KNOWLEDGE HYPERMARKET


Неозначено-особові речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Неозначено-особові речення


Значення

Неозначено-особовими називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану невизначеною особою.

Форми вираження

Головний член неозначено-особових речень виражається дієсловом у таких формах: а) 3-ї особи множини теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу; б) множини минулого часу; в) множини умовного способу.
Наприклад:
1. Весною в селі встають рано (Г. Тютюнник).
(Дієслово у формі 3-ї особи множини)
2. Умивали доріженьку рясними дощами (О. Квітневий).
(Дієслово у формі множини минулого часу)

Особливості вживання

Виконавці дії в неозначено-особових реченнях не називаються з різних причин. Іноді вони не відомі ні за кількістю, ні за складом, а іноді не називаються свідомо, щоб зосередити увагу на самій дії.
Означено-особові та неозначено-особові речення здебільшого вживаються в художньому і розмовному стилях мовлення. Вони допомагають уникнути небажаного повторення, створюють лаконічність, динамічність розповіді.


130 І. Спишіть спочатку означено-особові, а потім - неозначено-особові речення, підкресліть головні члени, виділіть особові закінчення дієслів. Поясніть різницю між цими видами речень.
1. Йдемо удвох під вечір по стежині (Л. Костенко). 2. Пишу тобі рядки привіту крильми найперших журавлів (М. Боровко). 3. Назавжди залишаюся отут, в низовині незвітрених ще квітів (С. Осика). 4. Той монастир недавно збудували (Л. Костенко). 5. П'ятьох старшин козацьких розп'яли (Л. Костенко). 6. Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладіть (Л. Костенко). 7. Недарма бузьків у народі називають священними (Б. Харчук).
II. Визначте частини мови виділених слів, поясніть у них орфограми.


131 І. Прочитайте текст, знайдіть неозначено-особові речення. Поміркуйте, чому в них не називаються виконавці дії. Яка роль неозначено-особових речень у цьому тексті?
II. Спишіть текст, розкриваючи дужки, підкресліть граматичні основи речень. У дієсловах - головних членах односкладних речень позначте особові закінчення.

Троянду називали «милосердною» квіткою завдяки цілющим властивостям вироблених із неї парфумів, олії та води. її п(и,е)люстки накладали на обли(ч,чч)я, щоб надати йому юнацької свіжості. Настій бджіл на трояндовій олії застосовували для поліпше(н,нн)я росту воло(с,сс)я, а зібрану з квітів росу мали за найліпший засіб проти запале(н,нн)я очей. Досі ще трояндову олію та воду широко використовують (в,у) парфумерії. Вони є складовими частинами багатьох лікувальних мазей, косметичних есенцій і т. ін. (С. Приходько).

III. Визначте засоби зв'язку речень у тексті.


132 Мозковий штурм. Чи будь-яке речення, у якому промовляється чи чується лише один головний член речення, є односкладним?


133 Порівняйте речення. Доведіть, що перше з них є односкладним, а друге -двоскладним. Свою відповідь звірте з поданим нижче міркуванням.
1. Читаю цікаву книжку. 2. Прочитав цікаву книжку.


Зверніть увагу!
Не є односкладними речення, у яких присудки виражені дієсловом у формі 3-ї особи однини теперішнього й майбутнього часу або у формі однини минулого часу дійсного й умовного способу. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту. наприклад: 1. Дивиться цікавий фільм. 2. Дивився цікавий фільм. Із цих речень не зрозуміло, хто саме виконує дію (він, вона, я, ти), атому вони потребують підмета.


134Визначте, які з поданих речень є двоскладними, а які - односкладними (означено-особовими чи неозначено-особовими). Відповідь обґрунтуйте.
1. Краю рідний, цвіти, як Малишковий гай, і шуми яворинням розлогим (О.Довгоп'ят). 2. Посадили над козаком явір та ялину (Т. Шевченко). 3. Не дай мені напитися журби й душі замерзнуть від морозу
(О. Довгоп'ят). 4. І спішимо. І не встигаєм світ вихопити з-під меча (М. Боровко). 5. Стояв би тут і слухав дотемна невгавний вітру спів... (В. Мисик). 6. А вві сні бачив сонце, і поле безмежне, і стежки без краю в достиглих хлібах (Ю. Збанацький).


135Замініть, де можливо, подані двоскладні речення односкладними означено-особовими. Простежте, як це вплинуло на характер розповіді. Які два речення не підлягають такій заміні? Чому?
1. Завтра я буду далі і далі від цих полів (А. Малишко).2. Я люблю Дніпро - велику ріку мого народу (О.Довженко). 3. А вітер грає, мов орган (Д. Павличко). 4. Тихі води Дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози (А. Малишко). 5. Тому ми захоплюємося, як піснею і музикою, словом майстра (І. Вихованець).


136 Перебудуйте односкладні неозначено-особові речення на двоскладні. Простежте, як при цьому речення «позбулися» неозначеного значення. Поясніть, коли варто надавати перевагу односкладним реченням перед двоскладними.
1. Магазини зачиняють о 20-й годині. 2. Навесні на клумбах висадили квіти. 3. Батьків викликали до школи. 4. У краєзнавчому музеї завжди радо зустрічають відвідувачів. 5. У пресі повідомили про наближення буревію. 6. Комбайнерам вивезуть обід у поле. 7. У нашому селі журавлів називають веселиками.


137 Складіть словосполучення з двома поданими дієсловами (на вибір): працювати, відчувати, збиратися, відлітати. Уведіть ці словосполучення спочатку в означено-особові, а потім - у неозначено-особові речення.


Висновки.
1. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення мають один головний член у формі присудка. Хоча особа, яка виконує дію, у цих реченнях не називається, але все ж вона мислиться (означено, неозначено чи узагальнено). Саме це об'єднує зазначені односкладні речення і відрізняє їх від безособових.
2. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення широко використовуються в художньому і розмовному мовленні.О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайтуМатеріали та завдання з української мови, готуємось до школи онлайн, допомога школяру


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.