KNOWLEDGE HYPERMARKET


Контрольна робота № 3 (анкета головного героя)

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 9 клас>>Зарубіжна література: Контрольна робота № 3 (анкета головного героя) Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер».

ПІДСУМУЄМО

Дайте відповіді на запитання
1.    Чому Генріх Гейне назвав життя і творчість Гофмана «криком туги у двадцяти томах»?
2.    Розкажіть про основні етапи життєвого шляху Гофмана. В чому драматизм життєвих пошуків Гофмана?
3.    Які творчі принципи покладені в основу літературної творчості Гофмана?
4.    Що дало підстави літературознавцям виділити творчість Гофмана в окрему романтичну течію? Що це за течія?
5.    На які періоди ділиться творчість Гофмана?
6.    Конфлікт між якими персонажами став провідним у творчості Гофмана?
7.    Назвіть головні теми і твори першого періоду творчості Гофмана. Які нові теми та мотиви з'являються в подальшій творчості Гофмана?
8.    Що стало основою творчого задуму казкової повісті Гофмана «Малюк Цахес на прізвисько Цинобер»?
9.    Розкажіть про основні сюжетні лінії повісті. Що становить її основний конфлікт?
10.    В чому виявилось жанрове новаторство Гофмана в його казці про малюка Цахеса?
11.    На які негативні явища дійсності спрямовано сатиричний пафос повісті? За допомогою яких комічних прийомів він розкривається?
12.    Чому Гофман висміює заходи своїх персонажів щодо запровадження освіти?
13.    Що не влаштовує письменника в позиції його героїв-ен-тузіастів?
14.    На які два табори діляться персонажі повісті? Що дає письменникові підстави для такого поділу?
15.    Охарактеризуйте образ Бальтазара як представника ентузіастів. У чому суть його конфлікту з Цахесом?
16.    Які негативні риси людського характеру та суспільної поведінки відтворено в образі Цахеса? Спробуйте сформулювати головну ідею цього образу.
17.    Чому Цахес із такою легкістю підпорядковує собі все суспільство? Чи тільки за допомогою магії?


Поміркуйте
Що мав на увазі російський поет і філософ В. Соловйов, характеризуючи спосіб взаємопроникнення в казках Гофмана фантастичного та реального, коли фантастичні образи, незважаючи на всю свою химерність, виступають не як привиди з іншого, чужого світу, а як інша сторона тієї самої дійсності, того самого реального світу, в якому діють і страждають живі люди, змальовані поетом»? Поясніть це на прикладі казки «Малюк Цахес на прізвисько Цинобер».


Чому велика російська поетеса Анна Ахматова називала Цахесом Сталіна? В чому сенс цього порівняння?


Чи був викорінений феномен Цахеса після його смерті в князівстві Барсануфа? Аргументуйте свою відповідь, спираючись на текст гофманівської повісті.


Пригадайте

Що таке романтизм? Які ознаки романтичної поетики є в творчості Гофмана? * Що спільного і що відмінного в прийомах відображення німецької дійсності у творах Гофмана і Гете та Шиллера?

Перевірте свої знання
Доберіть з тексту повісті Гофмана образні ілюстрації використання автором прийомів: а) сарказму; б) пародії; в) гротеску; г) поблажливої, м'якої іронії.

Згрупуйте персонажів повісті Гофмана у дві колонки за схемою:

Філістери  Ентузіасти

  

  


Подискутуйте
Чому жодного з персонажів повісті Гофмана не можна назвати абсолютно позитивним героєм? Що хотів цим сказати письменник? Чи не мав він на увазі, що «частка Цахеса» присутня в кожному з них, а можливо, і в кожному з нас?

Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Матеріали з зарубіжної літератури 9 класу, завдання та відповіді з зарубіжної літератури по класам, плани конспектів уроків з зарубіжної літератури 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.