KNOWLEDGE HYPERMARKET


Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас. Повні уроки>> Українська мова: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком


Содержание

Тема уроку

 • Однорідні члени речення. Розділові знаки у реченнях з однорідними членами (на матеріалі поезії Т.Г.Шевченка «Плач Ярославни»).

Мета уроку

 • узагальнити і систематизувати знання учнів про однорідні члени речення, систему розділових знаків при них,
 • формувати вміння застосовувати здобуті знання на практиці;
 • розвивати уважність, синтетико-аналітичне мислення, навики роботи в малих групах;
 • виховувати любов до невичерпної скарбниці знань.

Тип уроку

 • узагальнення і систематизації знань.

Обладнання

 • портрет Т.Г.Шевченка,
 • виставка літератури,
 • ілюстрації: Л.Кузнєцова. «Ярославна», В.Фаворський. «Плач Ярославни», І.Глазунов. «Ярославна», К.Коровін. «Терем Ярославни»,
 • дидактичний матеріал,
 • опорна таблиця «Однорідні члени речення»,
 • відеокліп «Плач Ярославни»,
 • комп’ютерна презентація.

Епіграф

 • Людина створена для щастя, як птах для польоту. В. Короленко

Зміст і структура уроку

І. Організаційно-вступна частина

Сугестивне введення в тему.


Однорідні члени речення

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку, актуалізація мотивації учіння


Лірична хвилинка. Т.Г.Шевченко. «Плач Ярославни»


Плач Ярославни
 

Плач Ярославни 


В.Фаворський. “Плач Ярославни”

Евристична бесіда

1. Хто така Ярославна? Яке її справжнє ім’я?

2. Якому творі оспівано її образ?

3. Якими рисами характеру наділив Ярославну автор «Слова про похід Ігорів»?

4. З якою метою князівна звертається до сил природи: вітру, Дніпра, сонця?

5. У чому полягає художня цінність образу в художній літературі?

6. Хто з митців звертався до образу героїні?

Плач Ярославни

І.Глазунов. “Ярославна”

Плач Ярославни


Л. Кузнєцова. "Ярославна"


Довідкове бюро. Єфросинія Ярославна – давньоруська князівна, донька галицького князя Ярослава Осмомисла, дружина Ігоря Святославича, князя путивльського, курського, новгород-сіверського, згодом  чернігівського. За описаними подіями у творі «Слово про  похід Ігорів», 23 квітня 1185 р. князь Ігор Святославич вирушив у похід проти половців. Застереження сил природи і вмовляння дружини Єфросинії, яка передчувала біду, не спинили його. Військо Ігоря зазнало поразки, а сам князь був поранений і потрапив у полон до ворога. Землі Ігоря Святославича, як і володіння залежних від нього князів, були спустошені половецькою навалою. Ярославна полишає Новгород-Сіверський і перебирається до Путивля, де на міській стіні плаче-побивається за своїм чоловіком-ладо, звертаючись до сил природи за допомогою. Її вірність і любов, що, немов оберіг, охороняє у біді, визволяє від смерті та творить диво. Молитвами своєї вірної дружини того ж року князь утік із полону і повернув свої волості та міста.

ІІІ. Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

Видт робіт

Бліц-опитування по ланцюжку

1.Однорідні члени речення – це…

2.Поширені однорідні члени речення…

3.Між однорідними членами речення можливі такі зв’язки…

4.У реченні можуть бути такі ряди однорідних членів…

5.Неоднорідні означення характеризують…

6.Однорідними означеннями бувають…

7.Пунктуаційні знаки у реченні з узагальнювальними словами при однорідних членах можуть бути такі: …

8.Синтаксична роль узагальнювальних слів відповідно до однорідних членів речення така:…

Твір на лінгвістичну тему. Робота з опорною таблицею
 
Опорна таблиця

Інтелектуальна розминка

Учитель. К.Паустовський сказав: «Розділові знаки – це як нотний знак. Вони твердо тримають текст і не дають йому розсипатись.»

-Як ви зрозуміли це висловлювання?

-Чи стосується воно речень з однорідними членами?

Пояснювальний диктант

Завдання: запишіть речення, прокоментуйте найважливіші орфограми та пунктограми; визначте однорідні члени речення; зробіть синтаксичний розбір речень

1.В Путивлі-граді вранці-рано// Співає, плаче Ярославна.

2. –Полечу, каже, зигзицею,// Тією чайкою-вдовицею.

3. І на тілі,// На княжім білім, по марнілім,// Омию кров суху, отру глибокії, тяжкії рани.


Лексична робота.

Град –  це архаїзм; від повідник йому – місто.

Зигзиця  – зозуля; стара назва, яка використовується і в народній творчості.


Робота в парах

Завдання. Випишіть з другої частини поезії три  речення з однорідними членами; однорідні члени речення підкресліть, обґрунтуйте свій вибір; прокоментуйте вид зв’язку між однорідними членами речення.


Графічний диктант

Завдання. Запишіть подані речення схематично; прокоментуйте які різновиди однорідних членів  наявні у даних реченнях.

1.Немало неба і землі, і моря синього.
2.Моє веселіє украв, //В степу на тирсі розібгав.
3.В Путивлі-граді вранці-рано //Сумує, плаче Ярославна.

ІV. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей

Творче конструювання

Завдання. Доповніть речення: 1)узагальнювальними словами; 2) однорідними членами; прокоментуйте свій варіант доповнення.

1.І плаче, плаче Ярославна// В Путивлі на валу на брамі. (На валу на брамі, у світлиці, у темниці– скрізь плаче Ярославна у Путивлі).

2.Святий, огненний господине! //Спалив єси луги степи, //Спалив і князя, і дружину,// Спали мене на самоті! (Святий, огненний господине! Спалив ти усе: і князя, і дружину, і мене спали  на самоті).

3.Понад Дунаєм полечу// Рукав бобровий омочу// В ріці Калі. (Зроблю все: Понад Дунаєм полечу// Рукав бобровий омочу// В ріці Калі.)
 

плач Ярославни


Громадське і патріотичне значення образу Ярославни.

1. Ярославна – узагальнений образ жінки, яка:
а) щиро любить рідний край;
б)безмежно кохає свого чоловіка і переживає за його долю;
в) вболіває про справу і дружину Ігоря.

2. Світове значення образу Ярославни.
М. Грушевський так висловився про плач Ярославни: «Мелодійно, повно краси пливуть голосіння-закляття Ярославни... Сей плач Ярославни вважається і може вважатись одною з найкраще захованих пісень «Слова».


Вправа «Снігова куля» (Слово. – Речення. – Запитання. – Відповідь)

1.Ярославна. – Любляча дружина, турботлива мати, смілива князівна. –Чому вона плаче? –Переживає за долю свого чоловіка Ігоря Святославича та його дружини.

2.Однорідні члени речення. – Можуть бути підметами, присудками, додатками, означеннями, обставинами.–Як їх визначити у реченні?-Відповідають на одне і те ж саме питання і відносяться до одного і того ж слова. )

К.Коровін .”Терем Ярославни” 

К.Коровін .”Терем Ярославни”

V. Підсумки уроку

 • 1.Коментар підібраного епіграфа.
 • 2. Узагальнювальне повідомлення про поетичні твори, присвячені Ярославні Т.Шевченком, М.Рильським, П.Тичиною, А.Малишком, Д.Павличком, Олександром Олесем, В.Колодієм, О.Стефановичем.


Лірична хвилинка. О. Стефанович. «Плач Ярославни»


Мури  якісь,  хтось  ридає  на  мурах,  А  перед  мурами  степ… 
Де  б  це,  скажи  мені,  вірний  мій  джуро, 
Ми  опинилися,  де  б? 
Мрія  далека  про  соняшний  виплив
Пасмуга  світла  бліда. 
Хто  це  отрути  смертельної  випив, 
Хто  це  так  рано  рида? 
Чуєш?  Зозулею  хоче  злетіти, 
Хоче  у  далеч  кудись…
 Чув  те  квиління  жіноче,  що  вітер, 
З  мурів  здійнявшись,  доніс? 
"Я  б,  —  каже,  —  в  зелень  його  перенесла, 
В  зелень  з  кривавих  калюж! 
Дайте  мені  ви  для  синяви  весла! 
О,  не  даєте…  Чому  ж?.." 
Чуєш?  Ридає  до  вітра,  до  сонця… 
Впала  на  камінь,  ячить… 
О,  який  сумний,  заплаканий  сон  це! 
О,  яка  гірка  це  мить!  Узагальнювальне слово учителя
(оцінка діяльності на уроці, обгрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи)

VІ. Повідомлення домашнього завдання

Завдання диференційованого характеру:

1.Виписати з творів художньої літератури 5 речень з різними видми однорідних членів; виконати синтаксичний розбір двох речень.

2.Твір-роздум «Чи є плач і страждання  людини складовою успіху?»

Використана література

1. Рідна мова: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2008. – 240 с. .
2. Соболь В.З глибини віків: Посібник для вчителя з вивчення давньої української літератури у школі. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2000.– 320 с. .
3. Степанишин Б.І. Українська словесність від  прадавніх часів до середини ХІХстоліття. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – С.240 с. .
4. Шевченко Т.Г.Кобзар. – К.: Вид.центр «Просвіта», 2003 –С.282.Відредаговано і надіслано вчителем української мови та літератури Семчук Д.Б. ліцею №3 м.ЧернівціНад уроком працювали
Семчук Д.Б
Соболь В.З .
Степанишин Б.І.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 8 клас