KNOWLEDGE HYPERMARKET


Множення десяткових дробів.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Множення десяткових дробів.


Нехай потрібно знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 1,4 дм, а ширина — 0,6 дм.


Щоб знайти площу прямокутника, потрібно перемножити числа 1,4 і 0,6. Множити такі числа ти ще не вмієш.
Ти вмієш перемножити натуральні числа. Знайди спочатку площу прямокутника, сторони якого виражаються натуральними числами.


Виразимо довжину і ширину прямокутника в таких одиницях, щоб одержати натуральні числа. Запишемо довжину та ширину в сантиметрах: 1,4 дм = 14 см; 0,6 дм = 6 см. Площа прямокутника дорівнює 14 см * 6 см = 84 см2.
Знаючи, що 1 дм2 = 100 см2, матимемо:
1 см2 = — дм2;   84 см2 = — дм2 = 0,84 дм2.

Отже, 1,4  0,6 = 0,84.
Знайди кількість десяткових таки; коленого із множників та добутку. Порівняй їх.


Зверни увагу, що для знаходження результату ми спочатку перемножили натуральні числа 14 та 6 і одержати 84. Потім, щоб отримати число 0,84, у числі 84 відокремили комою праворуч два десяткові знаки. Саме стільки знаків стоїть після коми в обох множниках разом.


Щоб перемножити два десяткові дроби, потрібно:
1)  не зважаючи на коми, виконати множення цих чисел як натуральних;
2)  у добутку відокремити праворуч комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом.

Якщо в добутку буде менше цифр, ніж потрібно відокремити комою, то попереду дописують потрібну кількість нулів. Наприклад: 0,24 * 0,03 = 0,0072. Перемноживши числа 24 і 3, отримали 72. Згідно з правилом множення десяткових дробів, у добутку потрібно праворуч відокремити комою 4 десяткові знаки. Оскільки в добутку лише 2 цифри, то попереду дописуємо ще два нулі як десяткові знаки і один нуль, що позначає нуль цілих.


За цим же правилом множимо десятковий дріб на натуральне число, наприклад: 0,57 • 28.


Перемноживши числа 57 і 28, праворуч відокремлюємо комою 2 десяткові знаки.


Для множення десяткових дробів справджуються усі вивчені раніше властивості множення:
переставна властивість: ab = Ьа;
сполучна властивість: (ab)c = а(Ьс);
розподільна властивість: (а + Ь)с = ас + be; (а - Ь)с = ас- be.


Прочитай
Обчислити: 1,03-0,044.
Множимо число 103 на число 44, не зважаючи на коми, одержимо число 4532. Обидва множники разом мають 5 десяткових знаків, тому в добутку необхідно ліворуч дописати два нулі — один, щоб позначити нуль цілих, а інший, щоб відокремити у добутку комою праворуч 5 десяткових знаків.


Ширина прямокутника дорівнює 43 дм, а довжина — в 1,5 разу більша. Знайти площу прямокутника у квадратних метрах.

Усно
Обчисли:
а) 2,1-2;               6)1,5-4;
д) 7-0,05;             є) 0,15-6;


Збільш десяткові дроби: а) 0,6; 0,02; 0,05; 0,06 удвічі;
в) 0,9-20;               г) 0,7-3;
є) 0,5 • 3,5 • 2;         ж) 0,5 • 0,3
б) 0,2; 0,3; 0,02; 0,04 в 1,5 разу.

Рівень А
913.      Запиши суму у вигляді добутку та виконай множення:
а) 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7;
б) 0,53 + 0,53 + 0,53 + 0,53;
в)  10,09+10,09+ 10,09.

Обчисли:
914.      а) 2,7-4,6;                     6)6,4-2,5;                     в) 11-0,31;
г) 0,076 • 400;                 д) 14,5 • 5,01;                  є) 0,23 • 1,08; є) 1,02-0,012;                 


ж) 0,07-0,104;                3)3,85-7,608. а) 49,2   0,3;                     б) 53,1)1 • 17;                  в) 5,7 • 0,08;
г) 0,2 • 0,013;                  д) 4 • 0,0029;                  є) 0,032 • 0,061. 916.     


а) 1,56   0,2+1,23   0,03;                     б)0,07-221-27,2-0,06;
в) (9,08 - 1,9) • 0,017 + 1,33;              г) (14,52 - 8,65) • (1 - 0,11);
д) 20-(9,86 - 7,99);                             є) 20,5 - 3 • 3,5 - 2,725.  а) 5,7-1,24 + 3,8-0,02;                    


б) 21,5 • 0,6-1,03 • 0,2;    в) (9,2 -8,91) -2,7+ 1,902;                г) (1 - 0,07) • (9,21 - 5,7);
д) 19,8 - (7,35 - 4,9) -2;                     є) 0,05 -121- 0,49.


918.      Перевір на прикладах виконання властивостей множення:
а)  12,5-0,8 = 0,8- 12,5;
б) 2,5 • (0,32 • 6) = (2,5 - 0,32) • 6;
в) (1,9 + 6,1) - 1,5 = 1,9- 1,5 + 6,1 • 1,5;
г) (7,2 - 1,2) • 0,5 = 7,2 • 0,5 - 1,2 • 0,5.


Обчисли зручним способом:
919.      а) 6,54 • 0,25 -4;                                6) 2 • 4,8 • 0,5;
в) 15,2-0,5 + 4,8-0,5;                       г) 31,4   0,2- 1,4-0,2.
а) 0,25 • 0,3 • 4;                                  6) 14,9 • 0,2 • 5;
в) 38,2 • 0,3 + 1,8 • 0,3;                       г) 29,8 • 0,4 - 9,8 • 0,4.


921.      Довжина прямокутника дорівнює  15,6 см, а його ширина — 11,4 см. Знайди периметр і площу прямокутника.


922.    Сторона квадрата дорівнює 23,6 см. Знайди його периметр і площу.


923. Який шлях пропливе моторний човен за 1,2 год, рухаючись за течією річки, якщо швидкість човна у стоячій воді дорівнює 18,5 км, а швидкість течії річки — 2,8 км/год?

Який шлях проїде велосипедист за 1,5 год, рухаючись зі швидкістю 22,4 км/год?


Рівень Б
925.      Виконай дії:
а) 0,16-0,45   0,09; в) 8,8 • 0,27 • 2,5 • 0,4; Знайди значення виразу:
926.      а) (8 - 5,93) • 0,07 + 5,055 • 20;
927.      а) (9-6-0,25) +5,6-0,125;


Обчисли:
928.      а) 0,22; 1,72; 0,212; 7,032; 0,0352;
а) 0,42; 2,52; 4,82; 0,0322;

б) 2,25 • 0,8 • 35;
г) 14   0,3   0,25-0,01.
б) (1,7+ 0,32)-(14-12,7)-30.
б) (11 - 5,87) • (1,2 + 0,92) + 1,05 • 40.
б)0,33; 1,23;0,173; 1,243. б) 1,53;0,093.


До санаторію завезли 12 ящиків помідорів по 7,5 кг у кожному, 8 ящиків огірків по 12,5 кг у кожному та 4 ящики цибулі по 5,5 кг у кожному. Скільки овочів завезли до санаторію?


Довкола стадіону зробили огорожу. Яка довжина огорожі, якщо ширина стадіону 65,5 м, а довжина — в 1,6 разу більша?


Швидкість ворони 11,5 м/с, а швидкість ластівки — в 1,6 разів більша. На скільки метрів більше пролетить за хвилину ластівка, ніж ворона?


Будівельний бетонний блок розміром 3,2 м х 2,8 м х 0,25 м має віконний отвір розміром 1,4 м х 1,5 м. Відомо, що
1 м3 бетону має масу 2,4 т. Яка маса блоку?


Сарай має форму прямокутного паралелепіпеда. Його ширина дорівнює 6,5 м, довжина в 1,5 разу більша від ширини, а висота на 6,7 м менша від довжини. Скільки сіна вміститься в сараї, якщо його складати так, щоб 1 м3 мав масу 0,6 ц? Результат округли до десятих центнера.


Бак без кришки має форму куба з ребром 0,6 м. Скільки потрібно фарби, щоб пофарбувати його ззовні та зсередини, якщо на 1 м2. витрачають 0,2 кг фарби?


936.    Турист був у дорозі півтори години. Перші півгодини він ішов зі швидкістю 5,4 км/год, потім 48 хв — зі швидкістю 4,5 км/год, а решту часу — зі швидкістю 4,2 км/год. Який шлях пройшов турист за цей час? Вказівка. Знайди швидкості в м/хв.

Вправи для повторення
938.      Кут ABC — прямий (рис. 128). Кут ABD більший від кута DBC на 20°. Знайди величини кутів ABD і DBC.


939.      Кут MON— розгорнутий (рис. 129). ZMOK = ZKOL, ZKON = 120°. Знайди величину кута LON.

940.      На двох ділянках зібрали 2880 ц пшениці за врожайності 36 ц з гектара на обох ділянках. Знайди площу кожної ділянки, якщо площа першої на 4 га більша від площі другої.


941.      З міст А і В, відстань між якими 420 км, виїхали одночасно назустріч один одному два поїзди і зустрілися через 3 год. Знайди швидкість кожного поїзда, якщо швидкість першого на 6 км/год менша від швидкості другого.


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайтуЗбірка конспектів уроків по математиці, реферати з усіх предметів, календарно-тематичне планування математики

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.