслуговують, на вашу думку, душі Фауста та Маргарити на дарований їм Господом порятунок? Наведіть можливі аргументи за і проти.

Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Планування зарубіжної літератури, підручники та книги з зарубіжної літератури 9 класу, курси та завдання з зарубіжної літератури для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.