KNOWLEDGE HYPERMARKET


Написання сполучників разом і окремо

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Написання сполучників разом і окремо

486. Прочитайте подані у двох колонках прислів'я. Якими частинами мови є виділені слова?
Біда.jpg
Сполучники зате, проте, щоб, якби треба відрізняти від однозвучних із ними самостійних частин мови, які з прийменниками за, про та часткою би (б) пишуть окремо.

487. Скориставшись таблицею, визначте в поданих реченнях сполучники та однозвучні з ними займенники з прийменниками.
Сполучники проте.jpg
1. Індик хоч не співає,зате багато думає. 2. Не за те вовка б'ють, що сірий, а за те, що овечку з'їв. 3. Хоч мороз припікає, зате комарів немає. 4. Хитра людина в'ється, як хмелина: за що можна вчепиться, за те й держиться. (Народна творчість).

488. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Спасибі, вулице, тобі (за)те, що ти в життя моє вростала смугою для злету (П. Перебийніс). 2. Вікна блідли, (за)те димарі золотило вже сонце (М. Коцюбинський). 3. Я завжди (за)те, щоб поіменно кожен за свій вчинок відповів (В. Черепков). 4. Я думаю (про)те, що в мене є, і не лічу того, чого нема (В. Крищенко).
• Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

489. Звіряючись із таблицею, поясніть написання виділених у реченнях слів.
Якби.jpg
1. Якби було десять рук, усім би робота знайшлась. 2. Як би ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш. 3. Якби ще роги та хвіст, був би справжній артист. 4. Як би високо ворона не літала, завжди на гній сяде. 5. Хто б дятла упізнав, якби не довгий ніс?
• Розкрийте зміст прислів'я «Якщо любиш життя, дорожи хвилиною». У відповіді вживайте сполучник якщо та прислівник як із займенником що.

490. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Як(би) твої очі не манили зваби, не чини ніколи Батьківщині зради (Л. Диркавець). 2. І як (би) я людство усе не любив — повторюю з гордістю сина: «Для мене лишається дивом із див моя Україна» (М. Луків). 3. (Як) що земля любов'ю не зігріта, то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк). 4. (Як) що розумного скажете, то й ми послухаємо (Народна творчість).
• Пригадайте зі свого життя випадок, до якого пасувало б прислів'я «Якби знав, де впаду, то соломки б підстелив». Розкажіть про нього у класі. У розповіді вживайте сполучники.

491. Прочитайте прислів'я. Знімаючи риски, перепишіть лише речення зі сполучником щоб. Звіряйтеся з таблицею.
Щоб.jpg
1. Для того коваль обценьки бере, що/б рук не пекло. 2. Що/б то був за швець, коли б усім на один копил чоботи шив? 3. Що/б не спалахнуло, а горітиме довго. 4. Знала кобила, нащо воза побила — що/б новий був! 5. Що/6 там не казав, а кожне слово наперед обміркуй. 6. Що/б не трапилось, усе мине.

492. Перепишіть, розкриваючи дужки.
1. Що (б) руки вміли, треба працювати головою. 2. Що (б) вода (не) принесла, вона ж і забере. 3. Товче воду, що (б) збити масло. 4. Що (б) у серці (не) таїлось, на лиці усе б відбилось. 5. Як (би) Ганна діло робила, то взута б ходила. 6. Як (би) (не) замазав лаком, брак залишиться браком. 7. Як (би) ковбасі крила, кращої птиці (не) було (б). (Народна творчість).

493. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки сполучники або однозвучні з ними інші частини мови.
1. Козаки голили бороди, ... обов'язково носили вуса (З підручника). 2. І, певно, забути давно уже треба ... , що хотілось багато сказати (В. Раєвський). 3. ... прожить мені сто літ, пішов би в мандри в білий світ (А. Малишко). 4. ... я не зголоднів, а печеної ріпи б не їв (Народна творчість).
Довідка: Проте — про те; якби — як би.

494. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.
1. Ніч кол..хала так ласкаво, про/те не спалося ніяк (М. Рильський). 2. Дівча стояло і співало про/те, що радості замало (А. Малишко). 3. Як/би не ви, дж..рела поміж трав, я б від ч..рствої спраги умирав (М. Сингаївський). 4. Як/би знав я чари, що спиняють хмари! (І. Франко). 5. Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти! (Леся Українка). 6. Хоч..ш ти, що/б пісню я для тебе склав? (Олександр Олесь). 7. Слово дала — не порушу, що/б там в ж..тті не було (О. Лозова).
• Позначте у словах вивчені орфограми.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.