KNOWLEDGE HYPERMARKET


Лабораторна робота №1. Основні елементи Windows

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>> Інформатика: Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ОБ'ЄКТИ

Практична робота до предмету Інформатика 6 клас.

Тема «Лабораторна робота №1. Основні елементи Windows».

Розгляд теми: Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ОБ'ЄКТИ


                                                           Лабораторна  робота №1. Основні елементи Windows 

 1. Основними типами об'єктів у Windows є файли, папки, документи і ярлики (вказівники). Файл – це поіменований набір даних, збережений на комп'ютерному носії. Ім'я файла складається з двох частин. Перша безпосередньо ім'я, друга – розширення, яке указує на формат файла. Папка – це поіменований простір для збереження файлів чи папок, які об'єднані за якоюсь ознакою. Ярлик – це не великий файл з розширенням lnk або pif, який містить  тільки посилання на певний об'єкт. Піктограми – графічні зображення стандартного розміру, що є візуальним представленням об’єктів Windows.

Значок  Мой компьютер  дозволяє відкрити вікно, в якому розташовані піктограми всіх дисків, значки Принтери і Панель управления.

Спеціальна папка  Корзина  відкриває доступ до програми, яка забезпечує роботу з вилученими об’єктами. Знищення непотрібних об’єктів у Корзину дає шанс відновити випадково знищений об’єкт. Корзину потрібно уважно очищати, тому що після її очищення об’єкти відновити вже не можна. Піктограми повної і порожньої корзини різні, причому цей значок автоматично змінюється, залежно від вмісту корзини. Спеціальна папка Сетевое окружение   містить значки комп’ютерів під’єднаних до вашої машини в локальній мережі і папки з інструментами для роботи з мережею. Мои документы – папка, в якій користувачу пропонується зберігати свої основні документи. Користувач має можливість добавляти свої піктограми на Рабочий стол.


2. Внизу робочого столу знаходиться Панель задач (панель завдань)   з кнопкою Пуск. Натискання цієї кнопки відкриває доступ до головного меню системи. При запуску будь-якого додатку, або відкритті папки на панелі завдань з’являється кнопка, яка представляє цей додаток чи папку. Вікна додатків можна згорнути, але їх кнопки залишаться на панелі завдань. Як тільки на Панели задач натиснути кнопку будь-якого додатку, він стає активним і відновлюється його згорнуте вікно. Це забезпечує швидкий перехід з одного додатку до іншого без довготривалого пошуку вікна потрібного додатку. Крім цього на панелі завдань знаходиться панель швидкого запуску, мовна панель, годинник та область повідомлень.


3. Якщо клацнути мишею на кнопціПуск, то відкриється головне меню, яке має завжди сім стандартних пунктів: Программы, Документы, Настройка, Поиск, Справка, Выполнить, Завершение роботы. Користувач самостійно в це меню може внести додаткові команди, які будуть відокремлені від основного списку команд лінією. Всі команди меню, які відмічені чорною стрілкою   =>, мають додаткові підменю, що відкриваються автоматично, коли на них встановити вказівник миші. Переміщуючись по ланцюжку відкритих меню, користувач може запустити потрібний додаток.

Команда Программы  відкриває меню з програмами або групами програм, які встановлені на комп'ютері. Це меню має обов'язково програми Проводник і групу програм Стандартные. Всі інші програми встановлені користувачем.

Програма Проводник призначена для роботи з дисками, папками, файлами та іншими об`єктами. Пункт Стандартные дає доступ до групи стандартних програм, наприклад до текстового редактора Word Pad, графічного редактора Paint, програми Калькулятор тощо.

Команда Документы виводить на екран 15 останніх документів, з якими працював користувач. Якщо клацнути мишею на вибраному документі, то запускається додаток (програма), в якому створено цей документ, сам документ автоматично завантажується в додаток. Цей прийом значно скорочує час пошуку документа та запуску додатка.

Пункт головного меню Настройка за допомогою програми Панель управления дозволяє проводити настройку самої операційної системи, змінювати режими роботи програмних та апаратних  засобів а також керувати роботою принтерів (рядок Принтер) і проводити настройку панелі завдань.

Команда Найти головного меню призначена для пошуку файлів і папок.    Команда  Справка и поддержка дозволяє отримати довідкову інформацію з усіх питань роботи в Windows. Команда Выполнить  дозволяє запустити будь-яку програму, яка не встановлена в системі меню Windows.

Для завершення роботи у Windows потрібно скористатися останньою командою головного меню Завершение работы. Для повного вимкнення комп'ютера потрібно вибрати в цьому вікні рядок Выключить компьютер  і клацнути мишею на кнопці Ok.


4. Вся інформація у Windows  зображається у вигляді вікон. Для всіх вікон використовуються однакові прийоми роботи. Вікно – це графічно виділена прямокутна частина екрана, що належить одному  додатку або документу, з яким працює користувач. Повідомлення від програм також даються у вигляді вікон.

Основні елементи вікна додатка (програми Windows):


1) Рядок заголовка. У верхній частині вікна розміщується рядок заголовка, в якому виводиться назва прикладної програми та ім’я відкритого файла (папки, додатка, документа). Зліва виводиться малюнок – кнопка-піктограма, що відповідає цій задачі. Цією піктограмою будуть позначатись усі документи, створені цією задачею. Якщо натиснути на цю кнопку, то відкриється системне меню для управління вікном. Це меню використовують, коли бажають управляти вікном за допомогою клавіатури. При роботі з мишею це меню не використовується.

У правій частині рядка  заголовка розміщені 3 кнопки управління вікном.

Кнопка Свернуть   6.09-1.jpg. Якщо клацнути на цій кнопці, то вікно згортається в кнопку на панелі завдань. При цьому програма залишається завантаженою і може навіть продовжувати обчислення. Ім’я вікна і відповідна піктограма знаходиться на панелі завдань. Кнопка Развернуть   6.09-2.jpg . Ця кнопка розкриває активне вікно до розмірів повного екрана, або до розмірів вікна додатка. Кнопка Восстановить   6.09-3.jpg . Ця кнопка з’являється в рядку заголовка замість попередньої кнопки, коли вікно розкрито до максимальних розмірів. Клацнувши цю кнопку, вікно набуде попередніх розмірів.Кнопка Закрыть  6.09-4.jpg . Ця кнопка закриває вікно (додаток).

2) Рядок меню. Під рядком заголовку розміщується рядок меню з назвами  груп команд. Для кожної програми у цьому рядку є свої індивідуальні пункти меню.

Файл, Правка, Вид, Cправка присутні завжди для будь-якої програми. Меню Файл використовується для роботи з дисками, папками, файлами, ярликами. Перелік команд цього меню залежить від типу вибраного об’єкта. Меню Правка використовують для вибору об’єкта та його редагування. Меню Вид призначено для зміни параметрів перегляду інформації у вікні.

 Команда Список у меню Вид дозволяє розмістити значки об’єктів та їх імена у вигляді списку. Команда Таблица, крім списку виводить повну інформацію про об’єкти: тип, розмір, дата тощо. Команда Упорядочить значки використовується для сортування об’єктів за іменем, типом, розміром, часом створення (зміни).
Меню Cправка використовується для отримання довідкової інформації.

3) Панель інструментів. Під рядком меню розміщена панель інструментів. На панелі інструментів є кнопки-піктограми, які дублюють основні команди меню. Клацання по  кнопці забезпечує виконання відповідної команди. Кнопки панелі інструментів використовують для відкриття списку, вибору диска, вибору папки тощо.

Зображення тут можуть бути різними. Наведемо приклади кнопок, які  зустрічаються найчастіше :

6.09-5.jpg  –  зміна папки (каталогу);
6.09-6.jpg  –  перейти по дереву каталогів на рівень вверх;
6.09-7.jpg  –  вирізати папку чи файл і помістити її в буфер;
6.09-8.jpg  –  вставити вмістиме буфера в зазначене місце;
6.09-9.jpg  – відмінити останню дію;
6.09-10.jpg – скопіювати виділену папку чи файл у буфер обміну;
6.09-11.jpg  – знищити обрану папку і помістити в  Корзину (при цьому ще  є шанс   відновити випадково знищену папку).


4) Рядок стану. Внизу вікна розміщено Рядок стану, що містить інформацію про об’єкти у вікні або довідкову інформацію про вибрану команду меню.

   Панель інструментів і Рядок стану можна усунути, якщо зняти мітки з відповідних пунктів меню Вид.

5) Смуги прокручування. Якщо інформація, яка виводиться не може поміститись у вікні, то автоматично з’являються Смуги прокручування з кнопками управління. За допомогою цих кнопок забезпечується переміщення інформації у вертикальному та горизонтальному напрямках.

Крім стрілок, у Смузі прокручування є ще повзунок для більш швидкого пересування по зображенню у вікні. Для цього потрібно пересувати повзунок за допомогою миші при натиснутій лівій клавіші.

Діалогові вікна (вікна запитів). Поряд з груповими вікнами, вікнами додатків і вікнами документів існують ще діалогові вікна. Діалогові вікна призначені для взаємодії користувача з програмою, для встановлення різних параметрів і режимів роботи. Вони виникають у центрі екрана, і для того, щоб їх закрити, потрібно користувачу зробити деякі установки (вікна чекають від Вас відповіді). Для діалогу з користувачем діалогові вікна мають спеціальні елементи  управління: ознаки, перемикачі, списки, рядки введення, повзунки, лічильники. Ознаки подані у вікнах малими квадратиками. Ознаки установлені, якщо у квадратику є значок    6.09-12.jpg . Перемикач із запропонованого списку вибирає тільки один елемент. Цей елемент позначається так   6.09-13.jpg .
Вибравши необхідний елемент у списку, потрібно два рази клацнути мишею на ньому. Рядок введення використовують для введення текстової інформації з клавіатури. Елемент повзунок використовують для вибору значення деякого параметра з відповідного інтервалу .

Операції з вікнами. Розмір вікна (крім діалогового) на екрані можна змінювати за допомогою миші. Для цього вказівник миші суміщають із стороною вікна так, щоб вказівник змінив свою форму, і при натиснутій лівій клавіші миші пересувають його так, щоб сторона вікна зайняла бажане положення.
 Надіслала вчитель інформатики СЗШ № 54 Солом*янського району м. Києва Тальнова Олена Володимирівна.

Предмети > Інформатика > Інформатика 6 клас > Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ОБ'ЄКТИ > Тема 2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА Windows. ОБ'ЄКТИ. Практикуми, лабораторні, кейси