KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні процеси життєдіяльності тварин

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 8 клас>> Основні процеси життєдіяльності тварин


     Варто пригадати. Які процеси життєдіяльності властиві організмам? Що таке газообмін?

     Тваринам притаманні різноманітні процеси життєдіяльності, такі як рух, живлення, газообмін, кровообіг, реакції на подразники довкілля, розмноження. Забезпечує ці процеси злагоджена робота відповідних органів і систем органів.
     Орган - це частина організму, яка розташована в певному місці й характеризується притаманними лише йому особливостями будови та виконуваними функціями.
     Органи,   що  спільно  виконують  в  організмі  певні  функції, утворюють систему органів.

     Більшість тварин має порожнину тіла - простір, заповнений речовиною, в якому розташовані внутрішні органи.
     Які саме системи органів забезпечують основні процеси життєдіяльності тварин?

     Рух забезпечує опорно-рухова система. Її складають скелет і мускулатура. Скелет може бути зовнішнім (це кутикула комах і раків, черепашка молюсків) або внутрішнім (у птахів, ссавців та ін.). Він виконує захисну функцію, підтримує у певному положенні внутрішні органи, до нього приєднуються м’язи. Скорочення м’язів забезпечують різноманітні рухи тварин: біг, стрибки, плавання, політ.
    Обмін речовин - це сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнього перетворення в ньому, а також виведення назовні продуктів обміну.

     Одну з найважливіших функцій організму - обмін речовин - забезпечує живлення.
     Тваринам притаманні різні способи живлення: серед них є хижаки, рослиноїдні, всеїдні, кровосисні, паразитичні та інші види. Живляться тварини за допомогою травної системи. Органи, що входять до її складу, забезпечують надходження, оброблення, перетравлювання їжі та всисання поживних речовин. У ссавців це: ротова порожнина, стравохід, шлунок і кишечник, а також травні залози (слинні, печінка, підшлункова та ін.). Травної системи не мають деякі паразитичні тварини, наприклад стьожкові черви. Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви. У деяких тварин (наприклад, павуків) травлення позакишкове. Разом з отрутою, що паралізує жертву, вони вводять в її тіло травні соки. Потім висмоктують уже перетравлений рідкий вміст здобичі.

     Виділення - це очищення організму від кінцевих, здебільшого шкідливих, продуктів обміну, що утворилися в процесі життєдіяльності. У такий спосіб організми підтримують відносну сталість свого внутрішнього середовища, без чого вони не можуть нормально існувати. У ссавців до органів виділення належать нирки і шкіра, у безхребетних тварин - спеціальні видільні трубки.

     Газообмін у тварин забезпечують органи дихання, що утворюють дихальну систему. Як ви пригадуєте, процес дихання полягає в тому, що кисень надходить в організм, а вуглекислий газ з нього виводиться. В організмі кисень розщеплює органічні сполуки. Завдяки цьому звільняється енергія, потрібна для забезпечення процесів життєдіяльності організмів.
     Будова органів дихання залежить від середовища мешкання тварини. Багато мешканців водойм дихають киснем, розчиненим у воді. Для цього вони мають зябра. Деякі дрібні водяні тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла. У мешканців суходолу органи дихання - легені (у хребетних тварин) і трахеї (у комах) - дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря.
     Атмосферним повітрям дихають і ті водяні тварини, предки яких колись мешкали на суходолі (кити, дельфіни). Вони успадкували від них органи, завдяки яким можуть дихати лише атмосферним повітрям. Тому вимушені періодично підпливати до поверхні води, захоплюючи повітря.

     Кровообіг забезпечує кровоносна система. Вона призначена для транспорту різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також для захисту організму від паразитів і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м’язовий пульсуючий орган - серце, що забезпечує рух крові по судинах: артеріях, венах і капілярах.

     Нервову регуляцію життєвих функцій організму тварин забезпечує нервова система. Завдяки їй організми здатні швидко реагувати на подразники зовнішнього середовища. До складу нервової системи більшості тварин входить головний мозок.
     Мозок - це головний центр нервової системи, який не лише координує діяльність усіх органів, а й забезпечує складні форми поведінки.
     Чим складніша будова головного мозку, тим складніші форми поведінки притаманні тваринам.

     З нервовою системою тісно взаємодіють різноманітні органи чуттів тварин, здатні сприймати певні подразники. Це, зокрема, органи зору, нюху, слуху, хімічного відчуття тощо.

     Розмноження тварин забезпечує статева система. Вона включає статеві залози, які утворюють статеві клітини. Чоловічі статеві залози називають сім’яниками, а жіночі - яєчниками.

     Запитання для контролю
     1. Які функції опорно-рухової, травної та видільної систем?
     2. Які органи дихання мають тварини?
     3. З чого складається кровоносна система? Які її функції?
     4. Яке значення нервової системи в житті тварин?
     5. Що спільного та відмінного в процесах надходження їжі до організму грибів, рослин і тварин?


Біологія 8 клас. Серебряков В.В., Балан П.Г.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Підручники та книги по всім предметам, плани конспектів уроків, реферати та конспекти уроків з біології 8 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.