KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторная робота: Форматування текстових документів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.

Практична робота до предмету Інформатика 9 клас.

Тема «Лабораторна робота. Форматування текстових документів».Розгляд теми: Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.


                                                            Лабораторна  робота.  Форматування текстових документів
 
1. Більшість операцій виконуються над фрагментами тексту. Для цього необхідно вміти виділяти фрагменти (інверсним кольором). Фрагмент тексту можна виділити методом протягування миші або з клавіатури клавішами керування курсором при натиснутій клавіші<Shift>.


Існують інші способи виділення елементів тексту:

•    щоб виділити слово, треба 2 рази клацнути на ньому мишею;
•    щоб виділити речення, треба натиснути клавішу < Ctrl > і 1 раз клацнути мишею в межах речення;
•    щоб виділити абзац, потрібно в межах абзацу 3 рази клацнути мишею;
•    щоб виділити весь текст (усі абзаци), потрібно виконати команду Правка 4.09-9.jpg Выделить все, або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+A>.


Для виділення елементів тексту можна використовувати смугу виділення   (зліва від тексту на чистому полі):

•        щоб виділити рядок – – один раз клацнути мишею зліва від поля рядка;
•        щоб виокремити абзац – 2 рази клацнути мишею;
•        щоб виділити весь текст – 3 рази клацнути мишею на полі виділення.


Копіювання, переміщення й вилучення фрагментів тексту. Копіювання здійснюється командою Правка 4.09-9.jpg Копировать. Копія поміщається в буфер обміну і може багатократно вставлятись у текст з допомогою команди Правка 4.09-9.jpg Вставить.

Для переміщення фрагмента тексту використовують команди Правка 4.09-9.jpg Вырезать, а потім Правка 4.09-9.jpg Вставить.

Вилучення виділеного фрагмента здійснюють командою Правка 4.09-9.jpg Удалить або клавішею <Del>.


Можна також використовувати спеціальні кнопки на панелі інструментів:


4.09-10.jpg  - копіювати в буфер;
4.09-11.jpg  - виділений фрагмент вилучити з документа і помістити в буфер  обміну;
4.09-12.jpg  - вставка фрагмента з буфера на місце знаходження текстового курсора.


Інші способи виконання цих операцій основані на використанні миші:


•    виділений фрагмент переміщається на нове місце методом протягування миші;
•    для копіювання фрагмента  додатково натискується клавіша <Ctrl>;
•    для виділеного фрагмента правою кнопкою миші викликається контекстне меню з командами Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить.   


2. Форматування тексту – це зміна зовнішнього вигляду тексту без зміни його змісту. Форматування виконують за допомогою команд головного меню, або кнопок на панелі форматування. Форматування тексту зводиться до форматування символів та абзаців.

Налаштовування шрифту здійснюється командою Формат 4.09-9.jpg Шрифт. Діалогове вікно "Шрифт” містить дві вкладки: Шрифт і Интервал. На вкладці Шрифт можна вибрати тип шрифту, стиль шрифту (звичайний, курсив, напівжирний, підкреслений), розмір шрифту (в пунктах), колір шрифту, верхні і нижні індекси та інше. На вкладці Интервал можна вказувати інтервал між символами. Швидко встановити формат шрифту можна, використовуючи кнопки панелі інструментів Форматирование: <Шрифт>,<Размер шрифта>, <Ж>,<К>, <Ч>.

Форматування абзаців здійснюється за допомогою панелі інструментів Форматирование, або командою Формат 4.09-9.jpg Абзац, яка викликає діалогове вікно "Абзац”, що містить дві вкладки.

На вкладці Отступы и интервалы задають способи вирівнювання абзаців,  границі абзаців зліва і справа, відступ для першого рядка абзацу, відступи перед першим та останнім рядками абзацу, міжрядковий і міжабзацний інтервали, зміщення тексту абзацу відносно ширини. На вкладці Положение на странице задають правила розташування абзацу на сторінці, наприклад, абзац цілком на одній сторінці. Абзаци можна заключати в прямокутну рамку, а поле рамки заповнювати узором і фоном. Для цього використовують команду Формат 4.09-9.jpg Обрамление и заполнение. В діалоговому вікні є дві вкладки: Обрамление і Заполнение.


4. Багато документів містять списки. Існують різні типи списків: маркіровані, нумеровані, ієрархічні. Список формується як до введення елементів у списки, так і для вже набраних елементів у вигляді окремих абзаців.  Існують декілька способів формування списків:


– з допомогою команди Формат 4.09-9.jpg Список;
– з допомогою відповідних кнопок панелі інструментів;
– з допомогою контекстного меню, вибравши команду Список.

Команда Формат 4.09-9.jpg Список виводить діалогове вікно з вкладками, що відповідають типу списку.

На вкладці Маркированный вибирається символ, що виділяє кожний елемент списку. Задається розмір, позиція і колір маркера.

На вкладці Нумерованный вибирається один із семи форматів чисел для нумерації елементів списку (арабські, римські, ...), початковий номер. Кнопкою <Изменить> можна самостійно задати параметри нумерованого списку.

На вкладці Многоуровневый можна вибрати формат чисел для нумерації елементів ієрархічного списку. Для зміни ієрархії необхідно встановити курсор на елемент і натиснути клавіші:


   <Shift>+<Alt>+<→> для пониження рівня;

   <Shift>+<Alt>+<←> для підвищення рівня ієрархії,


або відповідні кнопки на панелі інструментів.

Щоб закінчити формування списку два рази натискуємо клавішу <Enter>.   Для того, щоб вилучити список, необхідно:

–   виділити елементи списку;
–  виконати команду Формат 4.09-9.jpg Список 4.09-9.jpg Удалить, або виділити елементи списку і клацнути клавішу Delete.


Елементи будь-якого списку можна упорядкувати за алфавітом, а також за спаданням та зростанням. Для цього треба виділити елементи списку і виконати  команду Таблица 4.09-9.jpg Сортировка.
Надіслано учителем інформатики Міжнародного ліцею "Гранд" Чебаном Л.І.

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту > Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту. Практикуми, лабораторні, кейси