KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повторення та узагальнення вивченого. Частини мови

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Частини мови.

43. Подані словосполучення запишіть у такій послідовності:
• іменник + прикметник;
• іменник + іменник;
• дієслово + прислівник.
Осінні хмари; пливуть високо; небо осені; пустотливий вітер; налетів несподівано; злякано затремтіли; холодні промені; сумне сонечко.

• Із двома-трьома словосполученнями складіть речення (усно).
Який розділ науки про мову вивчає словосполучення й речення? Який розділ вивчає частини мови?

Доберіть назву до фотографії, на якій зображено один із київських мікрорайонів, мешканці якого пам'ятають про своє сільське коріння. Назву побудуйте за такою формулою: прикметник + іменник + іменник з прийменником.

Слово вивчають різні розділи науки про мову. Якщо лексикологія досліджує лексичне значення, походження й уживання слів, словотвір — способи їхнього творення, орфографія — правила написання слів, синтаксис вивчає слова як будівельний матеріал для словосполучень і речень, то слова як частини мови вивчає розділ науки про мову — морфологія.
Частини.jpg
44. Прочитайте. Визначте самостійні та службові частини мови. Поясніть відмінність між ними.
           Знову осінь, знов у дальній вирій
           Птаство з України відліта,
           У високім піднебеснім вирі
           Піднебесну путь свою верста.
           Полетіла пісня солов'їна.
           Десь вона у небесах пливе.
           Як же солов'їна Україна
           Без тієї пісні проживе?
           Полетіла пісня журавлина,
           Журавлино-українний спів.
           Як же журавлиній Україні
           Зиму зимувать без журавлів?
           Осеніє у душі, смеркає.
           Вітер смеркнув, смеркнув пізній сад...
           Мов душа у вирій відлітає —
           І не повертається назад.
                                  Євген Гуцало.

• Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
• Визначте лексичні та граматичні значення виділених слів.
• Доберіть до поезії кілька заголовків. Що відбиває кожен із них — тему вірша чи його головну думку? Якими частинами мови виражений кожен заголовок?
Поясніть, яким настроєм перейнята поезія. Що спричинило такий настрій? Чи збігається настрій автора поезії з вашим? Чому?

45. Перепишіть, у кожному з речень підкресліть усі члени речення. Визначте, якою частиною мови виражений кожен член речення. Звіртеся з таблицею.
1. І пісню кожної пташини напам'ять вивчила луна (Л. Талалай). 2. Свята душа Марусі Чураївни крізь пісню чебрецями пророста (В. Беля). 3. Бринить і проміниться лагідна синь, і світиться Світязь на цілу Волинь (М. Луків). 4. Трави найвищі у світі на схилах Говерли (О. Дяк). 5. Дев'яносто відсотків інформації про навколишній світ доносять очі (А Мороз).

Який розділ науки про мову вивчає члени речення? Який — частини мови?
• Виділені слова розберіть як частини мови (усно).
• Визначте у словах орфограму «велика літера». Обґрунтуйте написання цих слів.

46. Прочитайте. Визначте в реченнях тексту кілька самостійних і кілька службових частин мови. Поясніть відмінність між ними.
Споконвіку люди не були байдужі до назв своїх поселень. Найчастіше міста, селища, села іменували за їхньою прикметною ознакою. Деякі міста названі за належністю комусь. Тому серед назв міст є чимало іменників прикметникового походження: Миколаїв, Васильків, Харків.
Виявляється, серед назв міст дуже мало числових. Найвиразнішою з-поміж назв, пов'язаних із числом, є П'ятихатки. Походження такого наймення пояснюють тим, що колись давно в цій місцевості оселилося п'ятеро людей або спочатку тут стояло лише п'ять будинків.
Походження більшості назв пояснюють давні легенди й перекази. А з чим або з ким пов'язують походження назви вашого міста чи села?
                                                  З журналу.
• На висловлене наприкінці тексту запитання дайте відповідь тричі:
   уживаючи якнайбільше іменників;
   уживаючи якнайбільше прикметників;
   уживаючи займенники і числівники.
• Зробіть висновок про роль кожної з цих частин мови у мовленні. Чи потрібно надуживати кожною з них? Чому?
 
47. Поставивши слова (якщо це самостійні частини мови) в потрібній граматичній формі та скориставшись службовими частинами мови, складіть і запишіть речення.
1. Геніальний, три, скрипаль, сидіти, стебло, одне, на. 2. Вага, стебло, зламатися, розлетітися, джміль, та, від, і. 3. Літак, джміль, гудіти, собі. 4. Джміль, вони, гудіти, собі, спросоння, до, і.

48. Складіть і запишіть висловлювання (4-6 речень) про рідне місто або село.
• Зробіть підрахунок: яка частина мови виявилася найуживанішою у вашому висловлюванні?
• Визначте у вашому висловлюванні службові частини мови.Поміркуйте: чи можна побудувати висловлювання без них? Чому?


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.