KNOWLEDGE HYPERMARKET


Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

Пасивні дєприкметники на -ний пишуть без подвоєння: написаний, сказаний, зроблений.
Прикметники дієприкметникового походження з префіксом не- та наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, які вказують на найвищу міру ознаки, пишемо з -нн-: незліченний, несказанний.

00311.jpg


270. Прочитайте. Визначте пасивні дієприкметники, поясніть їхнє написання.
1. Десь здалеку бриніла притишена пісня (М. Коцюбинський). 2. Тут на кожне промовлене слово озивалась стозвука луна (Г. Чубач). 3. Було серце поета любов'ю наповнене (Л. Забашта). 4. Було життя осяяне красою (Л. Костенко). 5. Кому артиста серце знане? (М. Рильський). 6. Десь пахне змелена кава (О. Забужко).

271. Перепишіть. Записані речення прочитайте. Зверніть увагу на наголошення виділених слів. Як пов'язані їх написання та вимова?
1. І ми всім серцем розуміли, що нездоланні наші сили (М. Рильський). 2. Вже наші серця навіки з'єднала незбагнена сила (Л. Первомайський). 3. Ось і осінь минула уже дощова і така незбагненна і вічна (П. Гірник). 4. У байки про незліченні князівські скарби, на горах закопані, вже давно вірити перестали (Н. Конотопець). 5. Ми тихо стояли, дивились, як ясно на темному морі незлічені світла сіяли (Леся Українка). 6. А вже у вікні воскресає світання, несказаних слів залишилось без ліку (М. Пригара). 7. Краса несказанна була та цариця! (Панас Мирний).
• Підкресліть у словах орфограми «н у дієприкметниках на -ний» та «подвоєні літери».
• Складіть і запишіть речення зі словами нескінчений — нескінченний; нездійснений — нездійсненний. Поясніть написання слів.
Доберіть назву до фотографії, що зображує колонаду у дендропарку «Олександрія» (м. Біла Церква на Київщині). Уживайте дієприкметники на -ний. Які ще українські парки ви знаєте? Які мрієте відвідати?

Олександрія.jpg

272. Розкрийте значення фразеологізмів.  Визначте в них дієприкметники та прикметники, обґрунтуйте їхній правопис.
1. Прийти на потрушені груші. 2. Несосвітенна дурість. 3. Знати смаленого вовка. 4. Заказаний овоч. 5. Незбагненними шляхами. 6. Як посолений в'юн на сковорідці.
• 3 двома фразеологізмами складіть і запишіть речення.

273. Прочитайте. Виділені слова випишіть і розберіть за будовою. Обґрунтуйте написання цих слів.
1. Прийшло до Вовка довгождане свято — його обрали звірі в депутати (М. Адаменко). 2. Я каюсь, що була самовпевнена надто (О. Слоньовська). 3. На місто впала фантастична півтемрява, й забушувала шалена злива (М. Хвильовий).

274. Перепишіть речення. На місці крапок уставте, де потрібно, літеру м.
I. 1. Дивлюся кругом, оглядаюсь, але невблаганна зима! (Є. Гуцало). 2. У природі діється щось незбагненне! (Б. Остапенко) 3. Міркуєш над причиною причин, вдивляєшся в незбагненне майбутнє (Є. Маланюк). 4. На зажурен..і віти лягали сніжинки, навіть зір од морозу холов (В. Сосюра). 5. У вікна заплакан..і лине холодний туман (М. Старицький). 6. До світла нескінченний шлях (Л. Дмитерко). 7. Мов злочин..а рука, невблаган..а, важка впала раптом розбурхай..а злива (М. Вороний).
II. 1. Калина незнищен..а лиш тому, що має в глибині немрущий корінь (В. Забаштанський). 2. Осріблен..і місяцем, гори блищать (Олександр Олесь). 3. Хвиля піною коронован..а, думка змійою зачарован..а (О. Грот). 4. Мов нескінчен..ий сон, тягнуться виткан.л на тумані дерева (М. Стельмах). 5. А вітер скуйовджен..і хмари стриже під косий гребінець (О. Грош). 6. Над минулим не плакав, не плачу, бо я маю нескорен..у вдачу (А. Патрус-Карпатський).
• Позначте у словах вивчені орфограми.
Складіть таблицю, яка допомогла б вам запам'ятати матеріал цього параграфа.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.