KNOWLEDGE HYPERMARKET


Множення раціональних чисел

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>> Множення раціональних чисел


Нехай у лютому, березні й квітні фермер брав у банку кредити по 5 тис. грн. щомісячно. Тоді за ці три місяці він узяв кредит на суму 5-3 = 15 (тис. грн.). Оскільки кредити є боргами фермера перед банком,то ми позначали їх від'ємними числами: -5 тис.грн.;-15 тис. грн. Тоді увесь кредит фермера у банку за 3 місяці в тисячах гривень можна записати так:
-5-3 =-15.


Які знаки мають множники? Який знак мас добуток? Яка залежність між' модулями множників і модулем добутку?
Числа -5 і 3 мають протилежні знаки, їх добутком є число від'ємне, а модуль добутку (числа -15) дорівнює добутку модулів множників (чисел-5 ІЗ): |-15|=|-5| * |3|


Добутком двох чисел з різними знаками є число від'ємне; модуль добутку дорівнює добутку модулів множників.
Отже, щоб знайти добуток двох чисел з різними знаками, досить перемножити їх модулі і поставити перед одержаним числом знак «—».
-5-3 = -(1-5|-|3|) = -(5-3)=-15. Порівняємо добутки:
5-3 = 15 і -5-3 =-15.


Бачимо: якщо змінити знак одного множника (замість множника 5 взяти множник -5), то знак добутку теж змінюється, а модуль добутку залишається тим самим (\15\ = |-15|). Отже, якщо змінити знак множника, то знак добутку змінюється, а його модуль залишається тим самим.


Використаємо знайдену залежність для обчислення добутку від'ємних чисел -5 і -3.


Оскільки -5 -3 =-15, то. змінивши у множникові 3 (або +3) знак «+» на знак «-», а в добутку -15 — знак «-» на знак «+>>, прийдемо до рівності
-5*(-3)=15.


Які знаки мають множники? Який знак має добуток? Числа -5 і -3 від'ємні, їх добуток — додатне число; модуль добутку 15 дорівнює добутку модулів чисел -5 і -3.
-5*(-3)=|-5|*|-3| = 5*3 = 15.
 
Добутком двох від'ємних чисел є число додатне; модуль добутку дорівнює добутку модулів множників.Отже, щоб знайти добуток двох від'ємних чисел, досить перемножити модулі цих чисел. Якщо число а — додатне, від'ємне або 0, то а * 0 = 0.

Прочитайте
Прочитайте

1150.    Який знак має добуток:
а)-5-(-1,2);       б) 7 • (-89);    в)-3 • 0,6;    г) 0 • (-1,89)?


1151.    Обчисліть:
а) 8•6;      б) 8 •(-6);         в)-8•6;    г)-8•(-6);
д)7-(-4);    е)(-7)(-4);         є)-5-4;    ж)-100•0.


1152.    Який знак має добуток аb, якщо:
я)а>0;b>0;    б)a>0;b<0;    в) а < 0; b< 0;
г)а<0;b>0;    д)а<0;b = 0;    е)a = 0;b>0?

Рівень А
Виконайте множення:
1153.   а)-15-7;       б) -16•(-5);            в)-12•(-9);    г) 7 • (-13).
1154    а) 11•72;     б)-11•(-72);           в)-11 -72;    г) 11 • (-72)
1155.   а)-0,2•3;      б) 2 • (-0,6);         в) (-1,2) • (-2);      г) -0,1 • (-20).
1156.   а)-16•2,5;    б) -4 • (-10,5);       в)-1,2 • (-0,8);      г) 8 -(-4,05).
 
1157
 
а)-1,8-4;    б) -7 • (-1,2);        в) 0,4 • (-100);       г) -0,1 • (-17,2)
Прочитайте

Знайдіть значення виразу:
1161.  -2b  , якщо b= 1; b=-1; b = 0,75; b=-6,5.
 
1162.  -25a, якщо а=-1; а = 8; а = -0,16; а = 6,4.

 
Рівень Б
 1163.   Заповніть таблицю: 

Таблиця

Математика

Математика

Математика

1171.   Запишіть кожне із чисел -5; -10; 9; -0,6; -1,8 у вигляді добутку двох множників, один з яких дорівнює -1.
 
1172. Запишіть кожне із чисел 1; 9; 16; 100 у вигляді добутку двох рівних множників. Скількома способами це можна зробити?
 
1173.    Запишіть кожне із чисел -1; -9; -16; -100 у вигляді добутку двох протилежних чисел.


1174.    Доберіть корінь рівняння:
а)-6х=-4,2;    б)8-х = -5,6;    в)-11 -х=-77.
 
1175.   Які з чисел -4; -2; -1; 0; 1; 2; 3 є коренями рівняння х(х + 2) = 0?
 
1176.   Для яких значень а та о правильні записи:
а) аb > 0;    б) аb < 0;    в) аb = 0?
 
1177.   Про три числа а, Ь і с відомо, що аb<0, bс>0. Чи може добуток ас дорівнювати -2; 2; 0?
 
1178.   Про чотири числа а, Ь, с \ сі відомо, що аЬ>0, Ьс<0, са">0. Знайдіть знак добутку аЛ.

Здогадайтеся
1179.   Якою цифрою закінчується добуток 21 множника, кожний з яких дорівнює 4?

Вправи для повторення
1180.   Сума двох чисел дорівнює 12,5, до того ж, одне число в 4 рази більше від іншого. Знайдіть ці числа. 1181 . Сума двох чисел дорівнює 132, до того ж, одне з них закінчується нулем. Якщо цей нуль закреслити, то вийде інше число. Знайдіть ці числа.


1182.    Перший насос наповнює басейн за 20 хв, а другий — за ЗО хв. За який час наповнять басейн насоси, працюючи разом?


1183.    Запишіть суму двох виразів і спростіть її:
а)-5,6 + аі-о-0,8;    б) 14,2-6 і 2>-(21 -b).


Математика 6 клас Галина Янченко, Василь Кравчук

Вислано читачами iнтернет-сайту


Онлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.