KNOWLEDGE HYPERMARKET


Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас. Повні уроки>> Історія України: Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повні уроки

Содержание

Тип уроку

комбінований

Мета

сформувати системні знання про діяльність масонів на території України, повтання Чернігівського полку та Польське повстання і роль українців у ньому.

Задачі

 • записати та запам’ятати основні дати уроку
 • отримати базові знання по темі для подальшого самостійного опрацювання вдома
 • навчитися працювати з документами
 • навчитися черпати корисну інформацію з відеоматеріалу


Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

Доброго дня, шановні учні! На минулому уроці ми дізналися про діяльність гуртка "Руська трійця" та його роль у розвитку національної ідеї, а також про національне пробудження на українських землях. Сьогодні ж ми дізнаємося про те, хто такі масони, їх діяльність на території України, а також багато чого цікавого. Тему та план уроку ви бачите на дошці. Запишіть, будь ласка.

Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

 • Прийом 1

Учитель задає питання, зазначені в кінці попереднього параграфу, який учні мали опрацювати вдома (див.попереднє домашнє завдання)


 • Прийом 2

Учитель слухає підготовані учнями вдома доповіді, одночасно перевіряючи заповнення словничків.


 • Текст учителя:

Дякую за хорошу роботу вдома! Майже всі результати - відмінні та хороші. Ви отримуєте такі оцінки за домашню роботу: ...

Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Як ви розумієте терміни:

 • реакція
 • опозиція
 • рота
 • полк
 • катехізис
 • гусари
 • Національний уряд.

Вивчення нової теми. (20 хв)

"Руська правда"

З 1821 р. діють дві організації революційних дворян: "Північне товариство" у Петербурзі, "Південне товариство" на Україні. У них йде наполеглива робота над програмними документами руху. У "Південному товаристві" Павло Пестель створює "Руську правду", у Північному Микита Муравйов – "Конституцію".

Згідно з "Руською правдою", Росія проголошувалася республікою з однопалатним парламентом (Народне віче), колишнім вищим органом законодавчої влади. Віче в складі 500 чоловік обиралося на 5 років усіма особами, які досягли 18 років без майнових і яких-небудь інших обмежень. Віче обирало на 5 років орган виконавчої влади – Державну думу в складі 5 осіб.

П.Пестель

П.Пестель


Головна сторінка "Руської правди"

Головна сторінка "Руської правди"


Руська правда

За Віче та Думою, з точки зору законності їх дій, спостерігав Верховний собор, члени якого обиралися довічно з найбільш заслужених і шанованих громадян.

Основу органів місцевого управління становили виборні збори в губерніях, повітах, волостях. Виконавча влада зосереджувалася в правліннях цих зборів. Всі місцеві органи влади обиралися на рік.

Встановлювалося рівність громадян перед законом. Стану скасовувалися. Кріпацтво скасовувалося і селяни отримували свободу з наділом землі. Військові поселення ліквідовувалися.

"Руська правда" стверджувала рівність всіх націй, але разом з тим відкидала федеративний устрій і виступала за унітарну державу * з сильною центральною владою. П. Пестель вважав, що всі народи Росії зіллються в підсумку з російським народом, сприйнявши його мову і культуру.

"Правда" допускала можливість перехідного періоду від монархії до республіки в 10-15 років, на які встановлюється революційна диктатура.


"Конституція" Муравйова

Положення "Конституції" Муравйова були більш помірними в порівнянні з "Руською правдою". Росія проголошувалася конституційною монархією і федерацією 13 держав і двох областей. Кожна держава мала свою столицю і органи управління. Столицею федерації повинен був стати Новгород.

"Конституцією" встановлювався суворий поділ влади. Виконавча влада передавалася конституційним монарху, як "верховному чиновнику держави". Він виступав як верховний головнокомандувач, керував зовнішньою політикою, призначав чиновників адміністративних та судових установ. Як вища посадова особа, імператор отримував річний оклад у 8 млн. рублів. З цієї суми він повинен був виділяти частину на утримання придворного штату.


"Конституція" Муравйова

"Конституція" Муравйова


Вищим законодавчим органом оголошувалося Народне віче в складі двох палат – Верховної думи і Палати народних представників. Верховну палату утворювали по 3 депутати від кожної держави і по 2 від областей. Вона обиралася на два роки. Нижня палата складалася з 450 депутатів. Третина депутатського корпусу переобиралася кожні два роки. Виборче право мало обмеження по майновому і віковою цензу. Майновий володіння нерухомою власністю на суму 500 рублів або рухомої на 1000 рублів. Віковий - 21 рік. Крім цього необхідно було мати постійне місце проживання і не перебувати "на службі в кого-небудь". Стани скасовувалися.


С.Муравйов

С.Муравйов

Земля залишалася у власності у поміщиків, селянин ж отримував свободу фактично без землі – 2 десятини на двір.

Незважаючи на ряд суттєвих розбіжностей, обидва проекти були глибоко революційними документами:

- вони збігалися в головних цілях: скинення самодержавства, знищення станового ладу, введення громадянських свобод, звільнення селян;
- досягти своєї мети всі декабристи припускали шляхом військової революції.

Працюємо з текстом: Руська правда Пестеля

Введення. Основні поняття

Мета держави:

Благоденство всього суспільства взагалі і кожного з членів онаго особливо. Можливо Більша Благоденство многочісленнейшаго числа Людей в Державі.


Благоденство громадське важливіше благоденства приватного.


Благоденство однієї людини не повинно завдавати шкоди благоденству іншої.

Первісний обов'язок людини – збереження свого буття. Обов'язки в державі – наслідки цілі держави. Є 3 роди обов'язків:

1. Духовні (священне писання);
2. Природні (закони природи);
3. Цивільні.

Уряд є приналежність Народу і він заснований для Блага народного.

Уряд = Верховна влада + державне правління (чиноначальство).


Державне Благоденство складається з 2 головних предметів:

1. Безпеки (охорона, забезпечується державою)
2. Добробуту (людина сама працює).

Руська Правда – наказ тимчасовому Верховному правлінню, щоб діяло воно в цілях благоденства народу Російського.

Про земельний устрій держави

Росія – держава Російського народу, інші племена – до держави приєднані і їй підвладні.

Народам неросійським їх право на незалежність не світить, тому що вони занадто слабкі, щоб цю незалежність підтримувати, а в Сильних Державі Великого народу їм добре буде.

Тільки Польща має право народності, так як користувалася політичною незалежністю протягом століть. Умови дарування Польщі незалежності:

Верховна Влада польська повинна бути влаштована по "Руській Правді".
Аристократію – геть, весь народ польський повинен 1 стан скласти – по "Руській Правді".


Росія є держава єдина і нероздільна

1 верховна влада на всій території, 1 правління, 1 закони. Не федерація - інакше різнорідні області від корінної Росії відкладуться і вона втратить свою Силу, Могутність, Славу серед великих Держав.

Зло в політиці: федеративний устрій (що є фактично питома система як за старих часів).

Завдання уряду: контролювати кількість народонаселення. "До того ж великі Волості будучи Волості цельния вказують на великі Міста, а великі Міста надзвичайно шкідливі особливо для Моральність яка визнана бути повинна першою Багатством кожного Народу".

 • Економіка: обраний аграрний шлях розвитку країни, а не промисловий.
 • Столиця: призначається Нижній Новгород, який буде перейменований у Володимир.
 • Гл. 2. Про племена, що Росію населяють
 • Племена, що Росію населяють, будуть розділені на 3 головних розряда:

1. Корінний народ російський: плем'я слов'янське (українці, росіяни і білоруси);
2. Племена, до Росії приєднані;
3. Іноземці.

У результаті проведення реформ ми отримаємо: 2 розряди жителів держави Російського:

1. Громадяни Руські;
2. Іноземці.

Відповідно, закони духовні діляться: на християнські та іновірних. Закони державні і цивільні для всіх однакові. Звідси буде моральність у всій державі однакова.

 • Мета нового державного устрою: ПОЛІТИЧНА одноманітність.
 • Усіх – обрусити, мову скрізь запровадати – російську. Всі повинні бути землеробами.
 • Усі племена повинні бути злиті в 1 народ. Закон - 1 для всіх, всі люди становлять 1 стан, у всіх рівні права.
 • Завдання до тексту: написати есе-узагальнення на 1 ст. „Руська правда: основні засади”

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Учні досліджують за підручником тему „Масонство в Україні”. Тим часом кілька учнів за допомогою комп'ютеру та інтернету створюють презентацію „Польське повстання 1830—1831 рр.” Обидві групи учнів доповідають про свою роботу. Презентацію демонструють перед класом за допомогою проектору. Учитель ініціює обговорення.


Патріархи-масони

Патріархи-масони


Повстання Чернігівського полку

Повстання Чернігівського полку

Відеоматеріал до уроку

Тамплієри як попередники масонівХто такі масониПовстання 1830—1831 рр.Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Висновки учитель пропонує зробити учням самостійно та записати в зошити або робить самостійно.

Домашнє завдання (1-2 хв)

 • Повторити щойно вивчений матеріал за підручником.
 • Письмово відповісти на 3 будь-які питання в кінці параграфу.
 • Підготуватися до уроку узагальнення, підготувати доповіді до тематичного блоку (за бажанням).


Список використаних джерел

Урок на тему "Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна." Стеценко Г. М., учителя історії, Обухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. А.С.Малишка, м.Обухів

Урок на тему "Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна." вчителя вищої категорії Дудки Л.Г. ліцею №11 м.Кременчук

Світлична В. В. Історія України. – К., 2002

Охредько О. Е. Історія України. 9 клас: Розширене календарне планування. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009

Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — Х.:Вид-во «Ранок», 2009


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

Стеценко Г. М.

Дудка Л.Г.

Бидрін Л.О.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас