KNOWLEDGE HYPERMARKET


Непохідні й похідні прийменники

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Непохідні й похідні прийменники

За походженням прийменники поділяються на непохідні та похідні.
Непохідні прийменники — найдавніші, їхнє походження вже не простежується: в (у), до, без, від(од), для, з (із, зі, зо, ізо), за, між, по, при.
Похідні прийменники утворені від інших частин мови:
• іменників: кінець, край, протягом;
• прислівників: близько, позаду, мимо;
• поєднанням іменників та прислівників із непохідними прийменниками: назустріч, услід, унаслідок, під час, в напрямі, неподалік від, відповідно до, залежно від.

457. Прочитайте. Визначте похідні прийменники. Від якої частини мови кожен із них походить?
1. Як прагне людство в злагоді іти назустріч сонцю! (М. Рильський). 2. Я дім збудував і навколо споруди розвів ці плодові, рясні дерева (М. Нагнибіда). 3. Отут би втомленим, край бистрої води, на килим посланий з подякою присісти! (М. Бажан). 4. Іду долиною додому уздовж городів навпростець (О.Довгоп'ят). 5. Самотній сонях вибіг в поле і все дививсь мені услід (О. Лукашенко). 6. Дурний язик поперед розуму біжить (Народна творчість).
• Відомо, що в текстах телеграм прийменники не вживаються. Складіть жартівливу телеграму-вітання, комічний ефект якої ґрунтувався б саме на відсутності прийменників.

458. Прочитайте. Визначте, якими частинами мови є виділені слова. Свою думку обґрунтуйте.
1. Козаки стали в коло, і після третього гуку литавр показалася старшина з клейнодами (М. Гоголь). 2. Коло річки, коло броду два голуби пили воду (Народна творчість). 3. Степи простяглися широкі, степи простяглись навкруги. 4. Вільно, любо! Навкруг мене небо, степ, Дніпро старий... (Б. Грінченко). 5. Покидала рідний край і сумну співала: «Не потрібно через край! А по вінця — мало!» (Г. Чубач). 6. Чого ж то зібрались ті люди край брами? (Б. Грінченко).
• Чи є виділені слова омонімами? Свою думку доведіть.
• Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

459. Складіть і запишіть речення зі словами близько, услід так, щоб ці слова були то прийменниками, то самостійними частинами мови.

Зразок: Поруч (де?) стоїть мати і сміється. — Поруч (кого?) мене стоїть мати і щось каже.
• Підкресліть у записаних реченнях члени речення.
Пригадайте назви художніх творів, що містять прийменники. Запишіть ці назви.

460. Прочитайте. Визначте спосіб творення кожного з прийменників.
1. Сонце срібні павутинки поміж вишнями пряде (О. Довгий). 2. Сонце стояло посеред неба і пекло добре (Б. Грінченко). 3. З-під сонця вітер молодий і теплий (М. Самійленко). 4. Іржало сонце, як лошатко чале, десь потойбіч вогненної ріки (Д. Павличко). 5. То не сон коло вікон, а мряка. Весь час навпроти нас гарчить собака (П. Тичина). 6. Крутяться тихо сніжинки круг золотих ліхтарів (В. Сосюра). 7. Ходім туди, де ніч ясна і ніжна назустріч вечору іде (Олександр Олесь). 8. Я буду вперто проти вітру йти (В. Раєвський).

461. Поясніть значення фразеологізмів. Визначте вжиті в них прийменники, укажіть непохідні та похідні.
1. Обернути кругом пучки. 2. Дивитися крізь пальці. 3. Пропустити мимо вух. 4. Воювати з вітряками. 5. Лізти поперед батька в пекло. 6. Міцно триматися на ногах. 7. Світ крутиться перед очима. 8. Плювати проти вітру. 9. Поставити під удар.
• Складіть і запишіть із п'ятьма фразеологізмами речення.

462. Визначте в реченнях прийменники. Розберіть їх у вказаній послідовності.
1. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом нього степ, як море широке, синіє. 2. Уздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. 3. Літа орел, літа сизий попід небесами...
                                                                                              Із творів Т. Шевченка.
 

Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.