KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота Робота з об’єктами та програмами Windows

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Основи роботи в WINDOWS

Практична робота до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Лабораторна робота_ Робота з об’єктами та програмами Windows».

Розгляд теми: Основи роботи в WINDOWS


                                                 Лабораторна робота.  Робота з об’єктами та програмами Windows


 1. Запуск додатків  здійснюється:
       за допомогою пункту  Программы головного меню;

       за допомогою пункту Выполнить головного меню (в діалоговому вікні вказують повний шлях та ім`я потрібної програми);      

      через піктограму документа (пункт Документы, папка Мои документы);      

      через піктограму відповідного додатку.


  2. Пошук довільних об`єктів у Windows здійснюється командою Найти головного меню. При виконанні цієї команди відкриється вікно, в якому необхідно вказати ім`я папки чи файла для пошуку (або використати маски файлів) та шлях пошуку. При натисненні кнопки Найти розпочнеться процес пошуку. Результати пошуку будуть відображені в нижній частині цього вікна. Нагадаємо, що маска задається за допомогою звичайних літер алфавіту і  деяких спеціальних символів, а саме: ? означає будь-який символ в імені файла, * означає будь-яку кількість символів в імені файла.

Крім файлів та папок можна здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет (якщо комп`ютер підключений до мережі), інформації про електронну пошту, власника  електронної поштової скриньки.


 3. Робота із змістом.  Довідкову інформацію можна отримати за допомогою клавіші  <F1> або через команду Справка головного меню. Якщо клацнути мишею на цьому пункті, то з'явиться діалогове вікно Справочная система Windows з трьома вкладками:   Содержание, Предметный указатель, Найти. Якщо вибрати вкладку Содержание, то в основному полі вікна отримаємо список усіх розділів довідкової системи, які позначаються різними значками: знак питання, знак відкритої книги, знак закритої книги.

 Для того щоб розкрити зміст якогось розділу, потрібно два рази клацнути мишею на цьому розділі. Далі, клацнувши два рази на підрозділі, можна розкрити зміст підрозділу. Якщо клацнути розділ, помічений знаком "?”, то в правій половині вікна буде виведена довідкова інформація.

Але шукати потрібну тему, послідовно читаючи розділи довідкової системи, можна достатньо довго, тому значно швидше це можна зробити, вибравши вкладку Предметный указатель, або вкладку Найти.

Робота з предметним показчиком. Якщо клацнути мишею на вкладці Предметный указатель, то у вікні з`являться 2 діалогових елементи: рядок введення перших букв потрібного слова і список термінів або фраз. Ці два елементи взаємозв'язані. Якщо в рядку введення набрати слово, то у списку автоматично вибирається рядок, який вміщує це слово. Вибравши в другому вікні потрібне питання, для виводу довідки потрібно натиснути кнопку Вывести.

Робота в режимі пошуку за словами. Цей режим включається через вкладку Найти, яка дозволяє знайти статті, що містять указане слово. У цьому режимі є 3 діалогових елементи. У першому вікні вводимо слово, в другому вікні автоматично з`являється слова, близькі до введеного слова  в першому вікні.

Вибравши в другому вікні слово, в третьому вікні автоматично з`явиться список розділів, що містять це слово. Для виведення виділеного розділу треба клацнути кнопку Вывести.

4. Програма Paint призначена для створення та обробки цифрових малюнків у форматі .bmp. Графічний редактор Paint запускається таким чином: Пуск Программы Служебные Paint.   Зліва у вікні програми знаходиться панель інструментів, а внизу – палітра кольорів.

Для малювання зображення необхідно обрати такий порядок дій:

•        вибрати колір малювання в палітрі (клацнути мишею по відповідній клітинці в палітрі);
•        вибрати колір фону (правою кнопкою миші вибрати колір у палітрі);
•        виконати команду Рисунок Очистить  для заповнення вікна кольором фону;
•        вибрати необхідний інструмент і його різновидність у панелі інструментів;
•        у полі малюнка зобразити вибраний елемент методом про¬тя¬гування миші;
•        сформувати малюнок.


 Панель інструментів містить такі інструменти:

•     Карандаш – для малювання точок, ліній, вертикальних і горизонтальних ліній (при натиснутій кнопці <Shift>);
•     Кисть – для малювання ліній (можна вибрати товщину лінії);
•     Распылитель – можна розпилювати колір;
•     Линия – для малювання прямих ліній (при натиснутій кнопці <Shift> можна малювати горизонтальні, вертикальні, діагональні лінії);
•     Кривая – для малювання зігнутих (S-подібних) ліній;
•     Прямоугольник – малює прямокутник методом протягування миші (квадрат при натиснутій кнопці <Shift>);
•     Многоугольник – для малювання довільного многокутника;
•     Элипс – для малювання еліпса або круга (при натиснутій кнопці <Shift>);
•     Выделение – використовується для виділення фрагмента малюнка;
•     Заливка – для перефарбування замкнутої однокольорової області;
•     Надпись – для створення тексту, що накладається на малюнок;
•     Ластик – для стирання деякої області малюнка.


Виділений фрагмент малюнка можна редагувати, тобто з фрагментом можна виконувати:

•        зберігання в окремому файлі – команда Правка Копировать в файл;
•        вилучення – команда Правка Очистить выделение;
•        копіювання – методом перетягування миші при натиснутій кнопці <Ctrl>;
•        переміщення – за допомогою перетягування миші;
•        розмноження – методом перетягування миші при натиснутій кнопці <Shift>;
•        зміну розмірів – перетягнути мишею квадратики, що є на границі виділення фрагмента;
•        зміну кута нахилу – команда Рисунок Растянуть/Наклонить;
•        дзеркальне відображення, поворот – команда Рисунок Отразить/Повернуть;
•        інвертування кольору – команда Рисунок Обратить цвета.


5. Програму Calculator можна запустити так: Пуск Программы  Стандартные Calculator. Калькулятор може працювати в режимі простих обчислень (команда Вид Обычный) і в режимі інженерних обчислень (команда Вид Инженерный). Довідку щодо цієї програми можна отримати в пункті меню Справка або викликавши правою кнопкою миші команду <Что это такое?>.
Надіслала вчитель інформатики СЗШ № 54 Солом*янського району м. Києва Тальнова Олена Володимирівна.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Основи роботи в WINDOWS > Основи роботи в WINDOWS. Практикуми, лабораторні, кейси